Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

§ 11. Що називають історичними подіями та явищами

1. Що таке історична подія.

2. Які події та явища вивчає історія.

3. Як досліджують історичні події та явища.

Уявіть, що ви прибули до іншої країни і маєте можливість відвідати урок історії. Про що передусім ви хотіли б дізнатися?

1. ЩО ТАКЕ ІСТОРИЧНА ПОДІЯ

Встановіть, чому історикам важливо зрозуміти сутність, причини та наслідки подій.

З давніх-давен твори про життя людей у минулому містять відомості про засвоєння нових земель та війни, про будівництво міст та відкриття шкіл, про діяльність окремих людей та їх груп. Історики шукають відповіді на запитання, чому змінилися кордони і влада в державі, чому господарство в сусідній країні давало більше прибутку, як пов’язані між собою торгівля та виробництво, як релігія і культура впливали на людей. Тобто вчені з’ясовують, що у минулому може розглядатись як історичні події та явища.

Історичні події — те, що відбулося з людьми в минулому в певний час та в певному місці: подорожі, битви, відкриття тощо.

Історичні події — це, наприклад, спорудження храму Софії Київської на початку XI століття, укладання першого списку-реєстру козаків у 1572 році, Перша світова війна у 1914-1918 роках, чемпіонат Європи з футболу у червні 2012 року тощо. Історики вивчають події, перебіг яких вони зазвичай не спостерігали або ж участі в яких не брали. Зрозуміти, що саме, коли та з ким відбулося, вчені намагаються на основі історичних джерел. Важливо з’ясувати причини і наслідки подій.

Одні історичні події мають велике значення і можуть тривати упродовж років. Інші — швидкоплинні і можуть здаватися дріб’язковими, навіть непомітними. Однак, так чи інакше, вони в різний спосіб впливають на життя людей. Наприклад, війна стосується всього населення країни, тоді як будівництво школи в селі — лише його мешканців. Зрозуміти значущість події можна лише з часом, визначивши її вплив на долю людей і те, яке явище ця подія відображає.

2. ЯКІ ПОДІЇ ТА ЯВИЩА ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ

З’ясуйте, що таке історичні явища, які події та явища вивчає історія.

Історія як наука цікавиться не лише окремими подіями. Для дослідження минулого необхідно розуміти, що таке історичні явища.

Події та явища відрізняються між собою тривалістю, кількістю учасників, впливом на життя суспільства. Події є поодинокими, завжди мають конкретну дату і відбуваються у певному місці з участю конкретних людей. Явища є сукупністю подій, що повторюються у певній послідовності і мають спільні ознаки.

Коли науковці вивчають таке явище, як війна, вони встановлюють причини війни (тобто чому і з якою метою її розпочали), перебіг подій (битв, переговорів тощо) та до чого вона призвела; порівнюють військову техніку та результати битв. Однак цього недостатньо, аби вичерпно дослідити війну як явище. Важливо зрозуміти роль полководців і рядових солдат, збагнути, як вплинула війна на людей на фронті і в тилу, на дорослих і дітей.

Дослідження історії кораблебудування, винайдення компасу та морських карт допомагає історикам вивчити таке явище, як географічні відкриття. При цьому бажано з’ясувати, з якою метою люди вирішили мандрувати, як і коли вони це робили, чому одним усміхнулась удача, а іншим — ні.

Вивчення такого явища як повсякденне життя неможливе без знань з історії одягу, посуду, взаємостосунків у сім’ї, ставлення до дітей і жінок.

3. ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ТА ЯВИЩА

Може скластися враження, що дослідження історичних подій і явищ — це не надто складне завдання. Але це тільки на перший погляд! Вивчаючи події та явища минулого, дослідник повинен поставити якомога більше запитань.

Як досліджувати історичні події та явища

Вивчаючи матеріал про історичні події та явища, послідовно відповідайте на запитання:

• Що відбулося?

• Де і коли це сталося?

• Хто, на вашу думку, брав участь у цих подіях? Чи всіх учасників названо?

• Яких груп людей у суспільстві стосуються дані події та явища?

• Які причини цієї події?

• Які наслідки події можна визначити?

• Чи це поодинока подія? Чи одна з багатьох подібних?

• Яке історичне явище відображає ця подія (разом з іншими, подібними до неї)?

На деякі із запитань можна знайти відповідь одразу, інші потребують тривалих досліджень, збору документів, роботи з історичними джерелами, вивчення схожих подій та явищ в інших країнах чи в інші часи.

Уявіть себе істориком-дослідником. Проаналізуйте текст, визначаючи описані події і явища на основі наведених вище запитань.

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЬ

Початком історії залізниць вважається дорога із залізними рейками, по якій у 1825 році в Англії проїхав перший потяг з паровозом попереду. Після цього у багатьох країнах Європи почали будувати залізниці як швидкий і заощадливий вид транспорту та зв’язку.

Спочатку будували колії для перевезення вантажів кіньми. Ці залізні дороги називали «чавунками», адже для їх виготовлення використовували чавун (сплав металів). Першою такою «чавункою» на території України вважається колія протяжністю в один кілометр поблизу Севастополя. Її побудував морський офіцер Дмитро Волохов для перевезення вантажів на забудову.

Першою залізницею з використанням паровозів на території України, що входила тоді до складу Австро-Угорської імперії, є сполучення між містами Перемишль (сучасна Польща) та Львів, яка діє з 1861 року. Пуск першої залізниці на території України, що входила тоді до складу Російської імперії, відбувся 1865 року. Вона з’єднувала морський порт Одесу та місто Балту, куди привозили багато збіжжя, вирощеного на українських землях. За два роки залізничне сполучення було продовжено до міста Єлісаветград (сучасне м. Кіровоград). Так, щороку будувалося багато нових залізничних шляхів, налагоджувалося залізничне сполучення між найбільшими містами України.

Розвиток промисловості давав можливість отримувати багато металу на будівництво колій, паровозів, вагонів. Залізницею можна було перевозити одночасно та швидко велику кількість вантажу. Серед таких вантажів були і вугілля, і ліс, і зерно, й устаткування. Будівництву залізниць сприяв технічний прогрес і розвиток промисловості у другій половині XIX століття. Завдяки цьому на українських землях відбувалося економічне зростання.

Перший паровоз, виготовлений на території України у м. Луганську. 1900 р.

Перевірте себе

1. Що таке історичні події? Наведіть приклади.

2. Що таке історичні явища? Наведіть приклади.

3. На які запитання потрібно відповісти історикам, аби дослідити історичні події та явища?

4. Сучасниками чи свідками яких історичних подій були особисто ви? Опишіть їх відповідно до інструкції, наведеній у пункті 3 параграфа.

5. Історики стверджують: «Предметом історії є людина. Скажімо точніше — люди», а також «Історія — це світ подій та явищ». Як ви розумієте ці вислови? Суперечать вони один одному чи доповнюють?

6. Спираючись на ілюстрації, опишіть розвиток телефонного зв’язку як історичне явище.

Працюючи з наведеним нижче переліком історичних подій:

1) розташуйте кожну з них на лінії часу в зошиті;

2) виберіть 2-3 події та дослідіть їх за поданими в інструкції параграфа запитаннями.

У 1187 році вперше у писемному джерелі було вжито назву «Україна».

У першій половині XVIII століття на землях Лівобережної України (у Чернігові, Харкові, Переяслові) почали діяти колегіуми; у м. Глухів — перша в Україні музична школа.

У 1840 році у Петербурзі вийшов друком перший «Кобзар» Т. Г. Шевченка.

У 1960 році в м. Києві було відкрито першу з трьох ліній метро. Ділянка метро між станціями «Вокзальна» і «Дніпро» започаткувала швидкі підземні перевезення у столиці.

Українська спортсменка Оксана Баюл у 1994 році стала олімпійською чемпіонкою з фігурного катання.