Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 27. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОКАРАННЯ

1. Що таке кримінальна відповідальність.

2. Що таке покарання.

3. Які є види покарань.

1. Що таке кримінальна відповідальність

Що таке кримінальна відповідальність?

Що є її підставами?

За яких умов кримінальна відповідальність не настає?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

У разі вчинення особою злочину, вона зазнає державного осуду та обмежень особистого чи майнового змісту, які покладають на неї уповноважені органи держави. Це є кримінальна відповідальність. Ви вже знаєте, що вона можлива тільки за ті діяння (дію або бездіяльність), які кримінальний закон визнає як злочин.

Кримінальна відповідальність виникає тоді, коли є склад вчиненого злочину. Це називають фактичною підставою кримінальної відповідальності.

Утім, для притягнення особи до кримінальної відповідальності необхідна й процесуальна підстава - вирок, який виносить суд від імені держави.

Під час розслідування кримінальної справи, окрім складу злочину та індивідуальності особи, з’ясовують також обставини, за яких вчинено кримінально каране діяння.

Як ви знаєте, в ККУ вказано обставини, які унеможливлюють злочинність діяння.

До них належать необхідна оборона, крайня необхідність, фізичний чи психічний примус, спричинення шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин, виконання наказу, розпорядження чи спеціального завдання тощо. За наявності таких обставин кримінальна відповідальність не настає, оскільки зовнішньо подібні до злочину діяння (наприклад, убивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення чужого майна) спрямовані на захист суспільних інтересів, інтересів особи. Тому вони є суспільно корисні або здійснені через фізичний чи психічний примус.

Коли суд призначає покарання, то він обирає його вид і міру. У ККУ є обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність особи, винуватої у вчиненні злочину. Скажімо, це зізнання, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину неповнолітньою особою. Такі обставини визнають і тоді, коли злочин учинено внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, під впливом погрози, примусу, через матеріальну, службову залежність чи у стані сильного душевного хвилювання.

Кримінальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, основний зміст якої - покладання на винувату особу примусового обов’язку зазнати у встановленому законом порядку державного осуду, понести передбачене кримінальним законом покарання у разі його призначення.

Суворіше покарання призначають, якщо: особа вчинила злочин повторно чи в складі групи осіб за попередньою змовою; вчинила суспільно небезпечне діяння на підставі расової, національної та релігійної ворожнечі або розбрату; коли злочин учинено з особливою жорстокістю або він спричинив тяжкі наслідки. Це обставини, які обтяжують покарання. До них ККУ відносить також вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку, або особи, що перебуває в безпорадному стані, або щодо особи, яка залежить матеріально чи по службі від винуватого; із використанням малолітнього або особи, що страждає на психічне захворювання чи недоумство; у стані алкогольного сп’яніння або у такому, який спричинило вживання наркотичних чи інших одурманюючих засобів тощо.

А ось примирення потерпілого з винуватою особою чи передання її на поруки, зміна обстановки чи закінчення строку давності - це підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

У групах установіть, за які з наведених правопорушень особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Свою думку обґрунтуйте.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Водій вантажного автомобіля Микита викинув побутове сміття на узбіччі лісу.

Б. Олена зберігала вдома травматичну зброю без спеціального дозволу.

B. Георгій жив этого, що продавав речі, які діставав із могил.

2. Що таке покарання

На основі тексту пункту параграфа визначте сутність і цілі покарання. Коротко запишіть це в зошит.

Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

За вчинений злочин особа притягується до кримінальної відповідальності у форм і покарання.

Із Кримінального кодексу України

Стаття 50. Поняття покарання та його мета

1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

2. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

3. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Покарання має індивідуальний зміст - воно застосовується лише до конкретної особи, яка вчинила злочин. Метою покарання є кара - своєрідна відплата особи за вчинений злочин. Покарання спрямоване й на виправлення засудженої особи - такі зміни її психічного стану, за якого вона не скоюватиме злочинів. Воно має і превентивну мету, запобігаючи вчиненню засудженою особою та іншими особами злочинів у подальшому.

На основі схеми назвіть ознаки покарання та стисло запишіть їх у зошит.

Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

3. Які є види покарань

Які види покарань ви знаєте? Яке покарання, згідно з ККУ, найм'якше, а яке - найсуворіше?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Якщо суд визнає особу винуватою у вчиненні злочину, то за його вироком такій особі призначають покарання. Як ви вже знаєте, до винуватої особи суд може застосувати лише те покарання, про яке йдеться в санкції статті ККУ, що описує саме той злочин, який вона вчинила.

ККУ передбачає 12 видів покарань. Вони можуть бути основними (приміром, громадські роботи чи позбавлення волі), додатковими (скажімо, конфіскація майна) і такими, що застосовують і як основні, і як додаткові (наприклад, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю).

Розгляньте таблицю, де наведено види покарань у тому порядку, як їх описано в ККУ, - від найм'якшого до найсуворішого. Скориставшись таблицею, складіть у зошиті переліки покарань, які:

а) мають майновий зміст;

б) пов'язані з обмеженням свободи особи;

в) передбачають виконання певних робіт;

г) стосуються військовослужбовців.

ВИДИ ПОКАРАНЬ

Вид

Стаття

ККУ

Зміст

Міра

1.

Штраф

53

грошове стягнення

30-50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

54

засуджену за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особу, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, можуть позбавити цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

3.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

55

засуджена особа не може обіймати певні посади (наприклад, в органах державної влади) або займатися певним видом діяльності (наприклад, лікарською)

як основне покарання: 2-5 років; як додаткове: 1-3 роки

4.

Громадські

роботи

56

виконання засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування

60-240 годин, не більш ніж 4 години на день

5.

Виправні роботи

57

засуджений відбуває його за місцем роботи

від 6 місяців до 2 років із відрахуванням у дохід держави від 10 % до 20 % заробітку

6.

Службові обмеження для військовослужбовців

58

засудженого не можуть підвищувати в посаді або у військовому званні; строк покарання йому не враховуватимуть у вислузі років (для присвоєння чергового військового звання)

від 6 місяців до 2 років із відрахуванням у дохід держави від 10 % до 20 % заробітку

7.

Конфіскація

майна

59

примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке належить засудженому

усе майно чи його частина

8.

Арешт

60

тримання засудженого в умовах ізоляції

від 1 до 6 місяців

9.

Обмеження волі

61

тримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням до праці

від 1 до 5 років

10.

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

62

тримання військовослужбовців строкової служби в дисциплінарному батальйоні

від 6 місяців до 2 років

11.

Позбавлення волі

63

ізоляція засудженого та поміщення його на певний строк у кримінально-виконавчу установу закритого типу

1-15 років

12.

Довічне позбавлення волі

64

встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів, застосовується лише у випадках, спеціально передбачених ККУ, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке кримінальна відповідальність?

2. Що таке покарання? Які його цілі?

3. Назвіть кілька видів покарань, передбачених ККУ.

4. Чи можна, на вашу думку, вважати кару основною метою покарання?

5. Поясність зміст наведених висловлювань. Як вони пов’язані з темою уроку?

«Перша умова виправлення - визнання своєї вини»

(Лев Толстой).

«Покараний злочинець - це приклад для всіх злочинців; безневинно засуджений - це питання совісті всіх чесних людей»

(Жан де Лабрюєр).

6. Як ви розумієте принцип кримінального права:

«Без вказівки закону немає ні злочину, ні покарання»?

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни теми. Поясніть кілька з них.

2. Як співвідносяться поняття «кримінальна відповідальність» і «покарання»?

3. Порівняйте (на вибір):

1) адміністративний арешт і арешт у кримінальному праві;

2) громадські роботи в адміністративному праві й громадські роботи в кримінальному праві.

4. Які обставини враховує суд, коли призначає покарання?