Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 28. Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України

1. Що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей.

2. Якою є роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого та пам’яті про нього.

Як ви розумієте вислів українського поета Максима Рильського: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не шанує видатних людей, той сам не годен пошани»?

1. ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ЧОМУ ІСТОРИЧНІ ЗНАННЯ ВАЖЛИВІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ви завершили вивчення першого у вашому житті підручника історії. На його сторінках ви зустрілися з багатьма невідомими раніше словами та їх поясненнями. Пригадаймо разом, що таке історія та про що ця наука розповідає.

1) Завершіть речення, що пояснює значення слова «історія».

Історія — наука, що вивчає ...

2) Оберіть з переліку 3-5 понять та пригадайте їхнє значення. Озвучте обрані визначення одне одному в парах та доповніть свої знання.

Історичні джерела, календар, історичні діячі, музей, легенда карти, археологія, реставрація, біографія, революція, народ, фортеця, історична топоніміка, архів, фреска, фольклор, екскурсоводи, мемуари, храм, історичні події, республіка, експонати, літописи, хронологія, історичні пам’ятки, мозаїка, архітектура, краєзнавство.

3) Пригадайте види історичних джерел, з якими ви зустрілися на сторінках підручника. Уявіть себе істориком-дослідником та оберіть найцікавішу для вас групу історичних джерел. Поясніть свій вибір у 2-3 реченнях.

4) Пригадайте 2-3 події, які ви вивчали протягом навчального року. Вкажіть їх назву та дату.

5) Назвіть імена історичних діячів, які ви найбільше запам’ятали. Вкажіть події, з якими пов’язана діяльність цих історичних осіб.

6) Роздивіться аркуш марки «Сім чудес України: замки, фортеці, палаци», які видала українська державна пошта у 2012 р. Які із зображених історико-культурних пам’яток ви розпізнали?

Пригадайте назви тих пам’яток, які ви досліджувати під час практичних занять. Зображення яких пам’яток ви запропонували б для наступної серії марок, присвячених культурно-історичній спадщині України? Поясніть свій вибір.

7) Оберіть одне з тверджень, яке ви поділяєте, про значення історичних знань у житті суспільства. Укладіть своє міркування у 3-5 речень. Обміняйтеся своїми роздумами з однокласниками. Обговоріть у загальному колі.

Історія — це цікаві оповіді про минуле, які можна читати як казки.

Знання про минуле нашої країни потрібні нам, аби любити її.

Історичні знання допомагають зрозуміти, чим наша країна відрізняється від інших.

Історія діє гідні наслідування приклади.

Історичні знання допомагають краще зрозуміти навколишній світ.

Знання про минуле допомагають зберегти його у пам’яті багатьох людей.

8) Історики стверджують: «Предметом історії є людина. Скажімо точніше — люди», а також «Історія — це світ подій та явищ». Як ви розумієте ці вислови сьогодні — після вивчення курсу «Історія України (Вступ до історії)»? Обміняйтеся своїми міркуваннями з однокласниками.

2. ЯКОЮ Є РОЛЬ ГРОМАДЯН, ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ, МУЗЕЇВ ТА АРХІВІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ МИНУЛОГО ТА ПАМ’ЯТІ ПРО НЬОГО

Пригадайте, що означає поняття «культурна спадщина». Про що говорить стаття 66 Конституції України? Як ви розумієте вислів «кожен зобов’язаний»?

Стаття 66

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі; культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

З Конституції України

Об’єднайтеся у малі групи та оберіть собі одну з ролей: «музейні працівники», «співробітники архівів», «учені-історики», «поціновувачі історії», «пересічні громадяни».

Організуйте обговорення значущості кожної групи у збереженні минулого, починаючи свою розповідь словами «Без нас неможливо зберегти пам’ять про минуле, тому що саме ми....»

Перевірте себе

«Сьогодні я пригадав /пригадала...»

«Найцікавішим для мене сьогодні було...»

«Я розповім своїм друзям, що вивчати історію потрібно, тому що...»

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст