Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 4. Що таке речові історичні джерела

1. Чому вивчення історії неможливе без джерел.

2. Як знаходять історичні джерела.

3. Де зберігаються речові джерела.

Як ви вважаєте, чи можуть історики відтворити картини минулого, коли свідків подій уже немає? Що їм для цього потрібно?

1. ЧОМУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НЕМОЖЛИВЕ БЕЗ ДЖЕРЕЛ

Читаючи текст, заповніть у зошиті таблицю «Види історичних джерел».

Види історичних джерел

Речові

Письмові

Етнографічні

Зображувальні

       

Завданням історика є відтворення картини минулого. Проте, навіть розпитавши свідків події, ми не отримаємо цілісної достовірної інформації. Аби дізнатися про реальні події минулого, історики звертаються до історичних джерел. Учені досліджують, порівнюють і зіставляють їх, адже саме історичні джерела є відображенням минулого, без яких це минуле неможливо відтворити.

Історичні джерела — це письмові документи, предмети, будівлі та інші пам’ятки, які відображають історичні події та явища і дають можливість досліджувати життя людей в минулому.

Щоб полегшити дослідження минулого, в історичній науці домовилися групувати історичні джерела так:

— речові джерела — все, до чого можна доторкнутися руками: від стародавніх будівель до пам’ятників і механізмів;

— писемні джерела — ті, що існують у письмовому вигляді: рукописи, книги, літописи, газети, написи на камені, стінах будівель тощо;

— етнографічні джерела: орнаменти, традиції, звичаї, правила поведінки, пісні та ін.;

— зображувальні, чи візуальні: портрети, фотографії, реклама, малюнки, картини, кінофільми тощо.

На що не звернув би увагу допитливий і уважний дослідник — усе це може розповісти йому дуже багато.

Розгляньте зображення. Поміркуйте, що саме вони можуть розповісти про життя людей в минулому.

1. Турецька криниця у м. Чернівці. 1787 р.

2. Ювелірні прикраси XI—XIII століть, знайдені підчас розкопок у м. Києві

3. Радянська поштова марка із зображенням місяцехода. 1971 р.

4. Порцелянова чашка з блюдцем, виготовлені в Рівненській обл. 1829 р.

Дослідження історичних джерел — цікаве, проте дуже кропітке заняття. Аби пам’ятка минулого стала історичним джерелом, необхідно вміти досліджувати її.

Як дослідити історичне джерело

Досліджуючи історичне джерело, послідовно відповідайте на запитання:

• Що це таке? Написане чи виготовлене?

• 3 яких частин складається?

• Коли і де було створене?

• 3 якою метою було створене?

• Кому могло належати?

• Які припущення ми можемо зробити щодо людей, котрі виготовляли та використовували ці предмети, речі, будівлі тощо?

Уявіть себе істориком-дослідником. Визначте, до якої групи історичних джерел належить ця пам’ятка минулого — старовинний меч. Проаналізуйте історичне джерело на основі наведеної інструкції.

Меч, знайдений на дні р. Дніпро поблизу м. Запоріжжя.

Вчені припускають, що цей меч було виготовлено у X столітті.

Окрім цього, історики завжди перевіряють надійність та достовірність історичного джерела. Аби створити якомога детальнішу та реалістичнішу картину життя в минулому, дослідники порівнюють інформацію з різноманітних історичних джерел.

2. ЯК ЗНАХОДЯТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

На основі тексту поясніть, хто такі археологи та як вони допомагають досліджувати минуле.

Речові джерела, або матеріальні свідчення минулого, — надзвичайно важлива складова історичної спадщини людства. Їх детальне вивчення та опис допомагають науковцям створювати цілісну картину певного періоду історії.

Речі та будівлі оточують людину здавна. Проте не всі зі стародавніх споруд і предметів витримали випробування часом. Сонце й буревії, війни та будівництво руйнують і старовинні палаци, і стіни фортець, і прадавні поховання людей. Досліджувати сховані під землею і водою речі, споруди та інші рештки діяльності людини допомагає археологія.

Ремесло — дрібне промислове виробництво, що ґрунтувалося на ручній праці.

Археологія (від грецьких слів «архео» — давнє та «логос» — вчення) — наука, що вивчає життя людини за матеріальними свідченнями минулого отриманих під час розкопок.

Працюючи як детективи, археологи-науковці відшукують у землі та на її поверхні свідчення про життя людей в минулому. Важливою складовою роботи археологів є встановлення часу виникнення різноманітних пам’яток, їхнього віку. Досліджуючи залишки глиняного посуду, будівель, знарядь праці, зброї, прикрас, археологи допомагають історикам зробити висновки про розвиток ремесел та спосіб життя людей.

Іноді поруч із залишками діяльності людей учені знаходять кістки тварин, зерна рослин. Завдяки таким знахідкам вони роблять висновки про те, які рослини і тварини оточували людей у той час, як розвивалося тоді господарство. Сьогодні існує навіть підводна археологія, що досліджує дно морів, залишки предметів і кораблів, які їх перевозили.

Роздивіться фото та з’ясуйте, які знаряддя праці використовують археологи. Що є результатом археологічних розкопок?

1. Археологічні розкопки

2. Знаряддя праці археологів

3. Археологічні знахідки — посуд трипільців

Серед знахідок археологів чимало монет, виготовлених з різноманітних металів, різної форми, розміру. Такі монети слугують важливим історичним джерелом. Написи і зображення на монетах повідомляють нам про правителів, на честь котрих їх викарбували, та про час їх володарювання. Знахідки монет інших країн розповідають нам про розвиток торгівлі між різними народами. Зображення свят, спортивних ігор, технічних винаходів та пам’яток культури є відображенням суспільного життя людей.

Про що можуть розповісти зображені монети?

Монети часів князя Володимира Святославовича. X ст.

Канадський долар. XX ст.

Знайдені археологами речові пам’ятки історики порівнюють з іншими історичними джерелами, наприклад писемними. Лише у такий спосіб учені можуть зробити висновки про те, що відбулося в минулому.

3. ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА

Прочитавши текст, поясніть, навіщо люди створюють музеї та що в них зберігається.

Щоб з часом не втратити різні речові знахідки і досконало вивчити їх, люди створили спеціальні заклади — музеї. Спочатку музеї виникли на основі бібліотек і подарункових колекцій стародавнім храмам і правителям. Перший музей — Дім муз — був заснований у давньому місті Александрія Єгипетська понад 2000 років тому.

Експонат (з латинської — «виставлений») — предмети, речі, витвори мистецтва, що демонструються на виставках.

Роздивіться фотографії і прочитайте назви музеїв на наступній сторінці. Про що можуть розповісти їх експонати?

Більшість музеїв розташовано у спеціальних будівлях, проте існують і такі, що знаходяться просто неба — здебільшого це музеї народної архітектури та побуту. Іноді навіть цілі частини міст оголошують музейною територією. Дуже важливою у музеях є робота екскурсоводів. Вони не тільки знайомлять відвідувачів з музейною колекцією, а й намагаються розповісти про неї цікаво та зрозуміло.

Співробітники музею працюють з відвідувачами, зберігають речові історичні джерела, вивчають особливості кожного з них, а також займаються реставрацією.

Реставрація (з латинської — «відновлення») — поновлення пам’ятки культури, раніше втраченої чи зіпсованої, задля її збереження.

Порівняйте вигляд історичної пам’ятки до і після реставрації. Яке значення має робота реставраторів та музейних працівників у цілому?

Ікона святого Юрія Змієборця із с. Старий Кропивник Львівської обл.

Корабель вікінгів, знайдений у 1881 р. на території сучасної Норвегії

Уявіть себе відвідувачами музею. Розкажіть, що ви бачите на фотографії та чому присвячені експонати.

Експозиція Національного музею історії України в м. Києві

Перевірте себе

1. Завершіть речення: «Історичними джерелами можуть бути...»

2. Що знаходять археологи?

3. Навіщо люди створюють музеї?

4. Поясніть, чому історичні джерела називають «слідами минулого» або «мимовільними свідками часу».

5. Яка роль археології у вивченні найдавнішого минулого?

6. Підберіть синоніми до слова «музей».

1. Які з предметів, що вас оточують вдома, ви назвали б речовими джерелами? Які саме і чому?

2. Поверніться до заповненої вами таблиці на с. 26. До кожної групи додайте назви історичних джерел, про які ви дізналися.

З Розпитайте у дорослих, які музеї вони відвідували. Що вони запам’ятали з цих екскурсій? Які історичні джерела їх зацікавили найбільше?

- Дізнайтеся, які музеї є у вашому місті, селі чи селищі. Сплануйте з дорослими й однокласниками екскурсію до найближчого музею. Під час екскурсії занотуйте назву, рік створення та засновників музею. Напишіть лист уявному другові, в якому опишіть свою екскурсію та поясніть, чому ви радите йому відвідати цей музей також.

Готуємося до практичного заняття

Попросіть дорослих представників вашої родини показати фотографи, присвячені найважливішим подіям у їхньому житті. Виберіть 5-7 знімків. Зробіть до них відповідні підписи з датами. З дозволу дорослих принесіть ці світлини на наступний урок.