Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 20. Практичне заняття. Про кого і про що розповідає історія рідного краю

1. Як дослідити історію рідного краю.

2. З якими історичними діячами та подіями пов’язана історія вашого краю.

Як ви розумієте вислів «історія рідного краю»? Про кого і про що вона розповідає?

Яке місце ви вважаєте своїм рідним краєм?

1. ЯК ДОСЛІДИТИ ІСТОРІЮ РІДНОГО КРАЮ

Окрім історії континентів, країн і народів, існує окремий розділ історичної науки, який називається краєзнавство, або історія рідного краю. Ця історія розпочинається за дверима вашої оселі і розповідає про людей, події та місця, пов’язані з невеликим географічним простором — вашим рідним краєм, та історією місцевої спільноти людей. Краєзнавство досліджує біографії окремих людей та історію сімей, історію пам’яток культури, історію певного місця — наприклад будинку чи вулиці. При цьому дослідники використовують усі історичні джерела: археологічні знахідки і речові пам’ятки, письмові документи, усні перекази тощо.

Знайдіть на карті, розміщеній на форзаці, ваш край. Як він позначений на карті (область, район, місто, село, селище)? Поруч з адміністративними існують історико-географічні назви: Полісся, Покуття, Слобожанщина, Поділля, Донбас тощо. До якого регіону належить ваш край?

Об’єднайтеся у декілька груп та організуйте дослідження за такими напрямами:

1) Коли виникла та що означає сучасна назва вашого краю? З’ясуйте, коли утворилася сучасна область, яка її територія. Обов’язково скористайтеся лінією часу та картою для позначення місця, де ви живете.

2) Як ваш край називався у давнину? Чи збереглася ця назва? Якими були кордони та державна належність вашого краю у різні періоди історії України?

3) Чи є герб у вашого краю? Що він означає та коли був створений? Дослідіть його, скориставшись ознаками, наведеними нижче.

Ознайомтеся з інформацією про герби та геральдику. Які частини герба є обов’язковими?

Герб (з німецької та польської— «спадок») — це емблема, яка у вигляді певних символів відображає події і традиції родини або території.

Багаті знатні родини та міста прагнули мати певні символи, які вирізняли б їх від інших. Так з’явилися герби. Існують герби державні й земельні (територіальні), а також родинні і професійні. Герби розміщують на знаменах, печатках, монетах, використовують як знаки власності на архітектурних спорудах, на зброї, на посуді, у рукописах тощо.

Історична наука, що вивчає герби, — геральдика, досліджує герби за кількома ознаками:

• форма: трикутна, овальна, квадратна, прямокутна з видовженим загостренням внизу тощо;

• кольори: чорний, блакитний, червоний, пурпуровий, зелений;

• лінії та фігури: вертикальні та діагональні перехрещення;

• наявність елементів чи зображень рослин, тварин, птахів тощо.

На гербах можна побачити девізи — висловлювання власників гербів про те, що для них має найважливіше значення. Наприклад, на гербі одного шотландського лицаря був напис «Виконати чи померти».

Родинний герб тульчинської лінії роду Потоцьких

Герб гетьмана Павла Полуботка

Герб гетьмана Кирила Розумовського

Герб гетьмана Михайла Дорошенка

Герб м. Ніжин Чернігівської обл. (1782-1920)

Герб м. Ніжин Чернігівської обл. (з 1992 року)

Представте результати своєї роботи у класі, на загальношкільному заході, батькам, громаді тощо. Це може бути невелика стаття в місцевій газеті, слайд-презентація, шкільна стіннівка тощо.

2. З ЯКИМИ ІСТОРИЧНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ПОДІЯМИ ПОВ’ЯЗАНА ІСТОРІЯ ВАШОГО КРАЮ

Здійсніть дослідження історії рідного краю, скориставшись знаннями, які ви отримали під час вивчення розділу 2.

Дослідження виконайте за такими етапами:

1) Підготовча робота, пошук інформації.

2) Організована екскурсія.

3) Оформлення результатів дослідження.

4) Презентація роботи.

Разом обговоріть та оберіть тему спільного дослідження за таким прикладом:

• Оберіть певний період історії України та дізнайтеся, які події того часу пов’язані з вашим краєм. Наприклад, які битви тут відбувалися, які міста були закладені, які нові споруди з’явилися.

• Визначте, діяльність яких людей пов’язана з історією вашого краю. Оскільки таких історичних діячів чимало, то можна організувати групу, що вивчатиме творчий шлях діячів культури (художників, композиторів, письменників, вчених); інша група досліджуватиме діяльність громадських чи релігійних історичних осіб вашого краю, полководців, визначних державних діячів та ін.

• Дослідіть, як історія краю представлена у будинках, храмах, меморіальних місцях, пам’ятниках, місцевих промислових і господарських об’єктах (заводи, фабрики, електростанції, дороги).

Перевірте себе

Разом із учителем та однокласниками вируште на екскурсію. Стисло запишіть результати дослідження у зошит. Оберіть форму звіту за результатами дослідження під час екскурсії: виставка малюнків, фотовиставка, класна газета, фільм тощо. Об’єднайтесь у групи відповідно до обраних тем чи напрямів дослідження і підготуйте звіт. На наступних уроках презентуйте результати своєї роботи учням інших класів чи батькам.

Також можна підготувати невелику статтю до місцевої газети, слайд-презентацію, шкільну стіннівку тощо.

Завершіть речення:

«Сьогодні я дізнався (дізналася)...»

«На цьому уроці я навчився (навчилася)...» «Тепер я думаю, що...»