Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 18. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

1. Хто такі споживачі, продавці, виробники і виконавці.

2. Які права споживачів закріплено в законодавстві України.

3. Як захистити права споживачів.

1. Хто такі споживачі, продавці, виробники і виконавці

Пригадайте, як ви купували щось або користувалися якимись послугами. Працюючи індивідуально, в зошиті заповніть опитувальник «Чи розсудливий я покупець», зберігаючи нумерацію пунктів

1 підпунктів. Обирайте відповідь «так» або «ні», а там, де стоять цифри, позначте одну з них (врахуйте, що 1 - це «ніколи», 2 - «інколи», 3 - «часто», 4 - «майже завжди», 5 - «завжди»). Пам'ятайте, що це не змагання. Виконання завдання не оцінюватиметься. Тут немає правильних або неправильних відповідей - тільки чесні й нечесні. Не витрачайте багато часу на обмірковування.

1. Чи замислююся я, перш ніж придбати що-небудь

1.1. Купуючи щось, обдумую, чи потрібна мені ця річ

1.2. Дізнаюся, де можна купити таку чи подібну річ дешевше

1.3. Перевіряю етикетки, щоб дізнатися інформацію про товар

1.4. Прошу продавця надати інформацію (інструкцію) щодо товару (роботи, послуги)

так / ні

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2. Чи розважливо я купую продукти харчування

2.1. Ознайомлююся зі складниками того чи того продукту харчування та вмістом шкідливих для здоров’я речовин

2.2. Звертаю увагу на дату виготовлення товару

2.3. Цікавлюся, де й ким вироблено товар

2.4. Дізнаюся про термін придатності товару

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Як моя родина купує промислові товари чи побутову техніку

3.1. Обираємо найбільш економні (щодо енергії, води тощо) прилади та побутову техніку

3.2. Ознайомлюємося з правилами користування товаром перед його використанням

3.3. Дізнаємося про гарантійні зобов’язання виробника (виконавця) щодо товару

3.4. Дізнаємося назви й адреси продавця (виробника), підприємств технічного обслуговування і ремонту

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Якими є мої дії під час купівлі товару

4.1. Пересвідчуюся в правильності названої продавцем (виконавцем) ціни

4.2. Перевіряю решту, перераховуючи її в присутності продавця (виконавця) чи касира

4.3. Беру квитанцію, фіскальний або товарний чек

4.4. Дізнаюся, чи можна повернути товар та як це зробити

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5. Як моя родина діє у разі придбання неякісного товару

5.1. Не вчиняємо жодних дій

5.2. Вимагаємо обміну на товар належної якості

5.3. Вимагаємо повернення грошей за неякісний товар

5.4. Вимагаємо відшкодування завданих збитків

так / ні

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Після індивідуальної роботи обговоріть:

Які думки і почуття виникли у вас під час цієї роботи? Чи змінилося ваше розуміння поняття «розсудливий покупець»? Які запитання виявилися для вас легкими, а які важкими чи незрозумілими? Що ви очікуєте від цього заняття?

Згадайте приклади ситуацій, коли між собою вступають у відносини: споживач - продавець, споживач - виконавець, споживач - виробник. Запишіть кілька таких ситуацій у зошит.

Після опрацювання правового коментаря поверніться до цього завдання й оцініть, чи правильно ви його виконали.

Правовий коментар

Щодня людям доводиться купувати продукти харчування й речі, користуватися водою та електроенергією, громадським транспортом. Ми звертаємося до майстерні з пошиття одягу чи ремонту взуття, відвідуємо кінотеатри й концерти, відпочиваємо за туристичними путівками, користуємося послугами перукарні чи хімчистки. В усіх цих ситуаціях ми споживачі.

У таких відносинах беруть участь продавці (підприємства, установи, організації або громадяни, які реалізують товари), виконавці (підприємства чи люди, які виконують роботи або надають послуги) і виробники (вони виготовляють товари для реалізації).

Коли продавець або виконавець на прохання споживача погоджується йому щось продати, надати послугу чи виконати певну роботу, а споживач - оплатити товар (роботу, послугу), то вони домовляються щодо якості, термінів, ціни й інших умов, за яких відбувається купівля-продаж, виконується робота чи надається послуга. Таку домовленість зазвичай оформлюють квитанцією, договором, товарним або фіскальним чеком.

Відносини споживачів і продавців (виконавців, виробників) регулює низка нормативно-правових актів, серед яких Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про захист прав споживачів».

Споживач - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

2. Які права споживачів закріплено в законодавстві України

У групах прочитайте фрагмент статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» та, склавши в зошиті таблицю, поясніть, як ви розумієте кожне з її положень.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

Положення статті

Це означає, що...

Із Закону України «Про захист прав споживачів»

Стаття 4.1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Обговоріть, якою інформацією про товар ви зазвичай цікавитеся. Які відомості отримає «розсудливий споживач»?

Що нового дізналися ви особисто?

Що обов'язково використовуватимете?

Поінформуйте про це однокласників і однокласниць.

Правовий коментар

Законодавство щодо захисту прав споживачів передбачає, що в разі порушення прав споживач має право обміняти товар на якісніший, повернути витрачені гроші тощо. Під час купівлі споживач має право вимагати від продавця, щоб якість придбаного товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала певним вимогам (наприклад, продукти харчування мають бути свіжими, послуга надана своєчасно і такою, про яку домовлялися). У продавця мають бути документи, що посвідчують якість товару, а споживач може їх перевірити.

Товари (роботи, послуги) повинні бути безпечними для життя, здоров’я людей, довкілля, а також не завдавати шкоди майну споживача. Тому на певні товари (наприклад, лікарські засоби, продукти харчування, вироби побутової хімії тощо) встановлюють термін придатності.

Споживач має право на перевірку якості, ваги, ціни товарів, які купує, демонстрацію безпечного і правильного їх використання. Інформацію про товар (роботу, послугу) зазначено в технічній документації, на етикетці чи упаковці. Надання інформації лише іноземною мовою без перекладу слід розцінювати як відсутність необхідної інформації.

Закон захищає інтереси споживача й тоді, коли він придбав товар належної якості, проте виявив, що цей товар не влаштовує його з якихось причин (за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром тощо). Споживач має право обміняти якісний товар, якщо: він непродовольчий (перелік непродовольчих товарів, що не підлягають обміну, встановив Кабінет Міністрів України: парфумерно-косметичні вироби, дитячі іграшки, зубні щітки, гребінці, друковані видання тощо); товар не вживали і зберегли його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; є документ (товарний чи фіскальний чек тощо). Правом обміняти товар належної якості споживач може скористатися впродовж 14 днів із дня його придбання (без урахування дня купівлі).

У групах прочитайте фрагмент статті та обговоріть, чому законодавством визначено не лише права, а й обов'язки споживача. Чи потребують, на вашу думку, обов'язки споживача розширення? Якщо так, то що саме ви додали б до переліку таких обов'язків? Обговоріть і запишіть перелік обов'язків споживачів у зошит. Представте результати своєї роботи іншим групам.

Із Закону України «Про захист прав споживачів»

Стаття 4. [...] 3. Споживачі зобов'язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації-дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

3. Як захистити права споживачів

Обговоріть, чи потрапляли ви (ваші батьки) в ситуацію, коли було порушено ваші права споживача. З яких причин це сталося? Як ви або ваші батьки діяли у таких ситуаціях? Чи допомогло це розв'язати проблему?

У групах, спираючись на правовий коментар, проаналізуйте ситуацію «Зіпсований відпочинок» за схемою аналізу правової ситуації. Дайте відповіді на запитання:

Чи припустилися помилок покупець і продавець під час купівлі-продажу товару? Яких саме?

Чи підлягає вимога Марини задоволенню?

Чи правомірна відмова продавця?

Як діяти Марині в такій ситуації?

ЗІПСОВАНИЙ ВІДПОЧИНОК

Марина Мандрівникова, збираючись у туристичний похід, вирішила придбати намет. Разом із двома подругами пішла до магазину «Спортивні товари». Дівчата жваво й емоційно розмовляли, обговорюючи майбутній похід. Коли Марина купувала намет, вона не оглянула товар і не уточнила, чи встановлено на нього гарантійний термін. Не перевірила вона й чек, який видав продавець.

За кілька днів дівчата разом з однокласниками рушили відпочивати. Коли встановлювали намет, виявили, що він неякісний: розірваний і погано пофарбований. Настрій і відпочинок подруг було зіпсовано. Адже дівчата намет раніше не використовували, зберігали його в нормальних умовах, тож гадки не мали, який він насправді!

Повернувшись додому, Марина відразу пішла в магазин. Там звернулася до продавця і розповіла, що трапилося, показала товар і попросила замінити його на такий самий належної якості. Однак продавець категорично відмовив Марині в її вимозі, пояснивши, що намет уже використовували. До того ж чек Марина не зберегла.

Правовий коментар

У разі порушення прав споживач може обрати один із варіантів дій, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

Те саме стосується й ситуацій, коли споживач упродовж гарантійного терміну виявляє вади у виконаній роботі чи наданій послузі. Він може на свій вибір вимагати від виконавця зменшення винагороди за роботу (послугу), безоплатного усунення цих вад чи відшкодування витрат на їх виправлення своїми силами.

Якщо в роботах або послугах є істотні недоліки (такі, що унеможливлюють використання за призначенням або повторно проявляються після усунення), споживач може вимагати розірвання договору й відшкодування завданих збитків.

При виявленні вад у товарах (роботах, послугах), на які гарантійні терміни не встановлено, законодавство надає споживачеві право упродовж шести місяців висунути продавцеві (виконавцеві, виробникові) відповідні вимоги. Водночас такі вимоги залишаться без задоволення, якщо продавець (виробник) доведе, що вади товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

Законодавство надає споживачам можливість захищати свої права, звернувшись безпосередньо до суду, й не передбачає обов’язку попередньо подати письмову претензію продавцеві або виконавцеві. Утім, щоб подати позов неповнолітній особі, вона має звернутися до батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника або ж до правника.

Якщо порушення прав споживача завдали йому моральних або фізичних страждань, то суд може ухвалити рішення також і про відшкодування моральної шкоди.

Варто знати, що в Україні, крім суду, права споживачів захищають органи держави, на які покладені обов’язки контролю за безпекою товарів (робіт, послуг), дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів. їм надані права припинення правопорушень і застосування до правопорушників юридичної відповідальності за недотримання законодавства щодо захисту прав споживачів. Такими органами є управління (відділи) при органах місцевого самоврядування й місцевих державних адміністрацій, органи й установи Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації, Державного санітарного нагляду України, Антимонопольного комітету України. Задля захисту своїх законних прав та інтересів громадяни можуть об’єднуватися в громадські організації споживачів. Існує навіть Всесвітня організація споживачів Consumers International, штаб-квартира якої розташована в Лондоні.

У групах, скориставшись порадами і зразком претензії, допоможіть Марині Мандрівниковій скласти скаргу для захисту своїх прав як споживача.

Повідомте результати своєї роботи однокласникам і однокласницям.

Добрі поради

Якщо ви придбали товар неналежної якості:

• переконайтеся, що вади товару виникли не з вашої вини (ви не порушували правил користування товаром або його зберігання);

• підготуйте письмові документи, що засвідчують факт купівлі (квитанцію, товарний чи фіскальний чек); пам'ятайте, що втрата цих документів, неодержання їх під час придбання чи неможливість їх відновлення не позбавляє вас права доводити факт купівлі за допомогою свідків;

• якщо на товар установлено гарантійний термін, візьміть технічний паспорт чи інший документ, що його заступає;

• поверніться з товаром неналежної якості туди, де ви його придбали;

• зверніться до продавця, поясніть йому суть вашої вимоги і покажіть підготовлені вами документи;

• якщо продавець відмовиться задовольнити ваші вимоги, зверніться зі скаргою (претензією) до директора магазину чи виробника товару;

• у скарзі чітко сформулюйте, чим саме ви незадоволені та що вимагаєте;

• скаргу (претензію) складіть у двох примірниках, вимагайте, щоб її зареєстрували, собі залишіть другий примірник з позначкою про прийом скарги;

• до скарги (претензії) долучіть копії підготовлених вами документів;

• у разі відмови прийому від вас скарги (претензії), відправте її на адресу продавця (виконавця, виробника) рекомендованим листом (поштову квитанцію збережіть) або залиште електронного листа на офіційному сайті магазину чи компанії;

• якщо упродовж встановленого законом терміну ви не отримаєте відповіді чи у задоволенні вашої вимоги вам відмовлять, зверніться з позовом до суду.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Уявіть себе видавцем спеціального журналу чи модератором сайту для споживачів. Які теми ви обов’язково висвітлюватимете у виданні чи на сайті? Запишіть їх у зошит у вигляді відповідних рубрик.

2. Поверніться до опитувальника, який ви заповнювали на початку уроку. Чи змінилися ваші відповіді на ті чи ті запитання? Чому?

3. Чи погоджуєтеся ви з поширеним висловом: «Споживач завжди правий»? Чому?

Домашнє завдання

1. Проведіть невелику практичну роботу з теми «Про що розповідає етикетка та упаковка товару» щодо будь-якого товару, який ви придбали чи спожили. Проаналізуйте зазначену на етикетці чи упаковці інформацію. Результати дослідження занотуйте в зошит.

2. За однією із ситуацій (описаних нижче чи згаданих вами) напишіть скаргу (претензію) з обстоювання прав споживача:

A. Ви купили в магазині молоко тривалого зберігання, яке скисло наступного ранку.

Б. У вашій квартирі вже тиждень без будь-яких причин і оголошень немає гарячої води.

B. Ви придбали новий протиударний годинник, проте після падіння на підлогу він зупинився.

Г. Ви запросили майстра сервіс-центру, який відремонтував монітор, однак увечері той знову згас.

Д. Ви прийшли на концерт знаного співака, а вам повідомили, що через хворобу замість нього виступатиме інший, про якого ви й гадки не маєте.