Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 17. Які події називають Українською революцією

1. Чому розпочалася революція в Україні.

2. Як розгорталися події Української революції.

3. Як зберігається Українська революція у пам’яті народу

Як ви думаєте, що може спонукати багатьох людей одночасно прагнути змін?

1. ЧОМУ РОЗПОЧАЛАСЯ РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ

Випишіть із тексту нові поняття. Складіть речення з кожним із них. Поясніть, чому розпочалась Українська революція.

«Революція» має латинське походження, означає «поворот, зміни». Дослідники революцій завжди прагнуть зрозуміти, чому в певні періоди часу велика кількість людей збурюється, вимагаючи докорінних змін у своєму житті, та підіймається на боротьбу. Однією з найвизначніших подій в історії України XX століття вчені вважають Українську революцію 1917-1920 років.

Якими ж були причини революції?

Революції передувала Перша світова війна (1914-1918). У цій війні українці воювали у складі двох ворогуючих армій — російської та австро-угорської, оскільки у той час українські землі були розділені між Російською та Австро-Угорською державами. Війна супроводжувалася загибеллю і каліцтвом мільйонів солдат, руйнуванням міст і сіл, зокрема і на території України. Оскільки селяни воювали на фронті, обробляти землю було нікому. У містах і селах почався голод. Робітників також призвали в армію. Тому чимало заводів і фабрик зупинилося, а отже і зросло безробіття. Багато міст залишилося без опалення та електрики. Не курсував громадський транспорт, більшість магазинів зачинилося, а гроші втратили свою вартість, оскільки ціни на продукти харчування зросли у кілька разів.

Страждання, відчай і зневіра змусили населення країни протестувати проти чинної влади. Люди вимагали припинення війни, повернення країни до мирного життя, заміни одноосібної влади царя на владу представників народу — тобто проголошення республіки та рівноправ’я усіх громадян.

Республіка (з латинської — «спільна справа») — держава, в якій влада належить представникам народу, обраним на певний час.

Що зображено на фотографії? Що може об’єднувати таку велику кількість людей? Чого вони можуть вимагати?

Софійська площа в Києві. Початок березня 1917р.

Прочитайте вірш «На майдані коло церкви...» Поясніть, як у поезії пов’язані слова «революція» і «воля»? Який настрій створює автор?

На майдані коло церкви революція гуде.

— Хай чабан — усі гукнули, — за отамана буде!

Прощавайте, ждіте волі, — гей, на коні, всі у путь! Закипіло, зашуміло — тільки прапори цвітуть...

Павло Тичина, 1918 р.

2. ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Знайдіть у тексті імена історичних діячів та дати історичних подій, пов’язаних з перебігом Української революції.

На початку 1917 року розпочалася революція в Росії. В Україні люди також прагнули революційних перетворень. Із цією метою в березні 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським.

На початку революції населення сподівалося на вихід України з війни. Селяни мріяли отримати землю, яка донині була власністю панів. Робітники прагнули встановлення 8-годинного робочого дня, справедливої оплати праці та поліпшення умов життя. Населення воліло жити у країні зі справедливими законами, де кожен мав би право навчатись українською мовою, видавати україномовні книжки та газети, самостійно вирішувати питання національного життя.

Розв’язання цих проблем різні сили в Україні бачили по-різному.

Українська Центральна Рада сподівалася вирішити їх мирним шляхом. У своїх документах — універсалах, вона проголосила спочатку автономію України у складі Росії, а згодом і незалежність Української Народної Республіки (УНР).

Які слова цього документа, на вашу думку, відображають суспільні прагнення українців? Чому ви так думаєте?

З ІV Універсала УЦР від 9 січня 1918 року

...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, не від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу.

Із різних причин Центральна Рада не змогла вирішити більшість питань, що стояли перед нею. Невдача щодо цього спіткала і наступників УЦР: Українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським та Українську Народну Республіку з очільниками Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою.

Революційні події охопили і землі України, що були частиною Австро-Угорщини. Там у листопаді 1918 року було проголошено

Автономія (з грецької — «власний закон») — самоврядування, право на самостійний розвиток.

Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) на чолі з Євгеном Петруше вичем.

Визначною подією революції стало об’єднання двох Українських республік — УНР і ЗУНР. Акт 3луки було проголошено на Софійському майдані у Києві 22 січня 1919 року. Цю подію ми відзначаємо як День соборності України.

Знайдіть у проекті герба та в документі свідчення, що підкреслюють ідею об’єднання українських земель. З якою метою вони об’єднувалися?

Проект герба ЗУНР з девізом «ВОЛЯ. ЗЛАГОДА. ДОБРО»

З Акту Злуки

...Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина; Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України.

Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка.

Більшовики (від слова «більше») — назва політичної партії на чолі з Володимиром Леніним (Ульяновим).

Більшовики бачили майбутнє України по-іншому. Для них головним завданням було привернути на свій бік робітників і найбідніших селян. Саме за їх підтримки більшовики прийшли до влади в Україні. Перший більшовицький радянський уряд був створенний у м. Харкові у грудні 1917 року. У 1919 році була утверджена Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). У 1922 році УСРР увійшла до складу новоствореної держави — Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

Кілька років революції та постійної боротьби знесилили людей. Звичним явищем тоді у суспільстві стали пограбування, підпали будинків, насильство, постійні воєнні дії. Жодна армія не мала влади над усією територією. Мирне населення страждало від непевності та відсутності управління. Змучена країна прагнула припинення воєнних дій та переходу до мирного життя.

Які події революції відображено на фотографіях?

1. Будинок Педагогічного музею в м. Києві, у якому засідала Центральна Рада (нині — Київський міський будинок вчителя)

2. Лідери Української революції під час мітингу на Софійській площі у м. Києві

3. Газетна шпальта з текстом Четвертого універсалу УНР

4. Більшовицька міліція на вулицях революційного Києва

3. ЯК ЗБЕРІГАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ У ПАМ’ЯТІ НАРОДУ

Порівняно з дореволюційним часом Україна наприкінці 1920 року була вже іншою країною: змінилися влада, кордони та й саме суспільство.

Незважаючи на те, що українцям не вдалося відстояти незалежну державу, революційна боротьба в Україні вплинула на наступні покоління українців.

Порівняйте проекти Державного герба та Державної печатки, створені художником на прохання Центральної Ради у 1917-1918 роках, із сучасними символами України. Про що свідчить збіг у державній символіці часів Української революції та періоду незалежності?

З проекту Державного герба. 1917-1918 рр.

Проект Державної печатки часів Української революції

Спогади про Українську революцію та прагнення самостійності зберігаються у пам’яті поколінь: у літературно-мистецьких творах, назвах вулиць і площ, у пам’ятниках і символах нашої держави.

Чому в сучасних містах є пам’ятники, присвячені діячам революції в Україні 1917-1921 років?

1. Пам’ятник голові Центральної Ради Михайлу Грушевському в м. Львові. 1994 р.

2. Пам’ятник голові Генерального Секретаріату першого українського уряду ЦР Володимиру Винниченку в м. Кіровограді. 2010 р.

3. Погруддя президента ЗУНР Євгена Петрушевича в м. Буськ, Львівська обл. 2008 р.

4. Пам’ятник членові перших радянських урядів в Україні Федору Артему (Сергееву) у м. Донецьку. 1967 р.

Перевірте себе

1. Що таке революція?

2. Чого прагнуло населення України під час революції?

3. Коли було проголошено незалежність УНР та Злука УНР і ЗУНР?

4. Під якою назвою Україна увійшла до складу СРСР?

5. Які уряди здійснювали революційні перетворення в Україні у 1917-1920-х роках?

6. Якими виявилися для населення України 1917-1920-ті роки? У чому полягали найбільші труднощі?

1. Як сьогодні зберігається пам’ять про події революції?

2. Уявіть себе мешканцями України у 1917-1920-х років. Про що ви могли б прочитати у газетах того часу? Придумайте кілька заголовків уявних статей про події в Україні за часів революції.

3. Дізнайтеся, чи є у вашому населеному пункті пам’ятники або назви, пов’язані з Українською революцією.