Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 20. БАТЬКИ І ДІТИ

1. Як виникають права та обов'язки матері, батька і дитини.

2. Які права та обов'язки батьків і дітей.

3. Як держава охороняє дитинство.

1. Як виникають права та обов'язки матері, батька і дитини

Хто така дитина з правового погляду?

Що зумовлює права та обов'язки батьків і дітей?

Більшість із вас, мабуть, уявляє сім’ю як спільноту батьків і дітей. І це справді так, адже сім’я у вузькому розумінні - це батько, мати і діти, які живуть разом. Споконвік основним призначенням сім’ї було народження й виховання дітей.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Дитина в сімейних відносинах перебуває в центрі уваги й піклування батьків, тобто матері й батька. Утім, обов’язок піклуватися про дитину, дбати про її фізичний, духовний і моральний розвиток покладено й на інших родичів, приміром бабусю та дідуся.

Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від цих осіб. Дитину, зачату й народжену від осіб, які перебувають у шлюбі, за сімейним законодавством вважають такою, що походить від цього подружжя. Якщо батьки новонародженої дитини не перебувають у шлюбі, то вони можуть звернутися зі спільною заявою до органу реєстрації актів цивільного стану з проханням визнати батьком дитини чоловіка, що підписав таку заяву. Законодавство надає право й чоловікові, який вважає себе батьком дитини, особисто звернутися з такою заявою. Батьківство встановлюють і судом за позовом матері дитини, чоловіка, який вважає себе батьком дитини, чи самої дитини, коли вона досягне 18 років.

Прочитайте й прокоментуйте фрагменти нормативно-правових актів.

Яких сторін правового статусу дитини вони стосуються?

Як закон захищає рівні права всіх дітей?

Які права мають батьки щодо своїх дітей?

Із Конституції України

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним [...]

Із Сімейного кодексу України

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків

1. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

[...]

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

2. Які права та обов'язки батьків і дітей

Як ви розумієте те, що права батьків і дітей взаємні? Назвіть основні групи прав та обов'язків батьків і дітей. Наведіть кілька прикладів до кожної групи. Назвіть обов'язки батьків щодо дитини. Назвіть обов'язки дитини щодо своїх батьків.

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Батьки і діти пов’язані між собою взаємними правами та обов’язками.

Права та обов’язки матері, батька і дитини можуть бути особистого немайнового та майнового змісту.

Ознайомтеся з основними правами та обов'язками батьків стосовно дітей. Які групи прав та обов'язків ви можете визначити?

БАТЬКИ

• зобов'язані: забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я; не пізніше ніж через один місяць з дня її народження зареєструвати дитину; визначитися з прізвищем, ім'ям та по батькові немовляти; виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини; піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; дбати, щоб дитина отримала повну загальну середню освіту; готувати дитину до самостійного життя; поважати її;

• мають право: визначати прізвище, ім'я та по батькові дитини; обирати форми і методи виховання; визначати місце проживання дитини, відбирати свою малолітню дитину в будь-якої особи, яка тримає її у себе незаконно чи без рішення суду; батькам належить переважне право на особисте виховання дитини; право на безперешкодне спілкування, на самозахист своєї дитини, на звернення до суду, органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій задля захисту прав та інтересів дитини;

• заборонено: будь-які види експлуатації дитини; батьки не мають права фізично карати дитину, застосувати до неї інші види покарань, які принижують людську гідність дитини.

А якщо матір і батько не можуть дійти взаємної згоди з тих чи тих питань стосовно дитини? Тоді їхній спір вирішуватиме служба у справах дітей або суд. При цьому дитину, яка може висловити свою думку (в будь-якому віці), мають вислухати. Однак суду належить право в інтересах дитини ухвалити рішення всупереч її думці.

Батьки - законні представники дитини, тому вони можуть без спеціальних на те повноважень звертатися до суду, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, щоб захистити права й інтереси дитини.

Як ви вже знаєте, між батьками і дітьми також виникають майнові права та обов’язки.

Прочитайте й прокоментуйте наведені фрагменти СКУ.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей

1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.

2. При вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не встановлено судом.

Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання

1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини.

Стаття 175. Майно спільної сумісної власності батьків і дітей

1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Законодавство покладає на батьків обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Цей обов’язок може зберігатися за батьками й пізніше. Наприклад, якщо дитина потребує матеріальної допомоги через непрацездатність або навчання (до виповнення 23 років). Про способи виконання цього обов’язку батьки домовляються між собою. Зокрема, той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій або натуральній формі.

Якщо матір або батько ухиляються від обов’язку утримувати дитину, їх може зобов’язати робити це суд. За його рішенням кошти на утримання дитини (аліменти) визначають або як частку від доходу матері чи батька, або як певну грошову суму. При цьому суд враховує стан здоров’я і матеріальне становище дитини, а також стан здоров’я і матеріальне становище платника аліментів, наявність у нього інших дітей, непрацездатних чоловіка або дружини, батьків, дочки, сина. У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів матері або батька упродовж трьох місяців поспіль (вона чи він не працює й не одержує доходів), стягнення звертається на майно боржника (наприклад, будинок, квартиру, земельну ділянку). А от за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів на утримання дітей передбачено кримінальну відповідальність.

За СКУ, домогтися виплати аліментів можна й без рішення суду. Батьки мають право укласти письмовий договір щодо розміру й термінів сплати аліментів. Умови такого договору в жодному разі не повинні порушувати права дитини.

Батьки зобов’язані також брати участь у додаткових витратах на дитину в разі хвороби, задля розвитку здібностей дитини тощо. Однак батьків можуть звільнити від обов’язку утримувати дитину за умови, що її дохід значно перевищує дохід її батьків.

Як ви вже знаєте, права та обов’язки батьків і дітей взаємні. Тому неповнолітні діти, які мають самостійний заробіток, можуть матеріально допомагати батькам. Утім, це лише їхній моральний обов’язок. Натомість повнолітні діти зобов’язані утримувати своїх непрацездатних і нужденних батьків. У разі невиконання цього обов’язку суд своїм рішенням може витребувати аліменти з дитини на матір або батька за умови, що ті потребують матеріальної допомоги, а дитина має можливість її надавати.

У групах оберіть одну із двох правових ситуацій. Проаналізуйте її за схемою аналізу правової ситуації, спираючись на положення сімейного законодавства. Дайте відповіді на запитання до цих ситуацій. Представте їх однокласникам і однокласницям.

Ситуація 1

1. У чому особливості права власності малолітніх і неповнолітніх осіб?

2. Чи правомірні дії батьків Олекси?

ВЕЛИКА КВАРТИРА ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОДИНИ

Подружжя Іван Іванович та Мар’яна Мар’янівна Іваненки мають двох синів - Олексу, якому щойно виповнилося 13 років, та молодшого за нього на сім років Микиту. Мешкає родина в невеликій двокімнатній квартирі, приватизованій на чотирьох членів родини.

На день народження бабуся подарувала Олексі успадкований нею автомобіль, а належний їй будиночок у селі вирішила продати й переїхати до своїх рідних у місто.

Батьки Олекси зраділи й подарункові, й бабусиному рішенню. Утім, для такої кількості членів родини їхня квартира стала замалою. Порадившись, вони вирішили продати свою двокімнатну квартиру й автомобіль, подарований Олексі, та, доклавши запропоновані бабусею гроші від продажу будиночка, купити нову простору трикімнатну квартиру в багатоповерхівці, що споруджують поряд із будинком.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 177. Управління майном дитини

1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси.

2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; видавати письмові зобов'язання від імені дитини; відмовлятися від майнових прав дитини...

[...]

4. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло...

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини

1. Дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї. [...]

Ситуація 2

1. Чи мають батьки право на аліменти й матеріальну допомогу від своїх дітей?

2. Яким, на вашу думку, має бути рішення щодо цієї справи?

СИН І БАТЬКО

65-річний Карпо Коробко звернувся до суду із заявою. Він просить суд примусити свого 32-річного сина Сергія надавати йому матеріальну допомогу на лікування. До заяви позивач додав довідку про розмір пенсії, медичну довідку, де вказано, що він інвалід II групи.

На суді Сергій Коробко заявив, що батько покинув сім’ю, коли Сергію було 12 років. До цього він пиячив, ображав свою дружину Марію - матір Сергія. Три роки Карпо Коробко був позбавлений батьківських прав. Після розірвання шлюбу з Марією він не допомагав сім’ї - аліменти з нього стягували в судовому порядку за позовом матері Сергія.

Також відповідач Сергій Коробко надав суду довідку про склад сім’ї, в якій зазначено, що у нього є неповнолітній син та дружина, яка наразі навчається в університеті й не працює. Сам він щойно започаткував фермерське господарство й усі доходи вкладає в цю справу.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 202. Підстави припинення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

1. Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. [...]

Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків

1. Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька

1. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків.

У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків

1. У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина... має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.

3. Як держава охороняє дитинство

Які державні органи захищають права дітей? У чому їхнє призначення? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Батьківські обов’язки ґрунтуються на любові матері, батька до своїх дітей. Якщо дитину виховують у добрі, терпимості, розумінні, то батьки можуть сподіватися на те, що вона піклуватиметься про них і їхня старість не буде самотньою та нужденною.

Утім, не всі батьки переймаються турботою і вихованням своїх дітей належним чином. У деяких сім’ях права та інтереси дитини порушують, батьки зловживають своїми правами, застосовують до дитини насильство. За таких умов виникає потреба захищати дітей безпосередньо від батьків.

Прочитайте і прокоментуйте наведені положення закону.

Із Закону України «Про охорону дитинства»

Стаття 10

...Держава здійснює захист дитини від:

усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання...;

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних речовин...;

залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо...

Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини, ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо її виховання чи жорстоко поводяться з нею, вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини або примушують її до жебракування й бродяжництва, суд може позбавити їх батьківських прав.

Розгляньте схему та поставте до неї щонайменше два запитання. Обговоріть їх зі своїми однокласниками й однокласницями.

У разі позбавлення батьківських прав одного з батьків дитину передають на виховання іншому з них, а якщо обох - родичам чи органам опіки і піклування. Батьків, яких позбавлено батьківських прав, не звільняють від обов’язку утримувати своїх дітей. Однак вони не можуть успадкувати майно дітей і одержати право на утримання від дитини. Побачення з дітьми їм дозволяє суд.

Коли відносини між батьками й дитиною нестерпні й перебування дитини в сім’ї небезпечне для її здоров’я чи життя, орган опіки та піклування або прокурор можуть постановити відібрати дитину у батьків.

Якщо батьки усвідомлять свою хибну поведінку і виправляться, їм можуть поновити батьківські права рішенням суду.

На захист прав дитини у складній ситуації стають не лише суд, органи опіки та піклування, а й служби у справах дітей, державні соціальні служби при місцевих державних адміністраціях, громадські організації (в тому числі молодіжні й дитячі) та міжнародні організації, що опікуються проблемами захисту прав дітей. Дитина має право особисто звертатися за захистом своїх прав та інтересів.

Добрі поради

Щоб захистити свої права та інтереси в гострій або конфліктній сімейній ситуації:

• не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами, пам'ятайте, що поряд з вами обов'язково є доросла досвідчена людина - вчитель, шкільний психолог, ваш родич, знайомий або старший друг, якому ви довіряєте, тому поговоріть з ними і разом вирішіть, як варто вчинити;

• занотуйте у записничок номери «телефонів довіри», за якими ви зможете одержати пораду в складній життєвій ситуації (вам їх може повідомити вчитель або шкільний психолог);

• дізнайтеся через довідкову службу або від учителя адреси й телефони служб вашого міста (району), що опікуються проблемами дітей;

• скористайтеся допомогою соціальної служби для дітей і молоді при місцевій державній адміністрації чи служби у справах дітей, що забезпечує правничий захист, психолого-педагогічну підтримку дітей;

• телефонуйте в поліцію (102) в разі небезпеки або відвідайте дільничного офіцера поліції;

• зверніться до суду за захистом своїх прав та інтересів: поговоріть із секретарем суду, заповніть за зразком позовну заяву, додайте до неї необхідні документи і довідки;

• заздалегідь подумайте про те, що ви розповідатимете, звернувшись по допомогу до сторонніх людей; будьте готовими докладно й відверто говорити про ваші проблеми; якщо вашу справу розглядатиме суд, розповідь слід підкріпити доказами, фактами й аргументами.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які права та обов’язки батьків і дітей є особистими немайновими?

2. Які права та обов’язки батьків і дітей є майновими?

3. Що таке аліменти?

4. Які органи захищають права дитини в сім’ї?

5. Які підстави позбавлення матері, батька батьківських прав?

6. Оберіть і проаналізуйте одну із ситуацій. Поясніть, як її слід врегулювати.

A. Оксана й Олег розлучилися. Вони мають трирічного сина Андрія, якого виховують батьки Олега. Бабуся і дідусь відмовляються віддати Оксані дитину і не дозволяють їй відвідувати сина.

Б. Касьян, якому 13 років, посварився з батьками. Він поїхав до своїх родичів в інше місто і не хоче повертатися додому. Родичі, які не мають дітей, дали згоду на проживання Касьяна у них.

B. Матвій і Наталя вже місяць не можуть домовитись про ім’я новонародженого сина. Мати Наталі вирішила сама дати ім’я дитині та зареєструвати її.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни теми. Поясніть кілька з них.

2. Які права та обов’язки мають ваші батьки стосовно вас?

А які ваші права та обов’язки щодо батьків?

Коротко запишіть такі права та обов’язки й обговоріть їх з батьками.

3. Розгляньте ваше свідоцтво про народження. Які відомості воно містить?

4. Проаналізуйте одну із ситуацій і дайте відповіді на запитання:

Чи порушено права й інтереси дитини в кожній ситуації? Якими, на вашу думку, мають бути правові рішення?

A. Батьки 11-річної Марійки зловживають алкогольними напоями, приводять додому «товаришів по чарці». Марійка зачиняється у своїй кімнаті, оскільки боїться нетверезих батьків та їхніх друзів. їй складно виконувати домашні завдання через постійний гамір.

Б. Батько 9-річного Марка покинув сім’ю й ніякої матеріальної допомоги не надає. Мати Марка ніде не працює, жебракує в метрополітені й примушує його стояти поряд. Якщо Марко відмовляється, мати лякає його тим, що не годуватиме й вижене з дому.

B. 14-річна Катерина живе з мамою. Дівчина добре вчиться. Мати забороняє Катерині спілкуватися

з подругами, відвідувати фітнес-кпуб і модно вдягатися. Коли Катерина сперечається з матір’ю, та зачиняє її в кімнаті, щоб дочка «добре подумала» над своєю поведінкою.

Г. Після трагічної загибелі дружини Гордій залишився з трьома неповнолітніми синами. Він почав їх навчати «мистецтва» кишенькового злодійства. Хлопці вже здійснили кілька успішних крадіжок.

5. Прочитайте висловлювання Г. Сковороди та запишіть власне міркування з цього приводу в зошит: «Перш за все батька й матір шануй і служи їм. Вони ж бо видимі портрети тієї невидимої сили, якій ти стільки зобов’язаний».

6. Зберіть уривки з творів українського фольклору про стосунки батьків і дітей. Оформіть це в презентацію (3-5 слайдів).