Підручник з Географії. 9 клас. Пестушко - Нова програма

§ 26. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО СВІТУ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• На чому спеціалізуються економічно розвинені країни світу?

• Які товари на світовий ринок постачає Україна?

• Світова чорна металургія. Для сучасної світової чорної металургії характерним є використання нових технологій виплавки металів. Наприклад, безперервне розливання сталі, яке забезпечує економію енергії, скорочення втрат і зростання продуктивності праці. У розвинених країнах з її допомогою отримують 95-100 % усієї сталі.

Підвищення якості також досягається переходом на виробництво сталі в кисневих конверторах і електропечах. Таке виробництво дає метал високої якості, усе це сприяє поширенню міні-заводів у місцях споживання металу і використання металобрухту. Значна кількість мартенівських печей, що виплавляють метал низької якості, залишилася тільки в Україні і Росії.

Виробляти чавун та інші метали із залізної руди поряд з доменним процесом стали методом прямого відновлення з використанням природного газу, а не дорогого та екологічно небезпечного коксу.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Світовий ринок чорної металургії зазнає нині великих труднощів. У США, наприклад, навіть заговорили про те, що всі підприємства галузі чорної металургії потрібно зупинити, а в разі потреби імпортувати вироби з інших країн. Проте відмовилися від такого варіанта розвитку подій, адже чорна металургія все ще залишається важливою галуззю практично в усіх країнах світу. Щоправда, нині чорна металургія вже не є форпостом металургійної промисловості, як це було протягом багатьох десятиліть.

• Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Темпи розвитку чорної металургії наприкінці XX та на початку XXI ст. істотно сповільнилися. Ця обставина частково пояснюється виробництвом замінників - пластмас, алюмінію, кераміки тощо. Найважливіші центри чорної металургії світу зазвичай приурочені до родовищ сировини з розрахунку на привізне паливо. Прикладом є Кривий Ріг в Україні або Дулут біля озера Верхнього у США. Інший поширений варіант розміщення металургійного виробництва - близькість до родовищ палива, куди доставляється сировина (Рур і Саар у Німеччині або Теміртау в Казахстані). Металургійні центри також виникають і на перетині зустрічних (річкових, морських, залізничних) товаропотоків сировини і палива (Маріуполь в Україні або Чикаго у США).

Металургія може успішно розвиватися і на морських узбережжях або в гирлах великих річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо. Так, майже всі європейські країни припинили видобуток своєї залізної руди низької якості, тому комбінати чорної металургії споруджуються в портових містах. Саме на таких засадах виникла металургія Балтимора у США, Бремена і Гамбурга в Німеччині, підприємства чорної металургії Японії та ін.

Мал. 65. Провідні світові виробники сталі у 2015 році (млн т)

Нарешті, металургійні центри тяжіють і до споживача, наприклад у районах металомісткого машинобудування.

• Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Як відомо, одним з головних виробництв чорної металургії є виплавка сталі. За даними світової асоціації виробників сталі (World Steel Association, WTA), найбільше її виробляє нині Китай (понад 800 млн т), частка якого за підсумками 2015 р. становила майже 50 %. Він упевнено випереджає таких традиційних світових виробників, як Японію, Індію і США (мал. 65).

Загалом з початку 90-х років XX ст. у світовому виробництві сталі значно підвищилася роль країн Азії, насамперед Китаю, Республіки Корея, Індії, Туреччини, Тайваню. Нині в цих країнах виплавляється дві третини світового виробництва цього металу.

Національне надбання

Якщо найчисленніша за населенням країна світу є лідером за загальним обсягом виробництва сталі, то одна з найменших країн - Люксембург - зберігає лідерство за показником питомої частки. Ця європейська країна посідає 36 місце у світі за обсягами виробництва і частка її на світовому ринку становить лише 0,14 %. Проте країна є лідером за показником кількості сталі, виробленої на душу населення. Тут на кожного жителя країни припадає майже чотири тонни металу, що перевищує показники передових країн більше ніж на три тонни. Також у трійці лідерів за питомою часткою виробництва перебувають Республіка Корея і Тайвань.

Важливим у світовому господарстві також залишається і виробництво чавуну. Найбільшим світовим виробником чавуну є Китай. Разом з ним у десятку головних виробників увійшли Японія, Росія, Індія, Республіка Корея, США, Німеччина, Бразилія, Україна і Тайвань.

Головними експортерами сталевої продукції у світі є: Китай, Японія, Росія, країни ЄС та Україна. Особливо швидко зростає експорт з Китаю, який випередив традиційного лідера - Японію. Україна постачає на експорт більше 80 % виробництва цього металу, що робить її дуже залежною від світової кон’юнктури. Серед імпортерів виділяються США, ЄС і Республіка Корея.

• Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі. Кольорова металургія - одна з важливих галузей сучасної світової економіки. Вона розвивається швидшими темпами, ніж чорна. Так, загальне споживання всіх кольорових металів у даний час перебуває на рівні близько 40 млн т на рік.

Значення цього виробництва багато в чому визначається тим, що кольорові метали мають деякі корисніші, порівняно із чорними металами, властивості - вища тепло- та електропровідність, менша щільність. Крім того, вони дають змогу виробляти велику кількість сплавів, тобто конструкційних матеріалів з наперед заданими властивостями.

Нинішній етап розвитку кольорової металургії світу характеризується зростанням значення вторинної сировини і випереджаючими темпами розвитку металургії рідкісних металів, зокрема стратегічно важливих (титан, кобальт, германій, галій, тантал та ін.). Спостерігається також географічне зрушення галузі (особливо алюмінієвої) у країни, що розвиваються, ближче до джерел сировини, а іноді й до джерел дешевої електроенергії.

З огляду на складну внутрішньогалузеву структуру кольорової металургії, її розміщення відрізняється багатоваріантністю. Переважає сировинна орієнтація (Мідний пояс у Замбії, провінція Шаба в Конго, Урал у Росії та ін.). Має місце також переважно енергетична орієнтація - ближче до центрів, що володіють ресурсами дешевої електричної енергії (так, практично всі могутні алюмінієві заводи тяжіють до великих ГЕС і електростанцій інших типів). Крім того, розміщення виробництв кольорової металургії часто визначається орієнтацією щодо транспортної доступності, а в густонаселених районах - орієнтацією на споживача.

Найбільшими виробниками кольорових металів є країни «Великої сімки», а також Китай, Росія, Індія, Бразилія, Венесуела та ін.

Для кольорової металургії розвинутих країн характерно зростаюча частка вторинної сировини - металобрухту, підвищена увага до виплавки рідкісних металів (титану, магнію, германію - стратегічно важливих для електроніки та інших наукоємних галузей). Сучасною рисою розвитку галузі також є те, що переважна більшість виробництва прокату і готової продукції здійснюється в розвинених країнах, а виплавка первинного металу переміщується у країни, що розвиваються.

У найбільших кількостях у світі виробляють шість основних кольорових металів - алюміній, мідь, цинк, свинець, нікель та олово. На перші чотири метали припадає понад 95 % світового виробництва.

Алюміній. Цього кольорового металу виробляють найбільше (46 млн т) і його виробництво зростає швидше, ніж інших металів. Це пов’язано з корисними властивостями: легкістю, стійкістю до корозії, високою тепло- і електропровідністю.

Сировиною для виробництва алюмінію є боксити. На першій стадії їх переробки виробляють глинозем (окис алюмінію), а на другій - металевий алюміній. Виробництво металу тяжіє до центрів виробництва дешевої електроенергії, в основному гідроелектростанцій.

Найбільшими виробниками бокситів і глинозему є Австралія, Китай, Бразилія, Індія, Гвінея. Вони ж є і найбільшими експортерами.

У виробництві первинного алюмінію в останні десятиліття відбулися великі зміни. Практично весь приріст його забезпечують Китай, Бразилія та Індія. У той же час Японія практично припинила його виплавку, перейшовши на імпорт, а США знижують виробництво.

Головними виробниками первинного алюмінію є Китай, Росія, Канада, Австралія, США, Індія, Бразилія та Норвегія. На ці країни припадає 70 % його світового виробництва. Найбільшими імпортерами є США, Китай і Японія.

Мідь. До першої десятки країн з виробництва мідних концентратів входять п’ять країн, що розвиваються (Чилі, Замбія, Перу, Індонезія, Мексика), з виплавки чорнової міді і рафінованої міді - чотири країни (Чилі, Замбія, Перу, Індонезія). Зауважимо, що основними експортерами рафінованої міді є Чилі, Росія, Канада, Замбія, Перу, Польща, Казахстан, а її основними імпортерами - США, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Республіка Корея і Велика Британія.

Свинець і цинк. У видобутку свинцевої і цинкової руд виділяються: Китай (30 % свинцевої і 25 % цинкової), Австралія, США, Перу і Мексика. У виробництві рафінованого свинцю, як первинного, так і вторинного, лідирують Китай (більше третини світового виробництва свинцю та цинку), США, Японія, Канада, Австралія. В експорті виділяються Китай, Канада, Австралія, Перу та Мексика.

Лідерами з видобутку і виплавки нікелю є Росія та Канада. Великими експортерами нікелю є також Австралія та Індонезія. Виробники нікелю на базі імпортованих концентратів - Японія і Норвегія.

Титан у вигляді сплавів є найважливішим конструкційним матеріалом в авіа-, ракето- і в суднобудуванні. Метал застосовується в хімічному виробництві, військовій промисловості (бронежилети, броня), автомобільній галузі, медичній промисловості (протези), спортивних товарах, ювелірних виробах, мобільних телефонах, легких сплавах тощо. На початку XXI ст. розробка титанових родовищ велася у 12 країнах: Канаді, Китаї, Норвегії, Австралії, ПАР, США, Індії та ін. Найбільші його виробники: США, Німеччина, Японія, Велика Британія, Франція, Австралія, Казахстан, Україна та ін. Головними споживачами металу є США і країни Західної Європи.

ГОЛОВНЕ

• Темпи розвитку світової чорної металургії нині істотно сповільнилися. Проте для сучасних підприємств характерним є використання нових технологій виплавки металів.

• Металургія успішно розвивається на морських узбережжях або в гирлах великих річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо.

• Провідними виробниками сталі у світі є Китай, Японія, Індія та США.

• Кольорова металургія - одна з важливих галузей сучасної світової економіки. Вона розвивається швидшими темпами, ніж чорна.

• Нинішній етап розвитку кольорової металургії світу характеризується зростанням значення вторинної сировини і випереджаючими темпами розвитку металургії рідкісних металів, зокрема стратегічно важливих.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Охарактеризуйте сучасні тенденції, притаманні світовому металургійному виробництву.

2. Розкрийте закономірності розміщення основних виробництв металургії у світі.

3. Наведіть приклади найбільших країн-виробників та імпортерів чавуну і сталі.

4. Наведіть приклади найбільших країн-виробників та імпортерів алюмінію, міді та титану.

5. Яку роль відіграє вторинна сировина для металургії у раціональному природокористуванні?

ДОСЛІДЖЕННЯ

Використовуючи карти атласу «Металургія», «Електроенергетика», «Паливна промисловість», «Транспорт», визначте перспективний район для будівництва в Європі сучасного металургійного заводу повного циклу.