Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Узагальнення

ПЕРЕВІРТЕ Й ОЦІНІТЬ, ЯК ВИ ЗАСВОЇЛИ ТЕМИ РОЗДІЛУ 4 «НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН»

Виконайте комплексні підсумкові завдання, наведені нижче. Кожне з них складається з:

1) тестових завдань (5 балів, по 1 балу за кожну правильну відповідь);

2) логічного ланцюжка (6 балів, де 0-3 бали за кожний складник);

3) завдання щодо аналізу правової ситуації (7 балів);

4) творчого завдання (6 балів).

Максимальна кількість балів, які ви зможете отримати, - 24, що відповідає оцінці «12». За вказівкою вчителя або власним бажанням ви можете виконати один чи обидва варіанти підсумкових завдань.

Варіант І

I. Тестові завдання

1. Із якого віку настає адміністративна відповідальність особи за дрібне хуліганство?

А 14 років;

Б 16 років;

В 18 років;

Г 21 року.

2. Що зайве в переліку елементів складу злочину?

А суспільні відносини, охоронювані кримінальним законом, на які посягає злочинне діяння;

Б зовнішній прояв злочинного діяння (діяння, наслідки, час, місце, спосіб, знаряддя тощо);

В наявність співучасників злочину;

Г внутрішня сторона злочинного діяння, психічний стан особи під час вчинення злочину.

3. Що є фактичною підставою кримінальної відповідальності?

А встановлений склад злочину;

Б порушення кримінальної справи;

В доведеність вини обвинуваченого;

Г вирок суду.

4. Яка ознака суб'єкта злочину є обов'язковою?

А осудність;

В наявність паспорта;

Б середня освіта;

Г громадянство України.

5. Який нормативний акт містить положення про адміністративні проступки й адміністративну відповідальність?

А Конституція України;

Б Кримінальний процесуальний кодекс України;

В Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Г Кримінальний кодекс України.

II. Визначте пропущене та вилучіть зайве у запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть відповідним визначенням.

1. штраф - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю - ... - виправні роботи - конфіскація майна - арешт - обмеження волі - позбавлення спеціального права - позбавлення волі на певний строк - довічне позбавлення волі - це ...

2. застереження - ... - передача під нагляд батьків - направлення до спеціальної установи - обмеження волі - покладання на неповнолітнього обов'язку відшкодування завданих збитків - це ...

III. Розв'яжіть правову ситуацію за запитаннями до неї.

Однокласникам Максиму Максименку й Пилипу Пилипенку (обом по 14 років) закортіло покататися на автомобілі сусіда. Пізно ввечері вони відкрили автомобіль, припаркований у дворі, завели його саморобним ключем і рушили. Утім, уже за 200 метрів машина заглухла. Почувши шум двигуна свого автомобіля, сусід хутко вискочив надвір і схопив хлопців на гарячому. Невдовзі вони мали неприємну розмову з поліцейським патрулем.

1. Чи є в діянні хлопців склад злочину? Якщо так, то на якій стадії він був?

2. Чи підлягають Максим Максименко і Пилип Пилипенко юридичній відповідальності? Якщо так, то поясніть, якій і чому.

IV. Складіть план виступу з теми «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх».

Варіант 2

I. Тестові завдання

1. Де вміщено опис складу злочинів та покарань, що призначаються за них?

А у Конституції України;

Б у Кримінальному процесуальному кодексі України;

В у Загальній частині Кримінального кодексу України;

Г в Особливій частині Кримінального кодексу України.

2. Із якого віку настає кримінальна відповідальність за загальним правилом?

А 14 років;

Б 16 років;

В 17 років;

Г 18 років.

3. Що зайве в переліку форм вини?

А прямий умисел;

Б злочинна недбалість;

В провина;

Г непрямий умисел.

4. Що є процесуальною підставою кримінальної відповідальності?

А встановлений склад злочину;

Б порушення кримінальної справи;

В вирок суду;

Г досудове й судове слідство.

5. Що зайве серед обов'язкових ознак злочину?

А діяння, передбачене Кримінальним кодексом України;

Б вчинене у співучасті;

В вчинене особою, яка досягла віку кримінальної відповідальності;

Г вчинене осудною особою.

II. Визначте пропущене та вилучіть зайве у запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть відповідним визначенням.

1. попередження - ... - оплатне вилучення предмета - конфіскація предмета - позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, - позбавлення волі - громадські роботи - виправні роботи - адміністративний арешт - це...

2. об'єкт злочину - ... - суб'єкт злочину - наявність доказів - суб'єктивна сторона - це...

III. Розв'яжіть правову ситуацію за запитаннями до неї.

14-річний Артем Артемчук примітив на запасних коліях залізничної станції відчеплений вагон з мішками цукру. Пізно ввечері він взяв санчата й молоток і попрямував до вагона. Хлопець спробував відкрити його, однак це йому не вдалося. Аж раптом він побачив незнайомого хлопця (згодом з'ясувалося, що це був 17-річний Богдан Богданенко), який уже тягнув мішок із цукром крізь пробиту ним у дверях вагона діру. Разом Артем і Богдан дістали два мішки цукру, навантажили їх на санчата й подалися додому в село. За годину обох затримали поліцейські.

1. Який злочин учинено? Назвіть суб'єктів цього злочину.

2. Чи можна цю ситуацію трактувати як співучасть у вчиненні злочину? Відповідь обґрунтуйте.

IV. Складіть план виступу з теми «Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх».

Якщо ви хочете поглибити свої знання й уміння

Подумайте над такими запитаннями і обговоріть їх з однокласниками та однокласницями:

1. Чи необхідна повна зміна управлінських кадрів для проведення реформ?

2. Чи можуть, на вашу думку, адміністративні послуги призвести до появи нових форм корупції?

3. Якими є сторони в адміністративних судах: громадянин проти держави чи держава проти громадянина?

4. Які проблеми кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх існують в Україні?

5. Кримінальний проступок і адміністративний проступок: що має залишитись у системі публічної відповідальності?

6. Чим є, на вашу думку, конфіскація майна: позбавленням права власності чи незаконним заволодінням?

Викладіть свої думки з проблемного питання в невеличкому (не більше ніж 100 слів) правовому творі-роздумі:

1. Кримінальна юстиція щодо неповнолітніх в Україні: за і проти.

2. Давання хабара: злочин чи вимушена необхідність.

3. Чи слід притягувати батьків до відповідальності за адміністративні й кримінальні правопорушення, вчинені їхніми неповнолітніми дітьми?

4. Чи повинні в нашій демократичній державі неповнолітні, обвинувачені в тяжких злочинах, піддаватися кримінальному покаранню нарівні з повнолітніми?

5. Чи слід запровадити в нашій державі кримінальну відповідальність осіб, які продають або демонструють неповнолітнім відеоігри зі сценами насильства?