Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 25. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Які відносини регулює адміністративне право.

2. Які правопорушення належать до адміністративних проступків.

3. Що таке адміністративна відповідальність й адміністративні стягнення.

1. Які відносини регулює адміністративне право

Що таке, на вашу думку, публічне управління?

Що регулює адміністративне право? Хто може бути суб'єктами адміністративно-правових відносин? У чому їхні особливості? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Ви, мабуть, нерідко вживаєте слово «управління» або похідні від нього слова й словосполучення. Приміром, у школі можна почути, що навчально-виховним процесом управляє шкільна адміністрація. Пригадайте, що англійською мовою управління перекладається як administration.

Без управління не буде узгодженої спільної діяльності людей. Адже розвиток цілого суспільства та окремих його сфер потребує ухвалення й реалізації законів, встановлення правил і норм, алгоритму поведінки його членів. Тож управління створено людьми для регулювання своєї життєдіяльності. Тому воно таке саме важливе для суспільства, як мораль, право, сім’я, власність, держава тощо.

Широке коло суспільних відносин, що складаються в галузі публічного управління, підпадає під дію норм адміністративного права. Це управління економікою, соціальними відносинами (праця, охорона здоров’я, освіта, наука, культура, національні та релігійні відносини, соціальне та пенсійне забезпечення); управління в адміністративно-політичній сфері (внутрішня й зовнішня політика), в галузі культури (приміром, захист пам’яток історії та культури); управління у сфері особистого життя людини (наприклад, виконання батьками покладених на них обов’язків стосовно дитини).

Ви вже зрозуміли, що існує велика кількість правил, як-от правила публічного порядку, дорожнього руху, водокористування, пожежної безпеки та інші, що визначають нашу повсякденну поведінку.

Публічна адміністрація - це сукупність державних і недержавних суб’єктів публічної влади, діяльність яких спрямована на реалізацію законів, інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень та надання встановлених адміністративних послуг.

Особливості адміністративно-правових відносин полягають у тому, що в них завжди задіяний орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Між учасниками (сторонами) цих правовідносин немає юридичної рівності. Оскільки управління - це здійснення владної діяльності, то суб’єкт управління в односторонньому порядку адміністративними методами (способами, заходами, прийомами) визначає поведінку підлеглих шляхом владно-розпорядчих вказівок. Норми адміністративного права стосуються діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій.

Суб’єктами адміністративно-правових відносин є також громадяни України, іноземці, особи без громадянства. Наприклад, вони мають право подати звернення до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування (про це право ви вже знаєте), одержати адміністративні послуги, соціальну допомогу тощо.

У групах обговоріть ситуації і визначте, куди слід звернутися школярам для вирішення таких питань.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Андрієві 15 років, він навчається у 9 класі. Впродовж літніх канікул хоче працювати на збиранні врожаю пшениці, щоб заробити гроші на комп’ютер. Однак батько сумнівається, що він може працювати, адже Андрій ще замалий.

Б. Володимиру 17 років. Після закінчення школи він бажає вступити до університету, але не знає, чи надають відстрочку від призову до лав Збройних сил України студентам.

B. 13-річна Олеся захоплюється грою в шахи, тож хоче знати, чи може вона в такому віці претендувати на здобуття спортивного розряду.

2. Які правопорушення належать до адміністративних проступків

Які основні ознаки адміністративного проступку? Які існують види адміністративних правопорушень? Наведіть приклади. Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Як ви вже знаєте, порушення норм адміністративного права називають адміністративними проступками. Якщо та чи та особа не сплачує за проїзд у громадському транспорті, порушує правила дорожнього руху, розпиває алкогольні напої чи курить у громадських місцях, голосно лає інших, використовуючи ненормативну лексику, чіпляється до людей, заважаючи їм своєю поведінкою, розпалює багаття в лісі у вогненебезпечний період тощо, то такі діяння визнають адміністративними проступками.

Прочитайте положення нормативно-правового акта й визначте ознаки адміністративного проступку.

Із Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено такі їхні види: правопорушення в галузі охорони праці й здоров’я населення; ті, що посягають на власність; у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури; в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії; в сільському господарстві; порушення ветеринарно-санітарних правил; на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку; ті, що посягають на публічний порядок і публічну безпеку чи на встановлений порядок управління, тощо.

У групах обговоріть ситуації і визначте, чи є в діяннях їхніх фігурантів склад адміністративного правопорушення. Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Троє 15-річних підлітків кидали каміння у вікна електропоїздів.

Б. 14-річна Наталя поцупила з портфеля однокласниці мобільний телефон.

B. Юнаки вночі розмалювали стіни будинку міської ради фарбою.

Г. 17-річний Мирослав у стані сп’яніння побився зі своїм однокурсником, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Д. Двоє десятикласниць, не бажаючи писати контрольну роботу, зателефонували до поліції і повідомили про замінування школи. На місце виклику прибули поліцейські та працівники служби з надзвичайних ситуацій.

Е. Олексій перевищив швидкість, на пішохідному переході збив перехожого і втік із місця пригоди.

Є. Молодик нецензурно лаявся на зупинці громадського транспорту.

Ж. Студент, погрожуючи ножем, відібрав у перехожого гаманець.

3. Учениці коледжу курили на зупинці громадського транспорту.

Подеколи здається, що ті чи ті адміністративні правопорушення не завдають суспільству великої шкоди, наприклад, проживання без паспорту чи реєстрації, торгівля в невстановлених місцях, порушення правил військового обліку тощо. Однак такі дії посягають на порядок управління в державі, шкодять життєдіяльності суспільства, дестабілізують суспільний порядок.

3. Що таке адміністративна відповідальність й адміністративні стягнення

Як співвідносяться, на вашу думку, поняття «адміністративна відповідальність» і «адміністративне стягнення»? Що таке адміністративне стягнення? Які є види адміністративних стягнень?

У чому їхня відмінність?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Вам відомо, що одним із видів юридичної відповідальності є адміністративна відповідальність. Вона може настати за вчинення особою адміністративного проступку. Адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до особи санкцій адміністративних норм, що реалізується в процесуальних формах, визначених законодавством.

Санкція - складова норми права, яка в разі невиконання норми визначає заходи державного впливу, здебільшого - у формі примусу.

Пригадайте види юридичної відповідальності. Розгляньте схему й обговоріть, які основні риси адміністративної відповідальності.

Якщо особа вчинила адміністративне правопорушення, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності у формі адміністративного стягнення.

У КУпАП є перелік адміністративних проступків, адміністративних стягнень й органів, уповноважених їх застосовувати.

Адміністративне стягнення - це засіб матеріального (наприклад, штраф) чи морального (приміром, тимчасове обмеження свободи) впливу, що накладається компетентним органом держави. Рішення про вину правопорушника й вид адміністративного стягнення здебільшого ухвалює суд.

Найм’якший вид адміністративного стягнення - це попередження, яке має морально-виховний зміст. Його виносять у письмовій формі за вчинення малозначущих адміністративних проступків.

Адміністративне стягнення - санкція, примусовий захід державного впливу, який застосовують до особи, що вчинила адміністративне правопорушення (адміністративний проступок), з метою забезпечення виконання загальнообов’язкових правил, покарання та виховання правопорушника, запобігання новим правопорушенням.

Штраф - найпоширеніший вид адміністративних стягнень. Його як санкцію вказано в значній кількості статей КУпАП. Штраф є грошовим стягненням і накладається на правопорушника за умов і в розмірі, встановлених КУпАП.

Оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в тому, що у правопорушника примусово вилучають предмет, який потім реалізують та передають виручену суму колишньому власникові з відрахуванням витрат з реалізації вилученого предмета.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, чи грошей, одержаних унаслідок вчинення такого правопорушення, - це примусова безоплатна передача цього предмета або грошей у власність держави. Конфіскації підлягає предмет, який належить правопорушникові на праві приватної власності.

Позбавлення спеціального права стосується права керування транспортним засобом і права полювання. Це стягнення застосовують на певний строк до осіб, які грубо або систематично порушують відповідне право. Однак позбавлення права полювання не можна застосовувати до осіб, для яких полювання - основне джерело існування.

Виправні роботи застосовує суд на строк до двох місяців із відбуванням цих робіт правопорушником за місцем його постійної роботи та з відрахуванням у межах 20 % його заробітку в дохід держави.

Правопорушнику суд може призначити й громадські роботи. Це виконання ним у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт від 20 до 60 годин (не більш ніж 4 години на день), вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

КУпАП передбачає й таке стягнення, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що призначається судом на строк від шести місяців до одного року.

Найсуворіше адміністративне стягнення - адміністративний арешт. Його призначає строком до 15 діб лише суд. Це стягнення не можна застосовувати, наприклад, до вагітних жінок і матерів дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, військовослужбовців, інвалідів першої або другої групи.

У виняткових випадках військовослужбовці відбувають адміністративний арешт до 10 діб на гауптвахті.

Прочитайте наведену статтю. Прокоментуйте її, висловивши свою думку щодо ефективності застосування до порушників правил дорожнього руху стягнення, зазначеного в цій статті.

Із Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 27. Штрафні бали

Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі...

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.

У разі якщо розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16 років. Утім, за загальним правилом до них застосовують не адміністративні стягнення, а заходи адміністративного впливу.

У групах проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Чи правомірно притягнули Михайла Михальченка до адміністративної відповідальності?

НЕВДАЛЕ ЗНАЙОМСТВО

Звичний автобусний маршрут уранці. Пасажири розглядають знайомі краєвиди за вікнами. Раптом гучно лунає нецензурна лексика: це один із пасажирів, 19-річний Михайло Михальченко, вирішив «познайомитися» з привабливою дівчиною, яка сиділа поруч, а та не відповіла йому на «добрі почуття». Що було далі? Водій зупинив автобус і викликав поліцейський патруль. Незабаром відбувся суд. Суддя визнав Михайла винуватим у вчиненні дрібного хуліганства й призначив стягнення - 5 діб адміністративного арешту.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Наведіть кілька прикладів адміністративних відносин.

У чому полягають їхні особливості?

2. Які правопорушення належать до адміністративних проступків? Проілюструйте 2-3 прикладами.

3. Що таке адміністративна відповідальність?

4. Що називають адміністративним стягненням? Наведіть кілька прикладів таких стягнень.

5. Проаналізуйте правові ситуації, які містять адміністративний проступок. Чи наставатиме адміністративна відповідальність фігурантів цих ситуацій? Чому?

А. Троє 14-річних хлопців ловили рибу в забороненому місці.

Б. Водій легкового автомобіля задля економії часу перетнув суцільну подвійну смугу.

6. Чим важливе, на вашу думку, адміністративне право для життєдіяльності держави, суспільства і громадян?

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни теми. Поясніть кілька з них.

2. Придумайте (пригадайте) й стисло опишіть правову ситуацію, яку регулюють норми адміністративного права. У разі потреби скористайтеся матеріалами мас-медіа.

3. Проаналізуйте на вибір одну з правових ситуацій за поданими до неї запитаннями.

Ситуація 1

Чи є в діях Тараса Тарасенка склад правопорушення? Якщо так, то якого? Чи накладуть на Тараса Тарасенка адміністративне стягнення?

ПАСПОРТ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

18-річний Тарас Тарасенко, випускник коледжу, вирішив продовжити навчання в університеті. Аж тут виявилося, що вчасно Тарас паспорт не отримав, уважаючи це марудною процедурою, й досі проживає без нього. У приймальній комісії університету Тарасу повідомили, що паспорт є обов’язковим при поданні документів для вступу в університет. Сусідка Дарина, якій Тарас повідав свою історію, зауважила, що без паспортного документа він не матиме змоги не тільки вступити до вищого навчального закладу, а й вирушити в мандри, одружитися чи отримати допомогу при народженні дитини. Тарас зрозумів, що незле було б мати документ, який підтверджує особу та засвідчує належність до громадянства. Він поквапився до управління державної міграційної служби.

! Коли розв’язуватимете цю правову ситуацію, зверніться до статті 197 КУпАП.

Ситуація 2

Чи є в діях учасників ситуації склад правопорушення? Якщо так, то якого? Кого, на вашу думку, притягнуть до юридичної відповідальності і якої саме?

«ВЕСЕЛА» КОМПАНІЯ

Приблизно опівночі поліцейський патруль помітив біля нічного клубу шістьох юнаків, які курили й пили пиво. За їхніми зовнішніми ознаками поліцейські запідозрили, що це неповнолітні особи. Коли з’ясували вік юнаків, виявилося, що п’ятьом із них - по 15, а одному - 20 років.

! Коли розв’язуватимете цю правову ситуацію, зверніться до статей 175-1 та 178 КУпАП.

4. Для чого вам потрібні знання основ адміністративного права? Чим вони корисні для вас? Чому?