Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Подаляк 2016" - Нова програма

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. НОВИЙ ЧАС (кінець XV - XVIII ст.)

Ви розпочинаєте вивчати Новий час - період, що тривав у Європі понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів - до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р.

Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв’язки між континентами розширилися, змінивши уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові - капіталістичні. Спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах, але на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Унаслідок централізації в більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма правління - абсолютна монархія. Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.

Людина Нового часу інакше ставилася до питань віри та Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дало змогу їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.

Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Із розвитком науки учені почали застосовувати експеримент і нову систему доказів. Небаченого злету досягла культура. Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він дедалі більше сприймався як новий світ з новими можливостями.

На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися в матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.

Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть вам змогу зазирнути в захопливий світ Нового часу та ознайомитися з його відкриттями та видатними постатями. Ви зможете знайти нові яскраві сторінки минулого, відгомін якого лунає до сьогодні.

Видання містить широкий та цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Також тут ви прочитаєте оригінальні документи, авторами яких є учасники та свідки подій, що вивчаються. До кожного тексту подано запитання. Відповідаючи на них, ви зможете краще зрозуміти тогочасне життя.

Особливу увагу радимо звернути на ілюстрації. Вони теж є джерелами, які ознайомлять вас із шедеврами світового мистецтва, сприятимуть появі більш яскравого уявлення про Новий час. Для кращого розуміння візуальних джерел до них теж поставлено запитання. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дають змогу дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль під час вивчення історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете простежити, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Нового часу. На сторінках підручника ви натрапите на багато нових слів, виділених напівжирним шрифтом, до них подані пояснення.

На початку та наприкінці параграфа вміщено запитання та завдання. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки. В основному тексті параграфа виділено рубрики «Дізнайтеся», «Пригадайте», «Подумайте». Вони мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути власне аналітичне та творче мислення. Відповіді на запитання та виконання завдань цих рубрик можуть вимагати від вас використання додаткових джерел інформації. Також закликаємо вас до різнобічного аналізу нового матеріалу, дискусій та самостійної роботи. Представити результати власних пошуків та історичних розвідок ви можете, виконавши завдання під заголовком «Творчо попрацюйте» та практичні заняття в кожній темі.

Усе це допоможе вам поринути в захопливий вир Нового часу та почути голос далекої епохи. Щиро бажаємо, щоб історія стала для вас невичерпним джерелом пізнання світу!

Вступ

Який епізод з історії Середніх віків ви запам’ятали найбільше?

1. Середні віки в історії людства. Епоха Середньовіччя тривала понад тисячу років - з V по XV ст. н.е. Вона увібрала в себе Велике переселення народів, звичаї сільського життя і бурхливий розквіт міст. Це був час мирної праці і кривавих війн, великих святих і вогнищ інквізиції, видатних винаходів і переслідування вільнодумців.

Варварські нашестя знищили античний світ, його господарство і культура поринули в безодню. Проте коріння європейської цивілізації збереглося й змогло пробити шлях до нового піднесення. За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи і Азії, зародилася нова цивілізація. Саме в добу Середньовіччя виникли народи й країни, які продовжують існувати й сьогодні. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на Західну і Східну відбувся теж тоді.

На зміну язичництву прийшло християнство - сила, яка об’єднувала Європу. Виник і перетворився на світову релігію іслам. На відміну від християнства, він не став єдиною вірою Сходу, а існував поряд із буддизмом, індуїзмом та іншими релігіями. Тому східні народи помітніше відрізнялись один від одного, ніж європейські.

Пригадайте! Коли і за яких обставин Київська Русь прийняла християнство?

У Середні віки виникли й зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами й особливим способом життя. Вони стали центрами формування нового гуманістичного світогляду і нової ренесансної культури. Середньовіччя виявило здатність постійно вдосконалюватися, знаходити нові форми розвитку. Воно засвідчило потяг тогочасної людини до активності та її прагнення розширити свої життєві горизонти. Подорожі Колумба й відкриття Америки перегорнули чергову сторінку світової історії.

2. Від Середніх віків — до Нового часу. На завершальному етапі Середньовіччя, його «осені» ХІV-ХV ст., відбуваються важливі зміни. Цей перехід був важким, складним і нерідко кривавим. Нескінченні війни розорювали країни й народи. Спустошувальні навали перемежовувалися жорстокими стратами. У полум’ї битв хиталися королівські трони, і влада опинялася в руках нових правителів.

Пригадайте! Як виглядала політична карта Європи наприкінці Середньовіччя?

Виникла більшість сучасних держав і в основному визначилися їхні кордони, було закладено основи майбутніх націй та національних мов. Головним підсумком Столітньої війни, що завершилася 1453 р., стало об’єднання Франції, яка перетворювалася на сильну централізовану державу. В історії Англії також почався новий етап - на зміну станово-представницькій монархії приходила необмежена, абсолютна, влада короля. Німеччина та Італія на схилку Середньовіччя залишалися роздробленими. Абсолютизм складався і в Іспанії, об’єднаній завдяки шлюбу арагонського принца Фердинанда та кастильської принцеси Ізабелли в 1479 р. 1492 р. сталася історична подія - падінням Гранадського емірату завершилася Реконкіста. Арабської Іспанії більше не існувало. Натомість спроба відстояти Єрусалим у мусульман у ході Хрестових походів завершилася невдачею. Після взяття турками в 1453 р. Константинополя перестала існувати Візантія. У Центрально-Східній Європі потужною силою стало Польське королівство. За правління Івана ІІІ Московська держава, подолавши територіальну роздробленість та ординське ярмо, перетворилася на одну з найсильніших тогочасних держав.

Битва під час Столітньої війни. Мініатюра з Французької хроніки. XIV ст.

Пригадайте! Які українські землі були приєднані до Польського королівства, а які опинилися у складі Московської держави?

Наприкінці XV ст. з’явилася людина нового типу. Вона усвідомлювала докорінні зміни у світі, що її оточує, - у побуті, економіці, політичному та культурному житті. Люди почали по-іншому мислити та сприймати себе в цьому новому світі та в новий час. Так серед мислителів епохи Відродження народилося поняття про історичну добу, що йшла після періодів Античності та Середніх віків - Новий (Модерний) час.

Він приніс із собою розуміння цінності людини та її життя, усвідомлення необхідності розбудовувати нові стосунки між людьми, нові порядки в державах. Кордони людських знань значно розширилися, а поширенню їх значно сприяло винайдення книгодрукування. Поява вогнепальної зброї в ХІІІ ст. змінила всю військову справу, зменшивши вплив та могутність середньовічного лицарства. Стрімко розвивалося товарно-грошове господарство та торгівля. Якісно новий виток розвитку переживало мистецтво - поряд із шедеврами на релігійні мотиви розповсюдження набували пейзажі та портрети. Дедалі більше обурення викликали свавілля священиків та заможність католицької церкви. Навіть прості люди піддавали сумнівам її вчення. Неминучими ставали релігійні конфлікти та війни, які забрали тисячі життів.

Пригадайте! Які форми мала боротьба проти свавілля католицької церкви в Середньовіччі?

Лісабон. 1500-1510 рр.

Новий час можна вважати епохою «великого прориву» саме для Європи. До кінця XV ст. країни Сходу - Арабський Халіфат, Китай та Індія - тримали пальму першості в розвитку культури, науки та техніки. Але характерною рисою для них залишалося дотримання традицій, складовою яких була міцна державна, відверто деспотична влада та перевага суспільних інтересів над особистими. Тому Новий час не став для східних спільнот докорінним переломом усіх сфер життя.

3. Хронологічні межі й періодизація. Серед учених усього світу не вщухають суперечки про хронологічні межі Нового часу та періоди, на які його варто ділити. Адже серед безлічі доленосних подій важко виділити ті, що проводять чіткі межі між етапами в історії людства. Наведемо найпоширеніший підхід, за яким Новий час почався з Великих географічних відкриттів, а закінчився напередодні Першої світової війни, яка вибухнула у 1914 р. Цей відрізок часу прийнято ділити на два етапи. Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) тривав з кінця XV до середини XVII ст. Подією, яка знаменувала перехід від раннього Нового часу до власне Нового часу, вважається Англійська буржуазна революція 1640-1660 рр. Її результатом стало перетворення Англії на справжній взірець для Європи й світу. Тут виникла політична система, заснована на владі парламенту, і сформувався економічний устрій, побудований на ринкових принципах.

Цього року ви будете вивчати історію Європи і найбільших країн Сходу та Америки в ранній Новий час і перший період Нового часу - від подорожі Колумба 1492 р. до Великої французької революції 1789 р. Слід пам’ятати, що подібна періодизація склалася відповідно до історії країн Європи і не завжди є прийнятною до різнобарвних країн Сходу, кожна з яких проходила власний історичний шлях.

Тріумфальна хода імператора Максиміліана І. 1517 р.

4. Джерела вивчення історії Нового часу. Закономірним є таке: що ближча до нашого часу певна епоха, то більше різноманітних джерел для її вивчення ми маємо. Порівняно із Середніми віками, джерельна база історії Нового часу є набагато ширшою. Нові явища в житті держави та людини сприяли появі та поширенню таких видів писемних джерел, як мемуари, наукові, у тому числі й історичні, твори, преса. Ми маємо змогу вивчати велику кількість офіційних документів - державних, законодавчих актів та міжнародних договорів. Діяльність церкви, її відносини з державою та суспільством теж дедалі частіше закріплювалася документально. Подібним розширенням джерельної бази можна завдячувати появі в XV ст. книгодрукування. На противагу археологічним пам’яткам, зростає роль творів зображувального мистецтва. Ранній Новий час - це період Відродження, шедеври якого є не лише перлинами світового мистецтва, а й унікальними історичними джерелами.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. У чому полягає цивілізаційна спадщина Середньовіччя?

2. Чому, на вашу думку, історична епоха отримала назву «Новий час»? Якими були принципово нові явища, що відділяють її від доби Середніх віків?

3. Які події зумовили зміни на політичній карті Європи наприкінці Середньовіччя? Чи був паралельним історичний розвиток країн Заходу та Сходу в Новий час?

4. У яких хронологічних межах тривав Новий час? З якими подіями пов’язують його початок та закінчення? На які етапи його поділяють?

5. З яких джерел ми отримуємо знання про Новий час? Які з них є новими, порівняно з попередніми епохами?

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. У зошитах накресліть стрічку часу, позначивши на ній періоди Нової історії з ключовими датами та подіями, що їм відповідають.

2. Розгляньте в атласах або покажіть на настінній карті найбільші країни Європи та Сходу, а потім на контурній карті заштрихуйте їхні території різними кольорами.

ТВОРЧО ПОПРАЦЮЙТЕ

Об’єднайтеся в три групи. Уявіть, що машина часу перенесла вас у три міста кінця XV ст.: Париж, Лондон і Константинополь. Що кожна група побачить у «своєму» місті? Складіть розповідь і презентуйте її класу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст