Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 16. Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури

1. Що таке університет.

2. Завдяки кому розпочалася діяльність Харківського університету.

3. У чому значення діяльності Харківського університету.

Як ви розумієте поняття «освіта»?

Які споріднені слова ви можете назвати?

1. ЩО ТАКЕ УНІВЕРСИТЕТ

Поставте однокласникам одне-два запитання щодо змісту кожного абзацу тексту.

Суспільство в усі часи потребувало освічених людей, котрі не лише вміли б читати й писати, лічити та правильно висловлюватися, а й мали б певні професійні знання й уміння. У XI столітті в Європі зростає попит на високоосвічених людей, адже стрімко розвиваються міста — осередки ремесел. Підготовку лікарів, правників, священиків, бухгалтерів мали здійснювати університети, у яких вчили тих, хто вже умів читати і писати.

Університет (з латинської — «сукупність, спільнота») — вищий навчальний заклад, до спільноти якого належать студенти та викладачі.

Перший університет було відкрито в італійському місті Болонья. Згодом університети почали з’являтися майже в кожному великому європейському місті. Упродовж кількох століть найголовнішими предметами тут були: арифметика, геометрія, астрономія та музика, а також граматика, риторика1 і логіка2.

1 Риторика (з грецької — «промовляти») — красномовство, вміння переконливо виступати перед людьми.

2 Логіка (з грецької — «проза») — галузь знань, що вчить правильно міркувати, знаходити смисл та розуміння речей і явищ.

В університетах вчилися різні за віком та походженням люди. В одному класі могли сидіти поруч і 15-річний юнак, і дорослий чоловік. Університетських викладачів та студентів було видно здалеку: вони вирізнялися з-поміж інших городян довгими чорними плащами-мантіями та спеціальними шапочками або беретами.

На основі зображень опишіть, як виглядали студенти та як відбувалося навчання.

Навчання у перших європейських університетах (середньовічні мініатюри)

2. ЗАВДЯКИ КОМУ РОЗПОЧАЛАСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Чиє ім’я присвоєно Харківському університету і чому?

На початку XIX століття на українських землях не було університету, де могли б навчатися українці.

Відкриття першого університету Наддніпрянської України відбулося завдяки Василю Назаровичу Каразіну. Він народився на Слобожанщині (Харківщина). Його батько був офіцером, а мати походила з козацького роду. Глибоко освічена людина, Василь Каразін мав ґрунтові знання з хімії, агрономії, ботаніки, літератури та багатьох інших наук. З юності він вірив, що лише освіта народу може допомогти суспільству розвиватися. Перебуваючи у Санкт-Петербурзі, Василь Каразін звернувся до російського царя з листом, де пропонував створювати університети, які підготують для країни освічених людей.

По поверненню на Харківщину Василь Каразін плідно працював над проектом відкриття університету в рідному місті. Він зізнавався: «Ця думка захоплює усю мою душу». Земляки підтримали Василя Каразіна у цій нелегкій справі, згодом на їхні пожертви розпочалося спорудження будівлі вищого навчального закладу.

1805 року перший університет на території Наддніпрянської України відчинив двері для студентів. У рік відкриття Харківського університету на факультетах навчалося 57 студентів, а за тридцять років, у 1835-му, — 263.

З ініціативи Василя Каразіна в університеті було створено товариство, яке мало б поширити серед українців досягнення науки та техніки. Стараннями Василя Назаровича було закладено університетський ботанічний сад, започатковано першу сільську школу на Слобожанщині. За його безпосередньої участі було винайдено нові види сільськогосподарських культур. У збудованій лабораторії вчений-винахідник проводив досліди з виготовлення хімічних добрив, також він працював над створенням лікарських препаратів, винайденням різних способів консервування м’яса та овочів. Василь Каразін навчився виготовляти цемент та спроектував систему парового опалення будинків, подібну до тієї, якою ми користуємося сьогодні. Василя Каразіна було обрано почесним і дійсним членом семи наукових товариств.

Розгляньте меморіальну дошку, що розміщена на стіні Харківського університету. Наведіть два-три міркування на користь присвоєння Харківському університету імені Василя Назаровича Каразіна.

3. У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Працюючи з матеріалом пункту параграфа, випишіть назви наукових напрямів, які розвивалися в Харківському університеті.

Упродовж XIX століття у Харківському університеті діяли чотири факультети: фізико-математичний, медичний, юридичний та історико-філологічний. На всіх цих факультетах працювали дослідники природи, історії, мови та побуту українського народу. Університетські «Український вісник», «Український журнал», «Харківський тижневик» — перші періодичні видання на українських землях тих часів. При університеті діяли український театр, різноманітні наукові товариства.

Окрім ботанічного саду, астрономічної обсерваторії1 та бібліотеки, заснованих іще Каразіним, університет прославився зоологічним кабінетом, що згодом став Музеєм природи, та ветеринарною школою, яка з часом «переросла» в інститут.

Всесвітньому визнанню університет завдячує своїм викладачам і випускникам.

Михайло Петроградський. Випускник університету, відомий математик

Петро Гулак-Артемовський. Викладач і ректор університету, відомий філолог, письменник

Ілля Мечников. Випускник університету, всесвітньо відомий учений-мікробіолог

1 Обсерваторія (з латинської мови — «спостерігати») — спеціально створене приміщення для споглядання за зірками та спостереження за природою.

Ознайомтеся з думкою відомого українського діяча Миколи Міхновського про те, як змінилися форми боротьби українців. До чого це призвело?

Країну цю — колишнє Дике поле, оселили й культивували предки. З шаблею в одній руці, з чепігою в другій — зміцнили вони своє опанування цією землею. їх енергією повстав Харків. Як змінилися способи боротьби, то й предки наші змінили шаблю на перо, а тоді Харків зробився осередком розумового життя й українського культурного руху... З початку XIX віку Харків був огнищем українства.

З часопису «Сніп», 1912 р.

Перевірте себе

1. Що таке університет?

2. Що вивчали в перших університетах?

3. Коли і де було відкрито перший університет Наддніпрянської України?

4. Хто такий Василь Каразін?

5. Чому саме з розвитком міст у Європі з’являються перші університети?

6. Як ви розумієте висловлювання Василя Каразіна: «Блаженний вже стократно, якщо випадок дав можливість зробити бодай найменше добро люб’язній моїй Україні»?

1. Позначте на лінії часу дату відкриття Харківського університету.

2. Випишіть у зошит назви наук, які розвивались у Харківському університеті.

3. Дізнайтеся, хто з вашої родини (близького оточення) вчився в університеті або іншому вищому навчальному закладі. З’ясуйте його назву та факультет, який закінчили члени вашої родини. Розпитайте дорослих про вплив освіти на їхнє життя.

4. Оберіть 1-2 відомі в Україні університети (наприклад, Львівський національний, історія якого сягає XVII століття). Імена яких видатних осіб звучать у їхніх назвах? Які професії здобувають студенти в цих навчальних закладах?

Історична мозаїка

Один з найстаріших і найвідоміших університетів Європи і світу, що у столиці Франції — Парижі, називається Сорбонна. На початку XIII століття в Парижі вже діяв університет, у якому викладали відомі на той час вчені. Багато юнаків з різних країн Європи, різних національностей і станів навчалися тут. У середині XIII столітті Робер де Сорбон, духівник короля Людовика IX Святого, заснував при університеті коллеж для дітей з бідних сімей. Поступово навколо коллежу об’єдналися різні навчальні заклади, а назва Сорбонна поширилася на весь університет.