Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 19. СІМ’Я І ШЛЮБ

1. Що таке сім'я.

2. Як укладають шлюб.

3. Які права та обов'язки подружжя.

1. Що таке сім'я

Що таке сім'я? На яких підставах її створюють? Які норми більшою мірою впливають на життя сім'ї - моральні чи правові?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Сім’я, родина - основа буття людини, підвалини її майбутнього.

З давніх давен у суспільстві вона є первісним осередком багатьох людських відносин - духовних, моральних, господарських, психологічних, естетичних і, звичайно, виховних.

Сім’я має важливе значення для кожної людини, оскільки в сім’ях народжують і виховують абсолютну більшість дітей. Виростаючи, вони створюють власні сім’ї.

Право на створення сім’ї - одне з найважливіших прав людини. Тому сім’ї неабияку увагу приділяють і суспільство, і держава, і людина.

Ви, мабуть, зрозуміли, що сімейне право стосується кожного і кожної з нас. Це галузь права, норми якої супроводжують людину впродовж усього її життя.

До відносин, урегульованих нормами сімейного права, належать відносини між подружжям щодо укладання та припинення шлюбу, особисті немайнові та майнові відносини між ними, відносини між батьками і дітьми, іншими родичами, а також відносини, прирівняні до сімейних (приміром, опіка, піклування).

Правники сім’єю називають людей, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Правові норми щодо сім’ї містяться в Конституції України, Сімейному кодексі України (СКУ), міжнародних документах. Окрім норм сімейного права, відносини між членами сім’ї регулюють також традиції, мораль, звичаї, релігійні норми.

Сімейне право - це сукупність правових норм і принципів, які регулюють та охороняють особисті немайнові й майнові відносини фізичних осіб, що виникають із шлюбу та належності до сім’ї.

Обговоріть такі запитання:

Чому сім'я - це природна і основна спільнота суспільства? Хто створює цю спільноту?

Якими є підстави створення сім'ї?

2. Як укладають шлюб

Прочитайте пункт параграфа і складіть його план.

Ви, мабуть, здогадалися, що однією з найпоширеніших підстав створення сім’ї є шлюб. Це слово в перекладі означає «обіцянка».

Як видно з визначення, шлюб укладається для створення сім’ї. Це союз двох людей - жінки й чоловіка. Обов’язковою ознакою шлюбу є також те, що він реєструється державним органом реєстрації актів цивільного стану.

Шлюб - це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у порядку, визначеному законом.

Прочитайте положення сімейного законодавства і запишіть у зошит умови укладання шлюбу. Поміркуйте, чому в законодавстві закріплено певні обмеження щодо укладання шлюбу.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 22. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Стаття 23. Право на шлюб

[...] 2. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Стаття 24. Добровільність шлюбу

1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Стаття 25. Одношлюбність

1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі.

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Юридичний статус подружжя надає особам лише зареєстрований шлюб. Тому з релігійного обряду (вінчання) не виникають права та обов’язки подружжя.

Законодавство не встановлює максимальної межі шлюбного віку, не обмежує кількість шлюбів, які може взяти людина впродовж свого життя, та не надає значення різниці у віці між особами, які укладають шлюб.

Якщо бажання укласти шлюб не суперечить вимогам, що висуває до майбутнього подружжя законодавство, наречені звертаються із заявою до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану. Під час реєстрації шлюбу особиста присутність наречених обов’язкова. Подружжю видають свідоцтво про шлюб.

А якщо наречений чи наречена відмовляється від шлюбу після подання заяви? Тоді, за положеннями СКУ, він чи вона зобов’язані відшкодувати іншій стороні затрати, пов’язані з приготуванням до весілля.

Якщо ж укласти шлюб забажає неповнолітня особа від 16 років, вона має звернутися по дозвіл на шлюб до суду. Там з’ясовуватимуть, чи відповідатиме укладання шлюбу інтересам особи, яка про це просить. Після розгляду заяви і визнання причин вагомими (наприклад, вагітність нареченої, народження дитини, фактичні сімейні стосунки) суд видає дозвіл на одруження. Як ви вже знаєте, з моменту реєстрації шлюбу неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності.

Шлюб є правом людини, а тому кожен із подружжя має право припинити шлюбні відносини. Ніхто не може примушувати будь-кого до укладання чи розірвання шлюбу.

Поміркуйте, чи сприятиме зміцненню сімейних відносин спрощення процедури укладання шлюбу.

Своїми міркуваннями поділіться з однокласниками і однокласницями.

Які права та обов'язки подружжя

Укладання шлюбу зумовлює права та обов’язки подружжя. За СКУ, до особистих немайнових належать права на: материнство, батьківство, повагу до своєї індивідуальності, особисту свободу, розподіл обов’язків та спільне розв’язання питань життя сім’ї, вирішення долі свого майбутнього прізвища під час укладення шлюбу (прізвище одного з них як спільне для обох, збереження дошлюбних прізвищ, подвійне прізвище). Одним із найважливіших немайнових обов’язків подружжя є турбота про сім’ю.

Сімейне законодавство регулює й майнові права подружжя, як-от право на майно та право на утримання. Щодо майна, то подружжя може мати речі в особистій приватній власності (подаровані, успадковані або придбані до шлюбу) та в спільній сумісній власності (майно, набуте в шлюбі).

Законодавство передбачає й матеріальну підтримку подружжям одне одного. За відсутності такої підтримки при непрацездатності за станом здоров’я чи досягненні пенсійного віку дружина або чоловік має право вимагати стягнення аліментів на своє утримання через суд. Інколи право на аліменти зберігається деякий час і після розірвання шлюбу.

Аліменти (з латини «годування») - юридичний обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім’ї інших, які потребують цього. Проводяться за згодою або в судовому порядку.

У групах проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Обговоріть запитання і дайте відповіді на них:

Яке рішення за таких обставин ви запропонували б?

Якими будуть його наслідки?

Сформулюйте і запишіть у зошит узгоджене рішення в цій ситуації. У разі потреби зверніться по коментар до вчителя.

Про результати своєї роботи повідомте інші групи.

ЧИ ЗМОЖУТЬ УКЛАСТИ ШЛЮБ МАРІЯ І РОМАН

Марія, якій виповнилося 16 років, закохана у Романа й хоче одружитися з ним. Вони знайомі майже рік, Марія вагітна.

Романові 20 років. Він навчається на юридичному факультеті київського університету й мешкає в гуртожитку. Щовечора хлопець підробляє в піцерії офіціантом. Його батьки - пенсіонери, вони живуть у невеличкому селі, матеріально допомогти йому не можуть.

Роман до нестями закоханий у Марію і також хоче взяти з нею шлюб. Він сподівається, що таки знайде добре оплачувану роботу й продовжить навчання заочно. А тому зароблених грошей вистачатиме для утримання майбутньої сім’ї та оплати квартири, яку вони з Марією винайматимуть. Однак поки що ані роботи, ані житла він не знайшов.

Батьки Марії проти шлюбу доньки. Вони згодні, щоб вона народила дитину, обіцяють якнайкраще піклуватися про них обох і залишити доньку з немовлям жити у своїй квартирі.

Після довгих розмов із батьками Марія звернулася із заявою про дозвіл на шлюб до місцевого суду.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке сім’я? Які підстави її створення?

2. Які основні ознаки шлюбу?

3. Які групи прав і обов’язків належать подружжю? Наведіть приклади.

4. Назвіть речі, що перебувають в особистій і спільній сумісній власності подружжя.

5. Розгляньте схему й назвіть підстави припинення шлюбу. Поміркуйте, чи сприятиме зміцненню сімейних союзів в Україні ускладнення процедури розірвання шлюбу.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття теми. Поясніть кілька з них.

2. На яких підставах, окрім шлюбу, може виникати сім’я? Наведіть приклади.

3. Яке значення для жінки й чоловіка має державна реєстрація шлюбу?

4. Складіть коротку пам’ятку для тих, хто планує укласти шлюб. Порадьтеся щодо цього з батьками.

Запишіть складену пам’ятку в зошит.