Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

• зрозуміти, як формуються ґрунти;

• знати типи ґрунтів на території нашої країни;

• розуміти закономірності поширення ґрунтів на території України;

• навчитися аналізувати карту ґрунтів;

• уміти оцінювати роль ґрунтових ресурсів у господарській діяльності.

§ 31. УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА, ҐРУНТОВІ ГОРИЗОНТИ, РОДЮЧІСТЬ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?

• Які ґрунти у вашій місцевості найбільш родючі?

• Умови утворення ґрунтів та їхня структура. Ґрунт - це природне тіло, яке виникло внаслідок дії живих організмів і природних вод на поверхневий шар гірських порід під впливом клімату та рельєфу. Нині на формування ґрунтів значно впливає й господарська діяльність людини.

Основними ґрунтоутворювальними породами, які називають материнськими, в Україні є продукти вивітрювання таких гірських порід, як леси і лесоподібні суглинки, льодовикові відклади (морена), що залягають невеликими острівцями на підвищених ділянках рельєфу Українського Полісся, водно-льодовикові відклади, піщані і супіщані, поширені переважно в заплавах річок, глини різного походження. До материнських порід належать також продукти вивітрювання твердих карбонатних порід (Південний берег Криму), пухкі продукти вивітрювання магматичних порід (Приазовська і Придніпровська височини), продукти вивітрювання пісковиків і глинистих сланців (Донбас, Крим, Карпати).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись геологічною карою України в атласі або в Інтернеті: сайт https://www.google.com/search?num=20&rlz=1C1NHXL_ruUA806UA806&ei=KRJKXMz-Fcq2swHYoYSoDg&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i20i263j0j0i5i30j0i8i30l2.4641.6145..6378...0.0..0.109.368.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i30j35i304i39j0i7i30i19j0i7i5i30i19j0i8i7i30i19.SRF07CLfHTU, з’ясуйте, які материнські породи переважають у вашому регіоні.

На утворення ґрунтів впливає клімат. Від кліматичних умов залежать теплові властивості ґрунту, його температура впродовж року, ступінь зволоження. Кліматичні умови визначають закономірності поширення ґрунтів. На ґрунтоутворення впливає також вітер, який здебільшого є шкідливим, бо здійснює дефляцію - видуває дрібні частки з ґрунту, знижуючи його родючість.

Рельєф здатний перерозподіляти тепло та опади і таким чином впливає на водний, тепловий, поживний, сольовий режими ґрунту, визначає структуру ґрунтового покриву.

Часто ґрунт порівнюють з діючою фабрикою, де працюють живі організми: бактерії, рослини, тварини. Організми здійснюють найважливіші процеси ґрунтоутворення: накопичення і розкладання органічної речовини, яка за участі мікроорганізмів перетворюється на гумус.

Діяльність людини також впливає на процеси ґрунтоутворення. Обробляючи ґрунт, людина здійснює меліорацію - систему заходів, спрямованих на поліпшення земель, підвищення їхньої родючості. Так, за допомогою осушення, зрошення, снігозатримання та лісонасадження регулюють водний режим ґрунту. Щоб підвищити родючість ґрунту, вносять різноманітні добрива. Отже, з початком обробки ґрунту він переходить від природного до культурного етапу свого розвитку.

Ґрунтоутворення, як і будь-який природний процес, має свій початок, етапи розвитку, певну швидкість і час завершення. Тому час також є важливим чинником формування ґрунту.

Історія географії

Сучасні ґрунти різновікові. За спостереженнями багатьох учених 1 см гумусу в умовах помірного клімату формується за 100-200 р., а повний профіль сучасного ґрунту - від кількох сотень до кількох тисяч років. Помічено, що на стінах Кам’янець-Подільської фортеці сформувався ґрунт потужністю 30 см усього за 230 р. - з 1700 до 1930 р. Під час видобування вугілля в Донбасі виявлено ґрунти, вік яких понад 300 млн років, але вони мають ознаки і властивості сучасних ґрунтів.

Окремі часточки в ґрунтах, склеєні гумусом і глиною в грудочки, формують його структуру ґрунту. Залежно від форми грудочок структуру ґрунту називають зернистою, грудкуватою, горіхуватою, плитчастою, стовпчастою, призматичною, лускуватою. Найкращими структурами є зерниста та дрібногрудкувата, що характерні для чорноземів.

• Ґрунтові горизонти та родючість ґрунтів. Унаслідок сукупної дії всіх ґрунтоутворювальних чинників формуються ґрунтові горизонти. Вони відрізняються вмістом гумусу, кольором, структурою. Потужність і набір горизонтів у різних ґрунтів неоднакові. Проте у вертикальному розрізі ґрунту - ґрунтовому профілі - завжди виділяються гумусовий горизонт, перехідний горизонт і материнська порода (мал. 72).

Мал. 72. Ґрунтовий профіль

Від механічного складу ґрунтоутворювальної породи залежить і механічний склад ґрунту, і його родючість - основна його властивість. Так, ґрунти, сформовані на глинистих породах, багаті на гумус і елементи живлення. Піщані і супіщані ґрунти відрізняються низьким вмістом гумусу, оскільки легко пропускають воду і тому поживні речовини вимиваються.

ГОЛОВНЕ

• Основними умовами ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат, рельєф, час і людина.

• Структура ґрунту буває зерниста, грудкувата, горіхувата, лускувата, стовпчаста, призматична, плитчаста.

• Родючість ґрунту залежить від його механічного складу; найродючіші глинисті ґрунти.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які властивості ґрунтів?

2. Які ґрунти поширені у вашій місцевості?

3. Що впливає на структуру ґрунту?

4. Чому ґрунти мають різну родючість?

5. Поясніть, як людина впливає на ґрунт і, навпаки, як ґрунт впливає на людину.

6. Доберіть українські приказки і прислів’я, які стосуються властивостей ґрунтів.