Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 21. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

1. Як захищають права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Які права та обов'язки мають усиновлювачі.

3. Що таке опіка й піклування.

4. Які є інші шляхи влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

1. Як захищають права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Спираючись на правовий коментар і схему, поясніть:

Чому виникає необхідність державної охорони дитинства?

У чому полягає суть кожного із зазначених способів влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?

Правовий коментар

Згідно зі статтею 51 Конституції України, обов’язок охорони дитинства покладено на державу. Ви, мабуть, погодитеся, що для дитини найкраще, коли вона зростає і виховується в сім’ї. Однак не всі діти в нашій державі оточені сімейним теплом і турботою батьків - дехто з них втратив матір або батька чи батьків позбавлено батьківських прав. Обов’язок турбуватися про таких дітей бере на себе держава.

Прочитайте й прокоментуйте положення нормативно-правового акта.

Із Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

[...]

безпритульні діти - діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання; діти-сироти - діти, в яких померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти [...]

У нормативно-правових документах зазначено, що виховання дитини в сім’ї мусить відповідати її інтересам. Тож державна політика в цьому питанні ґрунтується на тому, що таких дітей мають виховувати за принципом родинності.

Щоб повернути дитині належне піклування, сімейне законодавство визначає і регулює шляхи влаштування дітей, які не мають батьків.

У СКУ визначено й описано способи охорони прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розгляньте схему й назвіть ці способи.

2. Які права та обов'язки мають усиновлювачі

Хто такі усиновлювачі? Чи кожна повнолітня особа може всиновити дитину? Чому? Чи вважаєте ви, що усиновлення - це найкращий спосіб влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування? Чому? Порівняйте свої думки з правовим коментарем.

Правовий коментар

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина за рішенням суду. Усиновленою може бути дитина, яка не має матері, батька або позбавлена їхнього піклування.

Дитину, залишену в пологовому будинку, або ту, яку відмовилися забрати звідти батьки чи інші родичі, можна усиновити після досягнення нею двомісячного віку. Дитину, яку підкинули чи знайшли, всиновлюють через два місяці після її знайдення. Рідних братів і сестер під час усиновлення не можна роз’єднувати.

Суд, ухвалюючи рішення про всиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення. Щодо особи, яка бажає усиновити дитину, це стан її здоров’я і статки; сімейний стан та умови проживання; ставлення до виховання дитини; мотиви, з яких вона бажає всиновити дитину. Щодо дитини суд враховує ставлення дитини до особи, яка бажає її всиновити; як довго особа опікується дитиною; особу безпосередньо дитини й стан її здоров’я.

Усиновлення надає усиновлювачеві права й покладає на нього обов’язки щодо усиновленої дитини в такому самому обсязі, який мають батьки.

Законодавство визначає, що усиновлювачі мають право на таємницю усиновлення.

Обговоріть:

Яким вимогам має відповідати майбутній усиновлювач дитини? Кому ви надали б перевагу в разі усиновлення дитини: близькому родичеві, іноземцеві чи особі, яка не має власних дітей? Чому? Порівняйте свої думки з положеннями сімейного законодавства.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами

1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. [...]

3. Усиновлювачами можуть бути подружжя...

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину.

Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі.

Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.

Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами

1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин... або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

[...]

У групах проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Вирішіть, як її мають врегулювати. Порівняйте свою думку з рішеннями інших груп. Поясніть, чому усиновлення відбувається лише на підставі рішення суду.

ЯК ВИРІШИТЬСЯ ДОЛЯ МІЛАНИ

Валерія народила Мілану, проживаючи з Федором сім’єю без реєстрації шлюбу. Федір погодився, щоб його записали батьком дитини. Через 10 місяців їхній союз розпався. Валерія, маючи ще двох дітей від першого шлюбу й перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, вирішила віддати найменшу дитину - Мілану - на всиновлення. Адже Валерії потрібно працювати, щоб забезпечувати дітей, а доглядати немовля немає кому.

3. Що таке опіка й піклування

Прочитайте правовий коментар. Індивідуально в зошиті заповніть таблицю. Поінформуйте про результати своєї роботи однокласників і однокласниць.

Опікун, піклувальник зобов'язаний...

Опікун, піклувальник має право...

Опікун, піклувальник не має права...

Правовий коментар

Опіку і піклування встановлюють для виховання й захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок смерті, їхньої хвороби, позбавлення їх батьківських прав. Опіку встановлюють над малолітніми дітьми, які не досягли 14 років, а піклування - над неповнолітніми віком від 14 до 18 років.

Спільне для опіки та піклування таке:

— опікуном і піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа;

— не може бути опікуном чи піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами або позбавлена батьківських прав;

— дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності, на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування, на захист від зловживань опікуна чи піклувальника; встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати.

Для призначення дитині опікуна або піклувальника враховують його особисті якості, здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 248. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини

1. Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти.

Опікун, піклувальник має право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

2. Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду.

3. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини. [...]

4. Які є інші шляхи влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Пригадайте, про які способи влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, йшлося на початку заняття. Як ви думаєте, що таке патронат?

Порівняйте свої думки з положеннями сімейного законодавства.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 252. Договір про патронат

1. Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

2. Сім'я патронатного вихователя - це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі.

3. Патронатний вихователь - це особа, яка за участі членів сім'ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї. [...]

Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім'ю патронатного вихователя

1. Для влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

2. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків.

3. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їхнього перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини.

4. На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя.

5. Дитина, влаштована в сім'ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами.

Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя

1. Патронатний вихователь зобов'язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування. [...]

Договори про патронат можна укладати з особами на платній і безоплатній основі.

Що таке прийомна сім'я? Як ви уявляєте дитячий будинок сімейного типу? Чи можна назвати прийомну сім'ю сім'єю в юридичному сенсі? Порівняйте свої думки з правовим коментарем.

Правовий коментар

Держава законодавчо й фінансово підтримує прийомні сім’ї й дитячі будинки сімейного типу.

Вони мають багато спільного; статус їм визначає орган опіки й піклування; пріоритетне право бути батьками або батьками-вихователями надають подружжю; обов’язки прийомних батьків і батьків-вихователів щодо виховання дитини такі самі, як і в рідних батьків (хоча вони не мають права змінювати прізвище та ім’я дитини); вони - законні представники дитини в усіх відносинах; обов’язок щодо утримання дитини забезпечують бюджетним коштом; прийомна сім’я чи будинок сімейного типу - це місце тимчасового влаштування дитини (наприклад, до повноліття); між дітьми й прийомними батьками чи батьками-вихователями не встановлюються юридичні сімейні й цивільні відносини; надання дитині притулку не припиняє батьківських прав її кровних батьків.

Різняться прийомна сім’я й дитячий будинок сімейного типу кількістю дітей, яких беруть на виховання (в останньому їх має бути щонайменше п’ять), та назвою осіб, які опікуються дітьми: прийомні батьки - у прийомній сім’ї, а батьки-вихователі - у дитячому будинку сімейного типу.

Проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Вирішіть, чи є правомірними дії органу опіки й піклування. Порівняйте свої міркування з думками однокласників і однокласниць.

ЧИ БУДЕ У МИКОЛКИ ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ

27-річний вчитель фізкультури Ярослав Ярославець звернувся до органу опіки та піклування з проханням дозволити йому взяти на виховання на умовах договору про патронат учня його класу, 11-річного Миколу, батьки якого нещодавно загинули в автомобільній катастрофі. Працівники органу опіки та піклування Ярославові відмовили, посилаючись на те, що дитину можуть передати тільки в повну сім’ю, а Ярослав - одинак. Натомість Ярослав стверджує: щойно вони з Миколою почнуть проживати разом, то це й буде сім’я.

Перевірте засвоєне на уроці

Пригадайте свою роботу на уроці. У зошиті, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтеся з такими твердженнями (2 бали - повністю погоджуюся, 1 бал - частково погоджуюся, 0 балів - зовсім не погоджуюся).

№ з/п

Твердження

Бали

1.

Я можу назвати способи влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.

Я знаю, хто може бути усиновлювачем.

3.

Я можу назвати органи, які ухвалюють рішення щодо усиновлення, опіки й піклування.

4.

Я можу назвати кілька прав та обов’язків усиновлювачів, опікунів і піклувальників.

5.

Я можу назвати спільні й відмінні риси прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

6.

Я можу висловити власну думку щодо важливості сім’ї для становлення, розвитку й виховання дитини.

Домашнє завдання

1. Проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Запишіть 2-3 аргументи на користь кожної зі сторін спору. Якби ви були суддею, яким чином вирішили б цей спір? Аргументи на користь вашої позиції запишіть у зошит.

ІЗ КИМ ЗАЛИШИТЬСЯ СОФІЙКА

У суді слухають справу про розірвання шлюбу 25-річної Олени та 32-річного Миколи, які мають 5-річну доньку Софійку. Позовну заяву подала Олена, яка щойно повернулася з Італії.

Після відпустки по догляду за дитиною Олена не змогла вийти на роботу, оскільки закрили фабрику, де вона раніше працювала комірницею. Разом з подругою Олена поїхала до Італії, де влаштувалася на роботу гувернанткою. Там Олена пропрацювала 3,5 року.

Маленька Софійка залишилася з батьком і 60-річною бабусею, які доглядали та виховували її. Два роки Олена щотижня телефонувала Миколі та надсилала гроші на утримання дитини. Потім дзвінки припинилися, а через півроку й надходження грошей також. Микола не розшукував дружину, оскільки Софійка важко хворіла і батько віддавав їй всю свою увагу, час і сили.

Повернувшись два місяці тому в Україну, Олена заявила Миколі, що бажає розлучитися з ним, бо виходить заміж за заможного італійця, який любить її та має намір усиновити Софійку.

Микола стверджує, що він нікому не віддасть дитину, оскільки дуже любить доньку. До того ж його заробітку лікаря районної лікарні та пенсії його матері-вчительки вистачить, щоб забезпечувати себе й дитину.

Олена стверджує, що вона також дуже любить свою доньку й усі роки важко працювала заради неї. На думку Олени, безглуздо лишати дитину батькові, який ледь може утримувати себе, якщо є можливість дати дитині материнську любов, гарне матеріальне забезпечення й гідне майбутнє.

2. Поясніть зміст українських народних приказок.

Не та мати, що народила, а та, яка виховала й вигодувала. З хати по нитці - свитина сирітці.

Не той батько, що зродив, а той, що до ума довів. Сирітська сльоза не капає дарма.

Ніхто не бачить і не чує, як сирота плаче і горює.

3. Чому, на вашу думку, важливо, щоб дитина зростала й виховувалася в сім’ї? Напишіть твір-роздум (до 100 слів) про значення сім’ї в житті дитини.