Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Розділ 5. Якщо право – це професія

Співпрацюємо в навчальному проекті

Навчальний проект «Як стати правником»

Об’єднайтеся в групи за інтересами (наприклад, за певною правничою професією).

1. Дізнайтеся з Інтернету про правничі професії та про вищі навчальні заклади, де можна здобути юридичний фах чи пройти курси професійної підготовки поліцейських. Підготуйте короткий довідник про це.

2. Дослідіть, хто із випускників вашої школи став правником. Підготуйтеся до інтерв’ю з кількома із них. Проведіть інтерв’ю та зі згоди інтерв’юерів зафіксуйте результати розмови (письмово, аудіо- чи відеозаписом).

3. Підготуйте зустріч із правником (суддею, адвокатом, нотаріусом): розробіть план зустрічі, складіть перелік запитань, надішліть правнику запрошення.

Проведіть зустріч із правником у класі та/чи на батьківських зборах. Зробіть фоторепортаж.

4. Створіть сторінку на сайті школи або стіннівку, де представте результати проекту.

§ 29. ПРАВНИКИ В НАШОМУ ЖИТТІ

1. Які правничі професії існують.

2. Коли потрібна допомога правника.

1. Які правничі професії існують

У групах згадайте (придумайте) та обговоріть дві ситуації, що потребують звернення до правника. Визначте, до представника якої привничої професії ви звертатиметеся й чому.

Повідомте результати своєї роботи іншим групам.

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Існують різні правничі професії, як-от: юрисконсульт, суддя, адвокат, нотаріус, слідчий, викладач права, прокурор.

Допомога правника потрібна нам із багатьох питань. Бувають такі ситуації, врегулювати які без спеціаліста в галузі юриспруденції складно, а то й неможливо. Наприклад, купівля-продаж квартири або транспортного засобу, складання заповіту, укладання шлюбного договору та ін. Навіть якщо людина добре обізнана з положеннями законів або знає, як вирішувати схожі правові ситуації, не варто ризикувати. Слід скористатися послугами професіоналів, адже всіх юридичних тонкощів ви можете не врахувати. Скажімо, як правильно написати позовну заяву чи укласти договір, підкаже вам правник.

У тих чи тих положеннях законодавства містяться вимоги до осіб, які бажають працювати за юридичним фахом.

Оберіть фрагменти нормативно-правових актів, що стосуються однієї з юридичних спеціальностей. Прокоментуйте вимоги, що висувають до прокурорів, слідчих, адвокатів, нотаріусів і суддів.

Чи додали б ви до цих вимог щось від себе?

Поділіться своїми думками з однокласниками й однокласницями.

Із Закону України «Про прокуратуру»

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

1. Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. [...]

2. Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років.

3. Прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше п'яти років.

4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі. [...]

Із Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

4.1. Під поняттям «слідчий», яке застосовується в цьому Положенні, слід розуміти службових осіб органів внутрішніх справ, уповноважених в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, які перебувають на посадах керівників органів досудового розслідування, їх заступників, керівників структурних підрозділів органів досудового розслідування і їх заступників та старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих.

Слідчі не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. їм забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь.

Із Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Стаття 6. Адвокат

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

2. Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення. [...]

Із Закону України «Про нотаріат»

Стаття 3. Нотаріус

Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. [...]

Із Конституції України

Стаття 127.

Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних.

Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності.

Із Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Стаття 52. Статус судді

1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

Стаття 53. Незмінюваність судді

1. Судді гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, крім випадків звільнення судді з посади або припинення його повноважень відповідно до Конституції України та цього Закону. [...] Стаття 54. Вимоги щодо несумісності

1. Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. [...]

2. Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. [...]

4. Суддя не може належати до політичної парти чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації.

5. У разі призначення судді членом Вищої ради правосуддя. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України він відряджається для роботи в цих органах на постійній основі. За членами цих органів - суддями зберігаються гаранти матеріального, соціального та побутового забезпечення, визначені законодавством для суддів. [...]

2. Коли потрібна допомога правника

За яких обставин і до кого можна звернутися в складній життєвій ситуації, пов'язаній із правовідносинами? Як це зробити?

Якщо ви потребуєте правничої допомоги, то слід звернулися до правника. Він може роз’яснити вам ваші права, запропонувати юридично вивірений план дій, розповісти про можливі його наслідки, а також допомогти скласти й правильно оформити юридичні документи (наприклад, позовну заяву, довіреність), зібрати необхідну для вирішення вашої справи інформацію (скажімо, довідки), представляти ваші інтереси в суді чи на перемовинах.

Зазвичай правник - це фаховий спеціаліст з певної галузі права, або він практикується з конкретного юридичного питання. Тому обов’язково з’ясуйте, фахівцем із яких питань він є.

У групах обговоріть ситуації й визначте, чи потребують їхні фігуранти допомоги правника. Якщо так, то до кого й чому слід звернутися кожному з них.

A. Павло має намір купити у Сидора гараж.

Б. Карина вирішила заснувати приватне ательє з пошиття та ремонту жіночого одягу.

B. Подружжя Коваленків бажає всиновити хлопчика - вихованця закладу для дітей-сиріт.

Г. Яків має намір працевлаштуватися в Іспанії за контрактом з українсько-іспанською фірмою.

Д. Тамара стала свідком нічної аварії, внаслідок якої автомобіль пошкодив вітрину супермаркету.

Е. Сергія затримали через підозру у вчиненні крадіжки з проникненням у житло.

Є. Нінель прочитала в газеті статтю, в якій автор подав неправдиву інформацію про діяльність очолюваної нею громадської організації.

Ж. Валентин попросив у свого товариша Мирона скутер, щоб покататися. А той наступного дня заявив у поліцію, що транспортний засіб у нього вкрали.

3. Софії Федотівні 89 років. Вона бажає, щоб після її смерті всі заощадження, які вона має на депозитному рахунку, переказали на банківський рахунок дитячої лікарні, в якій вона 34 роки працювала медичною сестрою.

Добрі поради

За правничою допомогою звертайтеся до:

• адвоката, якщо потрібен захист чи представництво в суді, або допомога у складанні юридичних документів (наприклад, позовної заяви);

• нотаріуса, якщо йдеться про оформлення документів, які потрібно нотаріально посвідчити (купівля, продаж, успадкування, дарування тощо);

• секретаря суду за потреби подати заяву про судовий розгляд справи;

• юриста-науковця, якщо потрібні теоретичні обґрунтування з проблем права.

Вам, напевно, відомо, що на юридичні спеціальності до навчальних закладів щороку вступає значна кількість абітурієнтів.

Напишіть твір-роздум, обґрунтовуючи свою думку, на одну з тем:

А. Чому юридичні професії популярні серед молоді України?

Б. Чи хочу я, щоб правнича професія стала справою мого життя? Чому?

За бажання повідомте свої думки однокласникам і однокласницям.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які спеціальності потребують юридичної освіти?

2. Коли (в яких справах) потрібно звертатися до правника?

3. Як визначити, до якого правника звертатися?

4. Там, де працюють суди, зазвичай зображують Феміду - богиню права і законного порядку. У давньогрецькій міфології Феміда була порадницею Зевса і спостерігала за тим, щоб ні люди, ні боги не порушували законів. Зображують Феміду із зав’язаними очима й терезами в руках. Поясніть, чому саме так вона зображена.

Домашнє завдання

1. Проведіть міні-дослідження з теми «В яких навчальних закладах мого регіону можна здобути юридичну освіту». Результати запишіть у зошит.

2. З’ясуйте, де розташовані найближчі до вашого будинку нотаріальна контора, юридична консультація, прокуратура тощо (можна знайти цю інформацію в Інтернеті). Занотуйте це у свій зошит.

3. Дізнайтеся у батьків або інших дорослих членів родини, чи доводилося їм звертатись по консультацію до правника. Якщо в сімейному архіві зберігаються відповідні документи, попросіть батьків показати їх вам. Уважно розгляньте ці документи. Запишіть інформацію, про яку ви дізналися з них, у зошит.

4. Разом із батьками чи дорослими членами родини прочитайте й обговоріть наведені нижче поради.

Чи може, на вашу думку, консультація правника зарадити ефективному розв’язанню тієї чи тієї юридичної проблеми? Чому?

Добрі поради

Якщо вам треба звернутися до правника:

• домовтеся про зустріч заздалегідь;

• підготуйтеся до зустрічі: зберіть усі необхідні документи, пригадайте важливі факти, запишіть запитання, які ставитимете.

Під час зустрічі:

• представтеся, запитайте ім'я та по батькові правника;

• коротко викладіть суть своєї проблеми (двома-трьома реченнями), з'ясуйте, чи є у правника досвід розв'язання саме таких проблем. Якщо ні або досвід невеликий, краще звернутися до іншого фахівця з правничих питань. У такому разі запитайте, чи може він порекомендувати вам фахівця саме з такого питання;

• якщо правник погодиться допомагати вам у розв'язанні вашої проблеми і його послуги оплатні, запитайте, скільки вони коштуватимуть;

• якщо справа довготривала чи складна, укладіть із правником письмовий договір про надання правничих послуг;

• якщо ви дійшли згоди, складіть разом план дій.

Запитуйте про все детально, пам'ятайте: всі рішення - за клієнтом.