Всесвітня історія: Підручник для 9 класу "Реєнт 2017" - Нова програма

§29. ЗАРОДЖЕННЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Поняття масової культури

Масова культура - культура, популярна серед основної маси населення безвідносно приналежності до тієї чи іншої нації, держави. Вона переважно комерційно успішна.

Термін «масова культура» в 1940-х роках уперше застосували німецький філософ і соціолог М. Ґоркґаймер та американський соціолог Дж. Макдональд. Існує багато визначень цього поняття, однак уже склалося уявлення про те, які явища належать до масової культури. Це відносно стандартизовані й стереотипні розважальні жанри, розраховані на споживче, а не творче сприйняття. Масову культуру відрізняють від елітарної та народної культури.

Елітарна культура - культура, що ґрунтується на існуванні специфічних форм мистецтва, зрозумілих лише невеликій групі інтелектуалів.

Народна культура (фольклор) - створюється анонімними творцями, які не мають фахової підготовки. Вона є аматорською (не за рівнем, а за походженням) і колективною.

У чому полягає відмінність масової культури від елітарної та народної?

Становлення масової культури пов’язане з процесами індустріалізації та урбанізації, які спричинили зміни в суспільному житті та системі моральних цінностей.

Масова культура виникла як наслідок масового виробництва, вирізняється досить низьким художнім рівнем, є легкодоступною для сприйняття значною частиною населення. Вона базується на стереотипах, штампах і орієнтована на отримання прибутку - якщо що-небудь має попит, то відразу ж виготовляється серія подібної продукції. Характерною ознакою масовості часто стає вульгарність - банальщина, примітивні почуття, красиво оформлені й розраховані на невибагливий смак. Пародійним виразом масової культури є кітч (від нім. kitsch - «несмак», «дешева продукція»), розрахований на зовнішній ефект.

Масова культура впливає на масову свідомість, пов’язана із засобами масової комунікації і має маніпулятивний характер. Водночас вона миттєво використовує технічні новинки. Поява радіо та кінематографа значно збільшили її можливості впливу на аудиторію.

Визначте основні ознаки масової культури.

2. Кінематограф

Першим видом масового мистецтва стало кіно. Восени 1893 р. головний механік Новоросійського університету в Одесі Й. Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарат для кінопроекції. Тоді ж він здійснив перші у світі кінозйомки - зафільмував вершників і метальників списів. Від 7 листопада до 20 грудня 1893 р. в одеському готелі «Франція» на розі Дерибасівської та Колодяжного провулка щодня з одинадцятої ранку до одинадцятої години вечора демонстрували ці дві стрічки. 9 січня 1894 р. винахід було представлено на шостому засіданні секції фізики IX з’їзду російських натуралістів та лікарів у Москві. Проте Й. Тимченко так і не запатентував свій кіноапарат.

Винахідниками кіно у світі вважаються французи брати Огюст та Луї Люм’єри, які 28 грудня 1895 р. у Парижі в приміщенні «Гранд кафе» організували перший публічний кіносеанс. Розробивши свій оригінальний пристрій, фірма «Люм’єр» швидко поставила кінематографічну справу «на потік».

Брати Огюст та Луї Люм’єри

Кінокартини «Прибуття поїзда» та «Политий поливальник» справили на французьких глядачів неймовірне враження. Уже через кілька тижнів кіноапарат і фільми Люм’єрів демонстрували в Італії, Австрії, Німеччині, Росії, а згодом і в Єгипті, Австралії, США. У всіх країнах світу набули популярності сінематографи та ілюзіони. Перші кінотеатри, призначені винятково для показу кінофільмів, стали з’являтися наприкінці 1900-х років. Вони майже не відрізнялися від залів для зібрань або концертів.

Майже водночас із демонструванням кінострічок у багатьох країнах розпочалося створення кіностудій та виробництво власних фільмів. З 1908 р. започатковуються так звані художні серії - зняті на плівку театральні вистави, інсценування літературних творів. Пізніше з’являться нові жанри, такі як детектив, комедія, вестерн. Однак справді масовим кіно стане тільки з 1920-х років.

Чому, на ваш погляд, кіно й сьогодні залишається популярним і впливовим видом масового мистецтва?

3. Театр

Тенденції розвитку літератури наприкінці XIX - на початку XX ст. принесли нові віяння на європейську театральну сцену. З’явилися драматурги та режисери, творчі пошуки яких були тісно пов’язані з модерними літературними та мистецькими жанрами й течіями. Новим явищем у театральному світі стала поява «вільних театрів» - невеликих студії, вистави яких призначалися для вузького кола театралів. Постановки в них здійснювалися на кошти від проданих квитків. Одним з найвідоміших театрів такого типу був театр А. Антуана в Парижі, який відкрився 30 березня 1887 р. Засновник студії та її актори не були професіоналами. Незважаючи на невдачі перших постановок, пізніше театр мав успіх, особливо після показу п’єси Л. Толстого «Влада темряви». Саме ця вистава принесла театру європейську славу. Основою постановок А. Антуана був глибокий психологізм сцен та натуралізм явищ життя. Спектакль був втіленням задуму драматурга, його світосприйняття. Творча лабораторія «вільних театрів» створила умови для постановки творів великої літератури.

Використовуючи додаткову інформацію, підготуйте презентацію про розвиток масової культури наприкінці XIX - на початку XX cт.

Тематичне оцінювання

Історичний час

1. Установіть послідовність появи мистецьких напрямів.

А Імпресіонізм

Б Романтизм

В Символізм

Г Реалізм

Історичний простір

2. Визначте країну, в якій зародився і був поширений мистецький стиль гохуа.

А Індія

Б Японія

В Китай

Г Конго

3. Назвіть країни, які у XIX ст. дали світові найвідоміших композиторів.

Історична постать

4. Чи міг бути П. Чайковський

А Автором «Людської комедії»

Б Сучасником імператора Олександра III

В Автором балету «Лебедине озеро»?

5. Установіть, про кого йдеться.

Він був одним з основоположників кубізму. Універсально обдарований, працював у галузі живопису, скульптури, графіки та прикладного мистецтва. Своєрідність методів художника добре видно в картині «Дівчинка на кулі».

Історичні терміни та поняття

6. Порівняйте зміст понять «реалізм» та «модерн».

7. Визначте, у чому полягала особливість «вільних театрів».

Історичні події та процеси

8. Які процеси кінця XIX - початку XX ст. стимулювали розвиток науково-технічних знань?

9. Назвіть найвагоміші, на ваш погляд, відкриття в науці на початку XX ст.

10. Назвіть найвидатніших, на ваш погляд, діячів мистецтва кінця XIX - початку XX ст.

Узагальнення до курсу

«Основні ідеї, здобутки, виклики “довгого XIX століття”»

Історичний час

1. Що відбулося раніше?

А Утворення колоніальної системи чи промислова революція

Б Виникнення соціалістичних чи комуністичних ідей

В Утвердження абсолютної чи конституційної монархії

2. Установіть послідовність подій.

А Прийняття Кодексу Наполеона; проголошення Декларації прав людини і громадянина; запровадження антитрестівського законодавства; доба «Мейдзі»

Б Наполеонівські війни; франко-прусська війна; Перша Балканська війна; англо-бурська війна; Кримська війна

В Берлінський конгрес; утворення Союзу трьох імператорів; Віденський конгрес; утворення Антанти; утворення Троїстого союзу; утворення Священного союзу

Історичний простір

3. Назвіть країни, з історією яких пов’язані імена

А Дантон; Карл X; Клемансо

Б Дізраелі; Нельсон; Ллойд Джордж

В Маркс; Вільгельм II; Бюллов

Г Пирогов; Пестель; Самарін

Ґ Джолітті; Кавур; Мадзіні

Історична постать

4. Укажіть, хто з названих історичних осіб міг бути сучасником Робесп’єра

А Руссо

Б Наполеон Бонапарт

В Микола І

Г Г. Сковорода

5. Чи міг бути С. Болівар

А Президентом США

Б Генералом; сучасником А. Лінкольна?

6. Установіть, про кого йдеться.

А До 21 року змінив багато професій: лісоруб, тесля, землероб, поштмейстер тощо. Людина неабиякої фізичної сили. Досяг значних успіхів у самоосвіті. Один із засновників Республіканської партії. Від 1860 р. президент США.

Б Юрист за освітою. До історії увійшов як «велика людина XIX ст.». Про себе казав жартуючи: «Сам Бог підштовхнув мене стати дипломатом, і я навіть народився 1 квітня - у день жартів та розіграшів».

В У своїй політиці вона керувалася головним правилом конституційного правління: «Царювати, але не правити».

7. Чи міг бути Вільгельм II

А Німецьким імператором

Б Російським імператором

В Онуком королеви Великої Британії?

Історичні терміни та поняття

8. Доберіть до поняття «Весна народів» історичні приклади.

9. Порівняйте значення понять «революція» та «реформа».

Історичні події та процеси

10. Визначте причини та наслідки.

А Якобінська диктатура

Б Доба «Мейдзі»

В Реконструкція Півдня

11. Якщо в 1850-1870 рр. Велика Британія була «майстернею світу» і продукція її промисловості не мала серйозної конкуренції на світовому ринку, то наприкінці XIX ст. вона втратила монопольне становище. Як ви вважаєте, які причини призвели до втрати Великою Британією світової промислової монополії? Яким державам вона поступалася за темпами економічного розвитку?

12. У формуванні суспільних поглядів «довгого XIX ст.» важливу роль відігравали філософія, література, живопис і музика. Вони розвивалися, еволюціонували, відображаючи зміни в житті європейських країн, що були викликані індустріальним розвитком. Доберіть факти, що стверджують цю тезу.

13. Використовуючи знання з курсу «Історія України», схарактеризуйте внесок українських науковців та митців у європейську культурну спадщину.