Географія. 7 клас. Пестушко

§ 8. Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

  • Що таке водні маси.
  • Куди прямують водні маси.

• Що таке водні маси. На перший погляд, вода в океані скрізь однакова. Але це не так. На різних географічних широтах морська вода має свої температуру і солоність. Великі об’єми води, що відрізняються температурою і солоністю, називаються водними масами. Розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні і полярні водні маси (мал. 18). Назви водних мас та їхні властивості зумовлені тим районом океану, де вони утворилися. Наприклад, екваторіальні водні маси сформувалися в екваторіальних широтах і тому дуже теплі (+25...+29 °С). Теплими є і тропічні водні маси, температура яких становить пересічно +19 °С. Проте порівняно з екваторіальними тропічні води солоніші.

Солоність зумовлена передусім співвідношенням опадів і випаровування. Крім того, вона залежить від морських течій, притоку прісних річкових вод і частково від утворення і танення криги. Як відомо, солоність вимірюють у проміле - тисячних частках (%о). Біля екватора солоність становить близько 33 %о, а в тропічних водах - понад 35 %о. Пояснюється це меншою кількістю атмосферних опадів, що розбавляють солону морську воду.

Температури і солоність помірних водних мас більш мінливі у просторі й часі. Так, середньорічна температура поверхневих вод помірного поясу коливається від 10 °С до 15 °С. У Південній півкулі вона знижується навіть до 0 °С. Солоність помірних водних мас зменшується від 34 %о до 10 %о.

Мал. 18. Типи водних мас

Полярні водні маси, що формуються в субполярних і полярних поясах, найхолодніші. Температура їх подекуди дорівнює -1,8 °С. Солоність води нижча, ніж середня для Світового океану, що становить 35 %о.

• Куди прямують водні маси. Причин, які змушують водні маси впродовж багатьох сотень років рухатися одними й тими самими маршрутами, багато. Проте головна з них - вітер. Ось чому напрямок найбільших морських течій майже збігається з головними повітряними течіями планети (мал. 19, 20). Прикладом є дві паралельні течії приекваторіальних широт, що перетинають Світовий океан зі сходу на захід. У Північній півкулі це Північна Пасатна, а в Південній - Південна Пасатна течії. Назви їх не випадкові. Саме пасати переважають у цих широтах і спричиняють рух водних мас зі сходу на захід. Морські течії помірного поясу формуються завдяки західним потокам повітря. Про це нагадує й назва найпотужнішої течії Світового океану - Течія Західних Вітрів.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картами атласу знайдіть течії, у назвах яких відображено особливості циркуляції атмосфери.

Мал. 19. Циркуляція повітряних і водних мас

Мал. 20. Течії Світового океану

Серед морських течій розрізняють теплі й холодні. На карті теплі течії позначено червоним кольором, холодні - синім (мал. 20). Теплими є течії, води яких тепліші від навколишніх. Холодні течії мають холодніші від навколишніх водні маси. До теплих течій зазвичай належать ті, що рухаються з екваторіального (тропічного) поясу до високих широт. Навпаки, течії, що прямують з високих широт у напрямку до екватора, здебільшого холодні.

Свою температуру морські течії зберігають протягом певного часу, та поступово вона змінюється під впливом навколишніх вод. Тому різниця між теплими і холодними течіями іноді становить лише кілька градусів.

ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  • 1. Які водні маси розрізняють у Світовому океані?
  • 2. Які головні властивості водних мас?

ЧИ РОЗУМІЮ

  • 3. Як змінюються властивості водних мас із широтою?
  • 4. Який існує зв’язок між циркуляцією атмосфери і поверхневих вод океану?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  • 5. Чому у Світовому океані є різні водні маси?
  • 6. Чому океанічні течії бувають теплими і холодними?

ЧИ ВМІЮ

  • 7. Позначте на контурній карті течії, пов’язані з переміщенням повітряних мас.
  • 8. За картами атласу та мал. 18 проаналізуйте зміни водних мас у Світовому океані вздовж 180-го меридіана, поясніть ці зміни.