Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

§ 59. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. БЕЗРОБІТТЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Назвіть працездатний вік в Україні.

• Хто складає економічно неактивне населення?

• Зайнятість населення. Зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу.

Зайняте населення - це досить широка категорія населення. Відповідно до чинного законодавства України, до зайнятого населення належать не лише особи, які працюють або забезпечують себе роботою самостійно. Зайнятість населення - це також проходження військової служби, навчання за денною формою у різних навчальних закладах із поєднанням навчання з роботою. Крім того, до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або за особою похилого віку.

Зайнятість може бути повною і неповною. Повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором. Неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Структура зайнятості загалом відповідає структурі господарства і типу країни за рівнем економічного розвитку. У розвинених країнах понад половину зайнятого населення працюють у невиробничій сфері (наука, освіта, медицина, торговельно-фінансова діяльність тощо). У промисловості зайнято в середньому близько 25-40 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві постійно зменшується - зазвичай 3-6%. Наприклад, у США у невиробничій сфері зайнято 91 % населення, у Великій Британії - 81 %, в Австралії - 75 %, в Японії - 71 %.

Водночас у багатьох країнах, що розвиваються, понад 40-50 % населення зайнято у сільському і лісовому господарстві. Частка зайнятих у промисловості не перевищує 20-25 %. В Індії, наприклад, у сільському господарстві зайнято 49 %, приблизно 31 % - у сфері послуг і лише 20 % - у промисловості.

Подекуди, як-от у Латинській Америці, значний відсоток становлять зайняті у невиробничій сфері, переважно сфері послуг. Прикладом є Аргентина, де 23 % населення зайнято у сфері послуг.

У країнах перехідного типу економіки основна частина населення зайнята у виробничій сфері: майже 40 % у промисловості і 20 % у сільському господарстві. На невиробничу сферу припадає понад 40 %, причому 2/3 з них зайняті в освіті, охороні здоров’я, культурі.

В Україні в 2014 р. кількість зайнятих перевищувала 18 млн осіб. При цьому понад 60 % цієї кількості було зайнято у невиробничій сфері. Найвища зайнятість спостерігається в оптовій і роздрібній торгівлі, а також

у сфері ремонту автотранспортних засобів (мал. 121). Загалом рівень зайнятості в Україні становить майже 57 %. У чоловіків він вищий (61,8 %), ніж у жінок (51,9 %). Причому найвищий рівень зайнятості у представників різної статі не збігається. Якщо у чоловіків максимальний рівень зайнятості (81,9 %) припадає на віковий інтервал 30-34 роки, то у жінок найвищий рівень зайнятості (78,7 %) характерний для 40-49 років. Різниця у рівні зайнятості між міськими поселеннями і сільською місцевістю невелика - 56,9 % проти 55,9 %.

За областями найвищий рівень зайнятості у 2014 р. спостерігався у Дніпропетровській (70,1 %) і Харківській (68,6 %), і Запорізькій (67,2 %) областях. Високим він залишався також у Черкаській, Київській, Миколаївській та деяких інших областях. Натомість у Чернівецькій він сягав мінімуму по країні - 57 %. За умов ринкової економіки зростає кількість зайнятих на підприємствах колективної і приватної форм власності, а зменшується в державному секторі господарства.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Нині не все економічно активне населення залучене до виробництва. Це пояснюють тим, що після переходу до ринкових відносин у сфері економіки виникла проблема працевлаштування, у країні з’явилися безробітні. Яка роль, на вашу думку, держави у вирішенні цієї проблеми?

• Безробіття. Безробіття - це складне соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітку. Відповідно безробітним є особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна стати до роботи.

Рівень безробіття дуже різниться у різних країнах. Так, у країнах, де економіка слабо розвинена, цей показник може сягати дуже великих значень. До прикладку, у Зімбабве рівень безробіття становив 95 %, у Ліберії - 85 %, у Республіці Конго - 53 %, у Кенії і Свазіленді - 40 %. У розвинених країнах рівень безробіття зазвичай становить 10-20 %, а у країнах перехідного типу економіки 5-30 %. Так, у США рівень безробіття становить 6 %, у Канаді, Нідерландах, Люксембурзі - 7 %, у Бельгії і Фінляндії - менше 9 %.

Мал. 121. Зайнятість населення України за деякими видами економічної діяльності (тис. осіб, 2014 р.)

В Україні рівень безробіття у 2014 р. становив 9 % (1 млн 848 тис. осіб). Це нижче, ніж у цілому в Євросоюзі (10,1 %). Найбільшим рівень безробіття в країні був серед чоловіків (10,8 %) і у сільській місцевості (9,5 %). Порівняно краща ситуація з безробіттям була у жінок (7,5 %) і у міських поселеннях (9,2 %). Найнебезпечнішим щодо безробіття в Україні є вік від 15 до 24 років (23,1 %), причому це стосується як чоловіків, так і жінок. Найменший рівень безробіття серед людей у віці 60-70 років обох статей.

Щодо регіонів України, то найвищий рівень безробіття зафіксований був у 2014 р. в Житомирській і Полтавській областях (11,5 %), а також у Луганській області (11,4 %). Найменше безробіття торкнулося мешканців Одеської області і Києва (6,7 %).

Рівень безробіття змінюється в часі. За даними Міжнародної організації праці, нині у світі очікується зростання безробіття. У 2014 р. у світі нараховувалося 201 млн безробітних. Це на 31 млн більше, ніж у 2008 р., коли розпочалася світова економічна криза. Але кількість безробітних у світі й далі зростатиме і до 2019 р. кількість їх стане більше на 11 млн.

Ситуація із зайнятістю останнім часом покращується в США і Японії. Натомість у низці країн з розвинутою економікою вона залишається складною. Проблеми щодо безробіття очікують також передусім Росію, країни Південної Азії, Латинської Америки, арабського світу і Африки на південь від Сахари. При цьому проблеми пошуку роботи стосуватимуться насамперед молодих людей у віці від 15 до 24 років.

У світі простежуються дві тенденції. З одного боку, зростає попит на низькокваліфікованих працівників, наприклад, на охоронців і спеціалістів по догляду за хворими. З іншого, роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях в галузі електронної обробки даних і права.

ГОЛОВНЕ

• Зайнятість населення - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу.

• Загальний рівень зайнятості в Україні становить близько 57 %.

• Безробіття - це складне соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

• В Україні рівень безробіття становить 9 %, що менше, ніж у цілому в Євросоюзі.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Що є зайнятістю населення?

2. Які категорії в Україні належать до зайнятого населення?

3. Поясніть, яким чином структура зайнятості населення пов’язана з рівнем розвитку країни.

4. Які є прогнози щодо безробіття на найближчі роки у світі?

5. За Додатком визначте області України з найвищими рівнями зайнятості і безробіття.