Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ «ПРАВОВА ОБІЗНАНІСТЬ - ЗАПОРУКА ЖИТТЄВОГО УСПІХУ»

У зошиті дайте відповіді на запитання опитувальника, який було запропоновано вам на початку вивчення нашого предмета. Зберігайте нумерацію пунктів і підпунктів.

Обирайте відповідь «так» або «ні», а там, де стоять цифри, позначте одну з них (врахуйте, що 1 - це «ніколи», 2 - «інколи», 3 - «часто», 4 - «майже завжди», 5 - «завжди»).

Не витрачайте багато часу на обмірковування відповідей!

1. Що я знаю про державу

1.1. Я можу назвати причини виникнення держави

1.2. Я можу навести приклади держав з історії

1.3. Я розумію, що таке функції держави

1.4. Я розрізняю держави за формою правління, територіальним устроєм і політичним режимом

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

1 2 3 4 5

2. Що я знаю про правила і закони

2.1. Я знаю, що таке соціальні норми

2.2. Я дотримуюсь правил поведінки в школі, сім’ї, на вулиці

2.3. Я розумію, чим закони відрізняються від права

2.4. Я можу пояснити значення права в моєму житті

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

так / ні

3. Чи розумію я, що таке правопорушення і юридична відповідальність

3.1. Я вважаю свою поведінку правомірною

3.2. Я стикався/стикалась у своєму житті з правопорушеннями

3.3. Я можу відрізнити проступки від злочинів

3.4. Я можу пояснити, коли і як саме людина відповідає за правопорушення

1 2 3 4 5

так / ні

так / ні

так / ні

4. Що я знаю про власну державу

4.1. Я можу пояснити, що таке конституція

4.2. Я знаю, які основні положення має Конституція України

4.3. Я можу назвати органи державної влади в Україні

4.4. Я цікавлюсь діяльністю органів місцевого самоврядування

так / ні

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

5. Що я знаю про права і свободи людини та громадянина

5.1. Я можу пояснити словосполучення «права і свободи людини»

5.2. Я реалізую свої конституційні права як громадянин/громадянка України

5.3. Я можу пояснити, що означає бути громадянином України

5.4. Мої батьки беруть участь у житті нашої держави

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

1 2 3 4 5

6. Як стосується мене цивільне право

6.1. Я власник/власниця майна

6.2. Я можу розпоряджатися своїм майном і майном своєї сім’ї

6.3. Я можу навести приклади договорів

6.4. Я захищаю свої права споживача у разі їхнього порушення

так / ні

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 45

7. Що я знаю про сімейне право

7.1. Я знаю, що таке сім’я і шлюб

7.2. Мої стосунки з батьками регулюють норми сімейного права

7.3. Я виконую свої обов’язки щодо моїх батьків відповідно до положень сімейного законодавства

7.4. Я знаю, куди звернутися в разі порушення моїх прав як дитини

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

8. Як захищає закон мої трудові права

8.1. Я знаю, що регулює трудове законодавство

8.2. Я маю право на працю відповідно до закону

8.3. Я маю право на оплату праці, якщо працюватиму

8.4. Я можу пояснити, як законодавство захищає права неповнолітніх у трудових відносинах

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

9. Як я орієнтуюся в адміністративному й кримінальному праві

9.1. Я знаю, що регулює адміністративне право

9.2. Я знаю, що таке адміністративне стягнення

9.3. Я можу пояснити, чому злочин небезпечний для суспільства

9.4. Я назву принаймні три види злочинів, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

10. Хто захищає мої права та законні інтереси

10.1. Я цікавлюся діяльністю людей правничих професій

10.2. Я можу пояснити, в чому полягає завдання судів України

10.3. Я знаю, чим займаються патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції

10.4. Я звертаюся до поліції по допомогу в складних життєвих ситуаціях

так / ні

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

Після завершення індивідуальної роботи обговоріть:

Які думки та почуття виникли у вас під час виконання цього завдання?

Чи змінилося ваше розуміння значення права у вашому житті?

Як саме?

Які запитання тепер для вас легкі, а які залишилися важкими і незрозумілими? Чому?

Порівняйте ваші відповіді з відповідями на вступному уроці з основ правознавства. Як ви гадаєте, чи вдалося вам осягнути зміст предмета? Про що ви дізналися, чого навчилися за цей рік?

Обміркуйте ваші враження від предмета «Основи правознавства» і напишіть у зошиті твір-роздум на тему «Чи є правова обізнаність запорукою життєвого успіху». Поділіться своїми міркуваннями з однокласниками і однокласницями.