Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Шановні друзі!

Перед вами підручник з нового для вас предмета - основ правознавства. Запрошуємо до подорожі у світ права! Більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачені й регламентовані правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі.

Право виникло ще в давнину, упродовж тривалого часу впливало на розвиток людства й нині відіграє важливу роль у житті держави, суспільства й кожної людини.

Знання, дотримання й застосування правових норм робить наше життя ефективним, безпечним, комфортним, а отже, щасливішим.

Протягом року ви поглиблюватимете знання про причини виникнення держави, її типи та форми, сучасну українську державу та її органи, про правові норми, галузі права та законодавство. Цей підручник та цікаві уроки з основ правознавства допоможуть вам сформувати уявлення про право як засіб упорядкування суспільних відносин і вміння використовувати його у своєму житті.

Ви зможете опанувати нові знання й розвинути багато корисних умінь і навичок, які знадобляться вам не тільки після закінчення школи, а вже сьогодні.

Сподіваємося, що цей предмет стане одним із камінчиків, який, за мудрим висловом індійського філософа, зможе змінити течію річки вашого життя.

Бажаємо успіхів у навчанні!

Автори

Вступ

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ПРАВОЗНАВСТВО

1. Яке значення права і законів у житті людини й суспільства.

2. Які зміст, завдання і структура курсу.

3. Як ви працюватимете на уроках і вдома.

1. Яке значення права і законів у житті людини й суспільства

Пригадайте з курсу історії, як регулювали свої взаємини люди у первісні часи. Поясніть поняття «ритуал», «міф», «звичай», «релігійна норма» (можна скористатися підручниками з історії). Наведіть приклади.

Своїми думками поділіться з класом. Разом обґрунтуйте, чому вони виникли і як пов'язані між собою.

Користуючись інформацією, яку ви почерпнули з тексту, поясніть:

Що таке право?

Чому виникла потреба в нормах права і законах?

Чому право вважають надбанням цивілізації?

Чому право вдосконалюється й нині?

Поняття «право» в деяких мовах, зокрема й слов’янських, має кілька значень:

До речі, «право» має чимало спільнокореневих слів, таких як «правило», «правда», «справедливість». Тобто право - це щось правдиве, правильне, справедливе, що убезпечує від кривди, сваволі. Недарма збірка законів України-Русі називалася «Руська правда». Зародилося право у зв’язку з необхідністю впорядкування суспільних відносин (історики вважають, що це було наприкінці III - на початку II тисячоліття до н. е., хоча є твердження про значно давніші його прояви).

У стародавні часи право розуміли як накази і приписи держави, які занесено в закон. Тоді право ототожнювали з виявом волі Бога, вважаючи, що божественна воля визначає правила поведінки, яких мають дотримуватися люди (згадаймо слова апостола Павла з його Послання до Римлян: «Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога»), Цю волю розуміли, витлумачували і доводили до відома підданих влада, держава й законодавці давніх державних утворень. Скажімо, в Кімерії - царі, воєводи, жерці, в Скіфії - вожді-воєначальники, ворожбити. Саме вони визначали, що є право, а що - сваволя.

Здавна дійшло до нас й інше розуміння права - не як зовнішньої примусової сили, а як припису чинити по справедливості. В його основі лежить давньоримське поняття jus - «право» (звідси і justitia - «справедливість»). З такого погляду право народжується не «нагорі», в думках представників влади, а «внизу» - в суспільстві, у спільному житті й діяльності людей, де постійно перетинаються їхні інтереси.

Юридичний - пов’язаний із законодавством, правовими нормами та їх практичним застосуванням.

Юридична наука визначає право як міру свободи, головна функція якої - встановити її межу там, де вона суперечить свободі й інтересам іншої людини. Право як своєрідний компас спрямовує вектор поведінки людини у життєвих ситуаціях, визначаючи міру можливого в її намірах і того, що можна вимагати від інших.

Право - це юридична основа держави, один із найефективніших засобів суспільного регулювання.

У своєму походженні, розвитку, значущості й практичному застосуванні право залежить від держави. А держава залежна від права у своїй організації, побудові, розвитку, вдосконаленні та реалізації своїх функцій. Закріплюючи веління влади в офіційних документах, держава робить їх обов’язковими для людей.

Правові норми виникають постійно, адже складаються нові відносини, що потребують правового врегулювання. Ви, мабуть, спостерігаєте за роботою Верховної Ради України. Там відбувається законодавчий процес, результат якого - ухвалення нових законів. Утім, закони - це лише один із видів офіційних документів, у яких закріплено норми права.

Обговоріть у загальному колі:

Чому для кожного етапу розвитку суспільства характерне певне розуміння права?

Яке значення мають право і закони в житті суспільства нині?

2. Які зміст, завдання і структура курсу

Працюючи індивідуально, заповніть у зошиті анкету (зберігаючи нумерацію пунктів і підпунктів).

Відповідайте на запитання чесно, ставлячи потрібні позначки. Обирайте відповідь «так» або «ні», а там, де стоять цифри, позначайте одну з них (завважте, що 1 - це «ніколи», 2 - «інколи», 3 - «часто», 4 - «майже завжди», 5 - «завжди»).

Пам'ятайте, що це не змагання. Тут немає правильних або неправильних відповідей - тільки чесні й нечесні.

Довго не роздумуйте. Якщо запитання вам не зрозуміле, скористайтеся допомогою вчителя. Звертайте увагу на нові для вас терміни й поняття.

1. Що я знаю про державу

1.1. Я можу назвати причини виникнення держави

1.2. Я можу навести приклади держав з історії

1.3. Я розумію, що таке функції держави

1.4. Я розрізняю держави за формою правління, територіальним устроєм і політичним режимом

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

1 2 3 4 5

2. Що я знаю про правила і закони

2.1. Я знаю, що таке соціальні норми

2.2. Я дотримуюсь правил поведінки в школі, сім’ї, на вулиці

2.3. Я розумію, чим закон відрізняється від права

2.4. Я можу пояснити значення права в моєму житті

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

так / ні

3. Чи розумію я, що таке правопорушення і юридична відповідальність

3.1. Я вважаю свою поведінку правомірною

3.2. Я стикався/стикалась у своєму житті з правопорушеннями

3.3. Я можу відрізнити проступки від злочинів

3.4. Я можу пояснити, коли і як саме людина відповідає за правопорушення

1 2 3 4 5

так / ні

так / ні

так / ні

4. Що я знаю про власну державу

4.1. Я можу пояснити, що таке конституція

4.2. Я знаю, які основні положення має Конституція України

4.3. Я можу назвати органи державної влади в Україні

4.4. Я цікавлюсь діяльністю органів місцевого самоврядування

так / ні

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

5. Що я знаю про права і свободи людини та громадянина

5.1. Я можу пояснити поняття «права людини»

5.2. Я можу пояснити, що означає бути громадянином України

5.3. Я реалізую свої конституційні права як громадянин/громадянка України

5.4. Мої батьки беруть участь у житті нашої держави

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

1 2 3 4 5

6. Як стосується мене цивільне право

6.1. Я власник/власниця майна

6.2. Я можу розпоряджатися своїм майном і майном своєї сім’ї

6.3. Я можу навести приклади договорів

6.4. Я захищаю свої права споживача у разі їх порушення

так / ні

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Що я знаю про сімейне право

7.1. Я знаю, що таке сім’я і шлюб

7.2. Мої стосунки з батьками регулюють норми сімейного права

7.3. Я виконую свої обов’язки щодо моїх батьків відповідно до положень сімейного законодавства

7.4. Я знаю, куди звернутися в разі порушення моїх прав як дитини

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

так / ні

8. Як захищає закон мої трудові права

8.1. Я знаю, що регулює трудове законодавство

8.2. Я маю право на працю відповідно до закону

8.3. Я маю право на оплату праці, якщо працюватиму

8.4. Я можу пояснити, як законодавство захищає права неповнолітніх у трудових відносинах

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

9. Як я орієнтуюся в адміністративному й кримінальному праві

9.1. Я знаю, що регулює адміністративне право

9.2. Я знаю, що таке адміністративне стягнення

9.3. Я можу пояснити, чому злочин небезпечний для суспільства

9.4. Я назву принаймні три види злочинів, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років

так / ні

так / ні

так / ні

так / ні

10. Хто захищає мої права та законні інтереси

10.1. Я цікавлюся діяльністю людей правничих професій

10.2. Я можу пояснити завдання судів України

10.3. Я знаю, чим займаються патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції

10.4. Я звертаюся до поліції по допомогу в складних життєвих ситуаціях

так / ні

так / ні

так / ні

1 2 3 4 5

Після індивідуальної роботи обговоріть:

Які думки і почуття виникли у вас під час цієї роботи?

Чи змінилося ваше розуміння значення права в житті людей? Які запитання були для вас легкими, які - важкими чи незрозумілими?

Чого, на вашу думку, ви можете навчитися за цей рік?

У групах поміркуйте:

Що таке правознавство?

Чому новий предмет має назву «Основи правознавства»?

Про що йтиметься в кожному його розділі?

Порівняйте свої очікування з текстом, поданим нижче.

Ви вже ознайомилися з поняттям «право», тож напевно розумієте його визначення. А що ж таке правознавство?

Термін «правознавство» має два складники - «право» і «знати». Цей предмет збагатить вас знаннями про право як систему загальнообов’язкових правил, що регулюють поведінку людей.

Мета предмета «Основи правознавства» - допомогти вам опанувати основи правових знань, усвідомити правові орієнтири, на яких має формуватися правомірна поведінка людини.

Вивчаючи цей предмет, ви ознайомитеся з правилами і законами й тим, як застосовувати їх у повсякденному житті; дізнаєтеся, як будувати стосунки з іншими людьми, і те, які норми й правила регулюють поведінку неповнолітніх; навчитеся розрізняти права й обов’язки людини та громадянина, а також врегульовувати складні (подекуди - конфліктні) життєві ситуації, зрештою, знатимете, до кого потрібно звертатися по правничу допомогу.

Предмет «Основи правознавства» навчить вас:

- пояснювати, що таке право і держава, яка їхня роль у житті суспільства й людини;

- визначати правові поняття і терміни;

- опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; аналізувати, оцінювати і врегульовувати правові ситуації, послуговуючись положеннями законів;

- спілкуватися, дискутувати з однокласниками й однокласницями, колективно розв’язувати правові проблеми;

- застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку;

- формулювати власне ставлення до права і законів, їхнього місця й значення в нашому житті.

3. Як ви працюватимете на уроках і вдома

Погортайте підручник, завважте, де подано зміст, на які розділи його поділено, які в них є параграфи, де і які завдання вміщено, що є в підручнику окрім тексту (схеми, малюнки, словник термінів тощо). Поділіться результатами своєї роботи з однокласниками й однокласницями.

Щоб добре орієнтуватися в підручнику, швидко віднайти потрібний текстовий фрагмент чи тип завдання, користуйтеся піктограмами.

Піктограма 1 підкаже, що перед вами завдання (запитання) до тексту, яке потрібно виконати перед його опрацюванням або на основі інформації, отриманої з нього.

Піктограма 2 укаже на вправи, які ви виконуватимете в класі індивідуально.

Піктограма 3 позначає завдання, над якими потрібно попрацювати групою.

Там, де ви маєте обговорити питання у загальному колі або подискутувати, стоїть піктограма 4.

Конкретні правові ситуації для розгляду й аналізу можна розпізнати за піктограмою 5. Працюючи над завданнями, уявляйте себе учасниками змодельованої ситуації або консультантами. Поміркуйте, як треба поводитися за таких обставин.

У тексті виділено важливі положення, що допоможе вам бути уважними. Напівжирним курсивом подано нові для вас поняття, визначення яких є безпосередньо в тексті, а у врізки напівжирним курсивом винесено своєрідні поняттєві мінімуми нашого предмета. Усі ці поняття й терміни важливі для розуміння тексту, ви обов’язково маєте їх засвоїти. У врізках курсивом виокремлено терміни, що сприяють розумінню основних понять. Визначення всіх понять ви знайдете у словнику.

У кожному розділі ви зіткнетеся з новою формою роботи під рубрикою «Співпрацюємо в навчальному проекті». Виконувати завдання потрібно колективно за інструкцією, наведеною в підручнику.

У багатьох темах є матеріали під назвою «Добрі поради», де описано способи виконання завдань або ефективні поведінкові моделі в тих чи тих правових ситуаціях. Намагайтеся застосовувати їх спочатку за допомогою пам’ятки-інструкції, а потім самостійно.

«Перевірте засвоєне на уроці» - таку рубрику ви знайдете після кожного параграфа. Подані звичайним шрифтом запитання й завдання допоможуть повторити зміст параграфа. Виділені курсивом завдання спрямовані на перевірку вашого розуміння матеріалу уроку загалом. Не залишайте їх поза увагою, намагайтеся дати відповіді на всі запитання і виконати запропоновані завдання, працюючи на уроці або вдома.

Позначення «Домашнє завдання» передбачає роботу вдома.

Щоб успішно виконати домашнє завдання, обов’язково повторіть матеріал теми за підручником і дайте відповіді на запитання попередньої рубрики. Частина домашніх завдань змусить вас звернутися до інших джерел інформації.

Наприкінці розділів під рубрикою «Якщо ви хочете поглибити свої знання й уміння» ви знайдете запитання для міні-досліджень. А теми для роздумів і написання правових творів пропонуються в рубриці «Викладіть свої думки з проблемного питання в невеличкому правовому творі-роздумі».

Перевірте засвоєне на уроці

1. Спробуйте дати власні визначення понять уроку: «правила», «право», «правознавство».

2. Закінчіть речення: «Від вивчення предмета “Основи правознавства” я очікую...».

Зверніть увагу на думки ваших однокласників і однокласниць.

Чи збіглися ваші очікування з їхніми думками?

Домашнє завдання

1. Розкажіть батькам або іншим членам вашої родини, який предмет ви почали вивчати. Пригадайте разом, коли право неабияк допомогло врегулювати певну життєву ситуацію.

2. Створіть або знайдіть короткий вірш, загадку чи прислів’я про значення права у житті людей.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст