Історія України: Підручник для 9 класу "Реєнт 2017" - Нова програма

§ 15. НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

На землях Наддніпрянської України історично склалися регіони:

Лівобережна Україна (Лівобережжя) - історико-географічна назва частини українських земель, що охоплюють територію сучасних Чернігівської, Полтавської, східних районів Київської (з Києвом) і Черкаської областей.

Правобережна Україна (Правобережжя, Правобічна Україна) - історико-географічна назва частини території сучасних Волинської, Рівненської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Черкаської й Тернопільської областей. Термін «Правобережна Україна» трапляється в історичних документах з другої половини XVII ст. Унаслідок другого поділу Речі Посполитої Правобережна Україна відійшла до Російської імперії.

Південна (Степова) Україна - історико-географічна назва частини території України, яка сьогодні включає Запорізьку, Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Від 1780-х років почалася колонізація Півдня. Неухильно зростали російська адміністрація та військова присутність на цих землях. Незважаючи на неодноразові реорганізації та перейменування, ця територія стала називатися Новоросією.

Слобідська Україна (Слобожанщина) - історико-географічна назва південно-східної частини України. Займала територію Харківської, Сумської, південь Донецької та Луганської областей, також південно-східну частину Воронезької, південь Курської та більшість Білгородської областей Російської Федерації. На початку XIX ст. Слобожанщина стала центром українського національного відродження.

Регіон (від лат. region - «країна», «область») - певна територіальна одиниця, що вирізняється з-поміж інших таких самих одиниць специфічними рисами (географічними, етнографічними, мовними тощо).

Західноукраїнські землі:

Буковина - історико-географічна назва українських земель, розташованих між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту і Серету. Нині ця територія входить до складу України (Північна Буковина - Чернівецька область) та Румунії (Південна Буковина). Свою назву, яка вперше трапляється в 1392 р., Буковина одержала від великих букових лісів, що займали значну частину її території.

Галичина - історико-географічна назва українських земель, розташованих на півночі від Карпатських гір у басейні річок Дністра (верхня і середня течії), Західного Бугу (верхня течія), Сяну (верхня течія). Територія сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім південної частини) областей України, а також низки воєводств сучасної Польщі. За однією з версій назва «Галичина» походить від столиці Галицько-Волинського князівства - м. Галича (від кельтського слова «гал» - сіль).

Закарпаття - історико-географічна назва українських земель, розташованих на південних схилах Карпатських гір та в басейні річки Тиси. Сьогодні це територія Закарпатської області України.

Українці окремих районів країни внаслідок особливостей свого історичного розвитку, заселення та природного середовища, етнокультурних взаємозв’язків з іншими народами певною мірою різняться за культурно-побутовими ознаками. Такі українці утворюють етнографічні групи. Території, на яких вони проживають, дістали назви етнографічних (етногеографічних) районів. Найхарактернішими етнографічними районами України є Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина.

Гуцульщина. Гуцули населяють гірські райони Івано-Франківської та Чернівецької областей. Назва походить, імовірно, від слова «гоч», «гуц», що означає «народний месник», «опришок». Гуцули відрізняються оригінальними давньоукраїнськими говірками. Гуцульщина відома унікальною культурою, неповторними народними традиціями. Її жителі - вправні лісоруби й добрі пастухи на гірських пасовищах - полонинах.

Бойківщина. Бойки розселені переважно в низькогірних районах Львівщини, Івано-Франківщини, а також на північному заході Закарпаття. Уперше в літературі назва «бойки» з’явилася на початку XIX ст. Походження назви не з’ясоване.

Лемківщина. Назву пов’язують зі словом «лем» (лише, тільки), яке лемки дуже часто вживають. Лемки заселили землі низькогірних Карпат та північний захід від р. Сян до р. Попрад у межах сучасної Польщі, а також територію, що простягається на захід від р. Уж у Закарпатті до верхнього Попраду в Словаччині. На північно-західній окраїні Закарпаття знаходиться лише невелика південно-східна частина Лемківщини.

Певну етнографічну індивідуальність мають литвини на півночі Чернігівщини і Київщини, поліщуки, пінчуки (брещуки) у західній і центральній частинах Полісся, севрюки в басейні Десни, Сули і Сейму.

Використовуючи інформацію про регіональний поділ українських земель, з’ясуйте, з якого регіону походять ваші предки.

Користуючись картою, визначте, до складу якого регіону входила територія (місто, село), де ви живете. Використовуючи історико-краєзнавчу літературу або матеріали, що є у краєзнавчому музеї, підготуйте розповідь про розвиток вашого краю наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Знайдіть спільне й відмінне в господарському розвиткові вашого краю порівняно з іншими регіонами України. З’ясуйте причини особливостей розвитку економіки у вашій місцевості.

Перша половина XIX ст. була часом інтенсивного заселення і господарського освоєння Півдня України. Якщо ви живете в цьому регіоні нашої країни, розкажіть про це. Можливо, ви живете в області, звідки їхали переселенці в південні степи. Що вам відомо про причини й наслідки переселенського руху, про те, звідки вирушали переселенці на Південь? Що вам відомо про конкретний внесок ваших земляків в освоєння нових земель?

Хто з ваших земляків залишив слід в історії краю? Підготуйте розповідь про них. Чи діяли у вашому країв першій половиніXIX ст. суспільно-політичні організації? Якщо так, що вам про них відомо? Чи мали місце соціальні протести у вашій місцевості? Якщо були, підготуйте повідомлення про пов’язані з ними події.

Відвідавши краєзнавчий музей, ознайомтесь із особливостями побуту в вашій місцевості.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час

1. Установіть послідовність подій.

А Відкриття в Чернігові першого в Наддніпрянській Україні ремісничого училища

Б Заснування науково-дослідного інституту «Оссолінеум»

В Видання «Енеїди» І. Котляревського

Г Поява Філармонічного товариства в Одесі

Д Відкриття професійного театру в Полтаві

Виберіть з наведених подій саме ту, що, на вашу думку, мала найбільший вплив на розвиток культури першої половини XIX ст.

Історичний простір

2. Розгляньте ілюстрації. Визначте зображені історичні пам’ятки.

Укажіть міста, де вони розташовані.

Складіть загальну характеристику розвитку архітектури в першій половині XIX ст.

Історична постать

3. Чи міг бути Т. Шевченко

А Учасником «Руської трійці»

Б Сучасником М. Остроградського

В Автором твору «Гайдамаки»?

4. В. Каразін, М. Максимович, Т. Осиповський були активними учасниками культурного процесу на українських землях першої половини XIX ст.

Визначте, кого саме стосуються наведені факти.

А Професор Харківського університету

Б Автор віршованих перекладів «Слова о полку Ігоревім»

В Автор праці «Курс математики»

Г Засновник Філотехнічного товариства

Д Один з основоположників вітчизняної ботаніки та фольклористики

5. Назвіть ім’я історичного діяча.

А За його проектами було побудовано в Києві пам’ятник на честь магдебурзького права (1802), перший у місті театр на Хрещатику.

Б Митець, який до 47-річного віку був кріпаком. Працював у маєтку на Поділлі архітектором, художником, учителем малювання. Створив полотна «Портрет українця», «Дівчина з Поділля».

6. Розгляньте ілюстрації та дайте відповіді на запитання.

А Яку будівлю зображено на ілюстрації?

Б Коли було засновано університет?

В Хто був його першим ректором?

Г Назвіть автора проекту будівлі.

7. Яка з історичних постатей, на вашу думку, відіграла непересічну роль у культурному процесі на українських землях першої половини XIX ст.?

Історичні поняття і терміни

8. Визначте основні ознаки понять: «парафіяльна школа», «семінарія», «ліцей».

Назвіть навчальні заклади системи середньої освіти в першій половині XIX ст.

Історичні події та процеси

9. Поміркуйте, у яких навчальних закладах могли б здобути освіту в першій половині XIX ст. діти: а) дворян; б) духовенства; в) міщан, якщо вони мешкали в 1) західноукраїнських землях; 2) Наддніпрянській Україні.

10. Оцініть розвиток історичної науки в першій половині XIX ст.

11. Яка з історичних подій, на вашу думку, мала виняткове місце в культурному процесі на українських землях першої половини XIX ст.? Свій вибір поясніть.

12. Оцініть сутність змін, що відбулися в культурі українських земель у першій половині XIX ст.

13. «Живописна Україна» - серія малюнків Т. Шевченка. Задум видання серії офортів, що оспівують красу України, виник у художника в 1843 р. під час його подорожі Батьківщиною. Використовуючи інтернет-ресурси або додаткову літературу, ознайомтесь з ними. Підготуйте розповідь про ваше бачення мальовничої України.