Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Тема 4. Релігійний склад населення

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

• знати світові релігії;

• вміти визначати за картою регіони домінування світових релігій;

• характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

§ 57. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ В УКРАЇНІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Пригадайте з курсу історії, у що вірували давні народи.

• Назвіть релігію, представники якої рахують роки від Різдва Христового.

• Світові релігії. Релігія завжди була невід’ємною складовою культури будь-якого народу. Проте релігійний склад населення світу неоднорідний (мал. 119). Релігії виникли з примітивних вірувань, як-от: тотемізм, магія, фетишизм, анімізм, культ предків. Вони ґрунтуються на вірі у зв’язок людини з певним предметом, що має таємничу силу, з тваринами, явищами природи. Ці первинні форми релігії й донині збереглися у деяких народів Африки, в індіанців Америки, аборигенів Австралії і Океанії.

Серед одного народу або групи народів однієї держави виникали також традиційні місцеві (регіональні) релігії. До таких належать юдаїзм (переважно в Ізраїлі), даосизм і конфуціанство (в Китаї), синтоїзм (в Японії), джайнізм (в Індії) і сикхізм (на території Пенджабу), зороастризм (в Ірані та Індії), індуїзм (в Індії, Непалі, Шрі-Ланці і Бангладеш).

Тим часом є релігії, які поширені серед народів різних країн і різних континентів. Їх так і називають - світові релігії. Найдавнішою з них є буддизм, що виник у VI ст. до н. е. у Південній Азії. У середині І ст. н. е. в Палестині зародилося християнство. Наймолодшою серед світових релігій є іслам, що виник у VII ст. на заході Аравійського півострова.

Світові релігії сповідує більше половини віруючого населення світу - понад 3 млрд осіб. З них найбільше християн - близько 2 млрд 419 млн. Християнство має три основні гілки - католицизм (1,2 млрд вірян), протестантизм (800 млн) і православ’я (близько 300 млн вірян).

Прихильників ісламу (мусульманства) на Землі налічують, за різними оцінками, від 1,2 млрд до 1,6 млрд. Ця релігія також має кілька напрямків. Найбільше сунітів, які становлять близько 90 % мусульман. Набагато менші за чисельністю шиїти та інші.

Мал. 119. Релігійний склад населення великих регіонів світу

Буддизм, що сповідують 500 млн осіб, теж має численні течії (понад 200), та окремі з них мають лише кілька десятків тисяч прихильників.

У Європі переважає християнство, причому католицизм широко представлений у південній, частково в західній і східній її частинах; протестантизм - у північній, центральній і західній; православ’я - на південному сході.

В Азії найбільше поширився іслам переважно сунітського спрямування, а в Ірані, Ємені, Іраку - шиїтського. За кількістю віруючих найбільшою мусульманською країною є Індонезія. Азія - це регіон світу, де зосереджені буддизм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм; християнство розповсюджене на Філіппінах, у Лівані й на Кіпрі.

В Африці, особливо в її північній частині, а також у Сомалі, панує іслам (суніти), у ПАР переважає протестантство серед білого населення і в Ефіопії - християнство. У більшості країн представлені католики і протестанти, а також місцеві традиційні (примітивні) релігії.

В Австралії серед віруючих переважають протестанти і католики, аборигени - представники примітивних релігій.

На Америку припадає понад половину всіх католиків світу (США, Канада, країни Латинської Америки) і значна частина протестантів (у США).

• Релігійні вірування в Україні. Україна - багатоконфесійна держава. Тут офіційно діє понад 22 тис. релігійних організацій (громад) майже 80 конфесій, а також напрямків, течій. Конфесія (лат. confessio - визнання) - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання вірян, послідовників цього віросповідання.

Близько 84 % віруючих в Україні є християнами, причому більшість з них - православні (майже 40 %), решта - протестанти і католики.

Серед православних конфесій перше місце за чисельністю громад посідає Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Вона представлена громадами майже в усіх регіонах України, крім Галичини. Проте, згідно з багатьма опитуваннями, від третини до половини православних визнає себе вірними Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП), яка посідає перше місце серед українських церков за чисельністю віруючих (понад 29 %). Зазначимо, що у зв’язку з військовою агресією Росії проти України посилилася тенденція переходу вірян УПЦ МП під юрисдикцію УПЦ КП у різних регіонах України - на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопіллі, Київщині, Херсонщині, Буковині, Вінниччині. Інші православні конфесії представлені значно меншою кількістю віруючих. Наприклад, Українська автокефальна православна церква має менше ніж 3 % вірян.

Католики в Україні представлені двома основними конфесіями - Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ), яка налічує понад 14 % вірян, і Римо-католицькою церквою (РКЦ), що має менше ніж 2 % прихильників. Структури УГКЦ зосереджені переважно (97 %) у Галичині й Закарпатті. Переважна більшість релігійних структур РКЦ також діють на заході держави, але вони мають своїх прихильників і східніше - у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях.

Протестанти в Україні становлять лише 2,4 % вірян. Але у більшості областей країни кількість громад протестантів становить до половини всіх церковних організацій. Іслам і буддизм в Україні не поширені й налічують своїх прихильників менше 1 % кожна.

Крім світових релігій, в Україні є також представники інших віросповідань - іудеї, індуси тощо. Однак їхня чисельність незначна.

Окреме місце в Україні посідає так зване рідновірство (рідновір’я) - релігійний напрямок, що спирається на слов’янську міфологію і релігію. Його метою є відродження рідної слов’янської віри. Для всіх течій рідновір’я притаманна ідея відродження праслов’янських вірувань. Рідновірство в Україні представлено течіями Рідної віри, РУНвіри, Ладовіри, Ягновіри, орантійців, Собору Рідної української віри, Великого Вогню та ін.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними сайта Релігійно-інформаційної служби України http://risu.org.ua/ з’ясуйте поточну ситуацію щодо релігійних організацій в країні.

ГОЛОВНЕ

• Існує три світові релігії - буддизм, християнство та іслам.

• Найбільше у світі християн і мусульман.

• Християнство має три основні гілки - католицизм, протестантизм і православ’я.

• Україна - багатоконфесійна держава, де переважна більшість є християнами.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть світові релігії.

2. Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.

3. Визначте основні релігійні вірування в Україні.

4. Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?