Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 26. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗЛОЧИН

1. Які відносини регулює кримінальне право.

2. Що таке злочин.

3. Який склад злочину.

4. Що таке співучасть у злочині.

1. Які відносини регулює кримінальне право

Прочитайте пункт параграфа та поставте 3-4 запитання до нього. Запропонуйте однокласникам і однокласницям дати відповіді на них.

Однією з основоположних галузей права України є кримінальне право. Його назва походить від латинського слова crimen «злочин».

Основні завдання кримінального права - це охорона прав і свобод людини та громадянина, власності, суспільного порядку, довкілля, конституційного ладу держави, інших суспільних і державних інтересів та запобігання злочинам конкретних осіб та в суспільстві загалом.

Якщо особа вчинила злочин, між нею та уповноваженими державою органами виникають кримінально-правові відносини. У їхніх межах правопорушник зобов’язаний відповісти за вчинене перед державою та має право на те, щоб до нього застосували справедливе покарання саме за той злочин, який він вчинив. Натомість держава має право засудити винувату особу за вчинене нею діяння та зобов’язана дати правильну оцінку цьому діянню, застосувавши до винуватої особи справедливе покарання.

Такі кримінально-правові відносини виникають з моменту вчинення злочину та існують, за загальним правилом, упродовж усього часу відбування засудженим покарання й певний час після цього - до погашення або зняття судимості. Проте кримінально-правові відносини можуть бути припинені й раніше, наприклад, у разі видання акта амністії чи помилування, смерті особи, яка вчинила злочин, тощо.

Кримінальне право - галузь права, норми якої визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності, а також встановлюють, які суспільно небезпечні діяння належать до злочинів і які покарання можуть застосовувати до осіб, що їх вчинили.

Судимість - правовий стан особи, який виникає через засудження її судом до конкретної міри покарання за вчинений нею злочин, спричиняє настання для неї певних негативних наслідків і триває до її погашення або зняття.

Амністія - передбачене актом вищого органу державної влади (в Україні - законом) повне або часткове звільнення від покарання чи пом’якшення покарання певної категорії осіб.

Помилування - повне або часткове звільнення засудженої особи від покарання, заміна покарання або невідбутої його частини м’якшим покаранням (в Україні це право належить Президентові України).

Розгляньте схему та поясніть один із принципів кримінального права. Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

Правовідносини щодо злочину і притягнення особи, яка його вчинила, до кримінальної відповідальності врегульовує Кримінальний кодекс України (ККУ). Він складається із двох частин - Загальної та Особливої. Перша містить загальні положення, як-от підстави кримінальної відповідальності, чинність кримінального закону в просторі й часі, визначення поняття злочину, співучасті, покарання тощо. В Особливій частині викладено норми, які описують конкретні злочини, визначають види покарань та межі, в яких їх призначають за вчинення цих злочинів.

2. Що таке злочин

Пригадайте, що таке злочин. Які ознаки злочину? Які є види злочинів?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Вам уже відомо, що злочин - це суспільно небезпечне діяння, передбачене ККУ. Не визнають злочином те діяння, яке формально має всі ознаки злочину, однак через його малозначність не становить суспільної небезпеки (наприклад, зберігання вдома двох набоїв до вогнепальної зброї).

Злочин - передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне діяння (або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

В Особливій частині ККУ злочини згруповано за родовими об’єктами, приміром злочини проти життя і здоров’я, власності, довкілля, громадського порядку, моральності тощо.

Розрізняють злочини і за формою вини - умисні (скажімо, грабіж, згвалтування) та вчинені з необережності (як-от убивство з необережності). Злочини поділяють також за ступенем тяжкості, який визначають мірою такого покарання, як позбавлення волі, що можуть призначити особі за вчинений злочин.

Прочитайте статтю ККУ та випишіть у зошит види злочинів.

Із Кримінального кодексу України

Стаття 12. Класифікація злочинів

[...]

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

До злочинів невеликої тяжкості належать: завдання удару, побоїв, порушення недоторканності житла, забруднення повітря тощо. Злочином середньої тяжкості визнають, приміром, умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, незаконне заволодіння транспортним засобом. До тяжких злочинів належать, зокрема, умисне тяжке тілесне ушкодження, розбій, а до особливо тяжких відносять державну зраду, умисне вбивство за обтяжливих обставин, бандитизм.

Залежно від ступеня завершеності злочини бувають закінчені та незакінчені. Закінченим злочином визнають діяння, яке має всі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею ККУ, тоді як незакінченим злочином є готування до його вчинення і замах на злочин.

Готування до злочину - це пошук або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова про вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. За готування до злочину невеликої тяжкості не передбачено кримінальної відповідальності, натомість за інші види злочинів особі можуть призначити покарання.

Замах на злочин - це вчинення особою з прямим умислом діяння, безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею ККУ, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця через причини, що не залежали від волі особи. Кримінальна відповідальність за замах на злочин настає за тією статтею ККУ, що описує злочин, який особа мала намір вчинити.

Від замаху на злочин відрізняють добровільну відмову від доведення злочину до кінця - остаточне припинення особою злочинного діяння за своєю волею, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість його завершення. Така особа підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо у фактично вчиненому нею діянні є склад іншого злочину.

У групах оберіть одну з наведених ситуацій, проаналізуйте її та визначте, чи виникли у цій ситуації кримінально-правові відносини. Чому? До яких видів злочинів за ступенем тяжкості належать такі діяння?

Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Під нас сварки 15-річний Сергій ударив 16-річного Ігоря, від чого в останнього стався струс мозку.

Б. Ілона керувала автомобілем у нетверезому стані.

На зупинці громадського транспорту вона збила чоловіка, який помер на місці пригоди.

B. Василь не прибув до військового комісаріату за повісткою з поважних причин.

Г. Кілька студентів-старшокурсників, які брали участь у мітингу, захопили перший поверх приміщення міської ради й висунули політичні вимоги до її депутатів.

3. Який склад злочину

Пригадайте, що таке склад правопорушення.

Проаналізуйте ситуацію і виокремте чотири елементи складу злочину. Після опрацювання пункту параграфа поверніться до цієї правової ситуації і відкоригуйте свою відповідь.

У разі потреби зверніться по коментар до вчителя.

ЦІНА ГРОШЕЙ

Віталій навчається в 10-му класі в закладі для дітей, позбавлених батьківського піклування. Йому постійно бракує кишенькових грошей для задоволення своїх бодай невеличких бажань. Якось увечері на одній із вулиць міста він наважився й зірвав золотого ланцюжка у жінки. Наступного дня він продав цей «скарб» знайомій дівчині. За кілька днів до Віталія завітали поліцейські.

Учинене діяння підпадає під дію ККУ, якщо воно містить склад злочину - сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують це діяння як конкретний злочин.

До складу злочину належать такі елементи:

Об’єкт злочину - сукупність суспільних відносин, які охороняє кримінальний закон та на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди або створюючи загрозу заподіяння такої шкоди. Об’єктом злочину можуть бути права і свободи людини та громадянина, власність, публічний порядок та безпека, довкілля, конституційний устрій України, мир і безпека людства, життя і здоров’я особи, статева свобода та статева недоторканність особи, правосуддя, моральність тощо.

Об’єктивна сторона - сукупність зовнішніх проявів злочину, як-от діяння, його наслідки, причиновий зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками (він має бути необхідним, а не випадковим), час, місце, спосіб, знаряддя, засоби вчинення злочину тощо.

Суб’єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне діяння.

Суб’єктивна сторона - внутрішня сторона злочинного діяння, психічний стан особи під час вчинення злочину. До неї належать: вина (у формі умислу або необережності); мотив (спонукання, яке спричинило злочинні дії); мета (бажаний результат, якого хоче досягти особа, вчиняючи злочин) та емоційний стан особи при вчиненні злочину.

Якщо в діянні особи немає бодай одного елементу складу злочину, то, як правило, її не можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Обов’язкова ознака суб’єкта злочину, юридична передумова вини, а отже, і кримінальної відповідальності - осудність. Ви вже знаєте, що це психічний стан людини, за якого вона під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії чи бездіяльність та керувати ними. Оскільки лише психічно здорова людина свідомо обирає варіанти поведінки, здатна розуміти (усвідомлювати) те, що чинить, і тому може відповідати за свої суспільно небезпечні діяння. А от здатність людини керувати своїми діями свідчить про її спроможність ставити перед собою певні завдання, мету й, відповідно, виконувати їх, досягати бажаного результату, проявляти задля цього свою волю чи, навпаки, утриматися від необдуманих вчинків і спокус.

На основі положень ККУ складіть схему «Форми вини в кримінальному праві». Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

Із Кримінального кодексу України

Стаття 24. Умисел і його види

1. Умисел поділяється на прямий і непрямий.

2. Прямим € умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

3. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

Стаття 25. Необережність та її види

1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.

2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на його відвернення.

3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.

4. Що таке співучасть у злочині

Що ви розумієте під співучастю у вчиненні злочину?

Чому вона, на вашу думку, обтяжує кримінальну відповідальність тих, хто вчинив злочин?

Які обов'язкові ознаки співучасті?

Які форми співучасті у вчиненні злочину?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Згідно з ККУ основними ознаками співучасті у злочині є:

— у вчиненні злочину брали участь двоє або більше осіб (суб’єктів злочину), що є осудними й досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

— злочин вчинили спільно декілька осіб - вони разом прагнути досягти єдиного злочинного результату й кожен співучасник зробив свій внесок у це;

— спільність умислу, коли співучасники усвідомлювали, що вчиняють злочин спільно з іншими особами, та бажали вчинити злочин разом із ними; це унеможливлює співучасть у злочинах, учинених через необережність.

У ККУ визначено види співучасників з урахуванням ролі, яку кожен із них виконав у вчиненні злочину.

Виконавцем злочину визнають особу, яка безпосередньо вчинила злочин (виконала дії, які становлять об’єктивну сторону діяння) чи при вчиненні злочину використала інших осіб, які, відповідно до закону, не підлягають кримінальній відповідальності (неосудні особи чи ті, які не досягли віку кримінальної відповідальності).

Організатор злочину - це той, хто організував вчинення злочину (залучив інших співучасників, розподілив обов’язки, розробив план), керував підготовкою злочину (спрямував дії інших співучасників) чи його вчиненням (координував дії інших співучасників, забезпечив прикриття їхніх злочинних дій).

Підбурювач - особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом схилила інших співучасників до вчинення злочину. Підбурювати до злочину можна усно, в письмовій формі, жестами тощо.

Пособник - це особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками; та, яка заздалегідь (тобто до початку чи під час вчинення злочину) обіцяла переховати злочинця або предмети, здобуті злочинним способом, придбати чи збути такі предмети або сприяти приховуванню злочину (наприклад, обіцяла підробити документи, що стосуються винуватої особи).

Співучасники злочину відповідають за тією статтею Особливої частини ККУ, за якою вчинив злочин виконавець. Однак якщо виконавець вчинить діяння, що не охоплювалося спільним умислом співучасників, то вони й не відповідатимуть за це. У такому разі йдеться про ексцес виконавця. Скажімо, співучасники домовлялися обікрасти квартиру, а вдома був її власник, тож для вчинення задуманого виконавець завдав йому тілесних ушкоджень.

Співучасть у злочині - це умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Ексцес виконавця - вчинення виконавцем злочину дій, які не охоплюються умислом інших співучасників, якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій, запланованих іншими учасниками.

Прокоментуйте статтю ККУ, проілюструвавши прикладом кожну форму співучасті. Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

Із Кримінального кодексу України

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.

2. Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

3. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

4. Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації. [...]

У групах проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Дайте відповіді на такі запитання:

Чи вчинено злочин?

Чи є в цій ситуації співучасть у злочині? Якщо так, визначте співучасників за їхньою роллю у вчиненні злочину.

Представте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

НЕБЕЗПЕЧНІ «РОЗВАГИ»

Три 15-річні подруги - Ірина, Олена та Ольга - товаришували з дитинства. Ірина займалася у спортивній секції та володіла прийомами тайського боксу. Подруги прагнули наслідувати героїв комп’ютерних ігор та жити в розкоші. Однак грошей для цього у них було замало. Тож, щоб збагатитися й задовольнити свої примхи, вони вирішили силоміць відбирати у своїх ровесниць гроші, коштовності та мобільні телефони. Для залякування ймовірних жертв дівчата озброїлися ножем.

Перша дівчина, яку Ірина, Олена та Ольга спробували пограбувати в ліфті, вчинила опір. Коли підйомник зупинився, жертва втекла. Ірина розчарувалася в таких «розвагах» і залишила компанію, а Олена та Ольга продовжили «полювання» на дівчат. Вони чатували на тих, хто мав прикраси, гроші, гаджети, й в безлюдному місці відбирали в них майно. На всі «справи» Олена та Ольга ходили в одязі та перуках, що їх надала сестра Олени Валентина, яка працювала в театрі костюмеркою.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які завдання кримінального права?

2. Що таке злочин?

3. Який є склад злочину?

4. Що таке співучасть?

5. Перегляньте назви пунктів теми. Обміркуйте правову ситуацію і проаналізуйте її відповідно до кожного з них.

«ЧОЛОВІЧИЙ» ВЧИНОК

16-річний Ярослав часто дражнив 14-річного Петра, що він хлопча, бо не може навіть поцупити в магазині сигарети. Петра такі «звинувачення» дуже гнітили. Одного разу він вирішив довести, що зможе це зробити. Петро попросив своїх товаришів Олега та Богдана допомогти йому. Олег чатував біля магазину, а Петро й Богдан зайшли всередину. Богдан «заговорив» продавця, а Петро, скориставшись цим, взяв з полиці 10 пачок недешевих цигарок. Після цього Петро, Богдан та Олег пішли до Ярослава і показали йому поцуплене. Той порадив продати цигарки своєму товаришеві Вадиму, що хлопці ввечері й зробили.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни теми. Поясніть кілька з них.

2. Чим злочин відрізняється від адміністративного проступку?

3. Поверніться до правової ситуації «“Чоловічий” вчинок». Уявіть, що ви розслідуєте цю справу. На які питання ви шукали б відповіді в Загальній, а на які - в Особливій частинах ККУ?

4. Що таке склад злочину? Придумайте (пригадайте) правову ситуацію стосовно вчинення злочину та визначте в ній елементи його складу. Запишіть це в зошит.

5. Чи збігаються, на вашу думку, поняття «злочин» і «злочинність»? Чому?

Запишіть свої міркування у зошит.