Географія. 7 клас. Пестушко

§ 50. Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

  • Про найбільші озера Євразії.
  • Що таке багаторічна мерзлота і чим вона відрізняється від сучасного зледеніння.

• Про найбільші озера Євразії. Озера в Євразії розміщені дуже нерівномірно. Найбільші з них зосереджені, хоч як дивно, не у вологих, а в посушливих областях. Це залишкові озера, що збереглися на місці давніх великих водойм, які існували в більш вологу епоху. До них належать Каспійське й Аральське моря-озера (мал. 153), а також озера Балхаш, Ельтон, Баскунчак тощо. Каспійське море за розмірами більше будь-якого озера світу. Вражає і глибина Каспію, що місцями перевищує 1000 м. Під час штормів на цьому озері утворюються хвилі заввишки до 15-17 м. Солоність його вод - 11-13%о.

Мал. 153. Берег Аральського моря

Мал. 154. Мертве море

Залишкові озера зазвичай неглибокі й солоні, розміри їх змінюються за порами року. У сухий сезон багато з них взагалі можуть зникати, залишаючи лише сольову кірку. А от Лобнор називають озером-мандрівником, оскільки воно часто змінює своє місцеположення, площу та обриси.

Значно глибші озера, що заповнюють тектонічні западини, як-от Мертве море і Байкал (мал. 154, 155). Вони розташовані в розломах земної кори. Мертве море лежить на 395 м нижче рівня океану. Його узбережжя - найнижче місце на суходолі планети, а Байкал - найглибше (1642 м) озеро Землі. Мертве море безстічне і тому одне з найсолоніших озер у світі (260-270 %о). Байкал, навпаки, озеро стічне й одне з найчистіших на планеті. Води озеро вміщує стільки само, як і Балтійське море, а це становить п’яту частину прісних вод Землі (без льодовиків).

Нерідко озерні улоговини, що мають тектонічне походження, згодом поглиблюються льодовиком. Так утворюються льодовиково-тектонічні озера, серед яких і відомі європейські озера - Ладозьке й Онезьке. На тихоокеанських островах Євразії багато невеликих вулканічних озер. У гірських районах материка часто трапляються загатні озера, створені гірськими обвалами. Деякі з них досягають справді морських глибин. Наприклад, глибина Сарезького озера на Памірі становить 520 м. У гирлах багатьох річок утворилися лиманні озера, зокрема найбільше в Україні озеро Ялпуг. У Євразії особливо багато заплавних озер. Є на материку і карстові озера, серед них українська перлина - Світязь.

Мал. 155. Байкал

Дуже багато в областях, що колись були вкриті льодовиком, озер льодовикового походження. Прикладом є Фінляндія, яку називають країною тисячі озер. Проте найбільша у світі мережа озер утворилася на материку в місцях танення багаторічної мерзлоти.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

«Водна» назва країни. Свою країну жителі Фінляндії не називають шведським словом «Фінляндія». Для них вона «суомі». Утім, Фінляндія і Суомі означають одне й те саме - «країна боліт». Це можна пояснити впливом цілої низки природних чинників. Заболоченню сприяла історія розвитку цієї території - відступ давнього льодовика і заповнення водою численних понижень, між утвореними ним горбами; особливості рельєфу - рівнинний характер поверхні, що сформувався на Балтійському щиті давньої платформи; особливості клімату - надмірне зволоження.

• Що таке багаторічна мерзлота і чим вона відрізняється від сучасного зледеніння. Багаторічна мерзлота, що є своєрідним наслідком останніх епох похолодання клімату, - це товща промерзлих порід завглибшки декілька сотень метрів (мал. 156). Тільки влітку розмерзається тонкий верхній шар ґрунту. В Євразії зона багаторічної мерзлоти охоплює значну частину Північної і Східної Азії, а також окремі райони Центральної Азії. Багаторічна мерзлота утруднює будівництво. Водночас вона допомогла зберегти для вчених викопні рештки мамонтів та інших тварин і рослин.

Мал. 156. Багаторічна мерзлота

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картою атласу «Географічні пояси та природні зони світу» простежте південну межу поширення багаторічної мерзлоти. Чому в Азії вона заходить далеко на південь?

Окремі великі території Євразії вкриті сучасними льодовиками (мал. 157). За площею гірського зледеніння материк посідає перше місце у світі. Льодовиками вкрито величезні гірські системи - Гімалаї, Каракорум, Памір, Тянь-Шань та ін. Покривне зледеніння спостерігається лише на деяких північних островах.

Найбільший в Європі льодовик розташований в Ісландії і має площу понад 8 тис. км2. Льодовики Євразії відіграють важливу роль у живленні багатьох великих річок материка, що є головним джерелом водопостачання найбільш населених районів світу.

Мал. 157. Льодовик на Кавказі

У Євразії є чималі запаси й інших видів внутрішніх вод. Наприклад, у Західному Сибіру утворилися найбільші болота світу. Тут розташований величезний артезіанський басейн. Подекуди на материку поширені гарячі джерела, а також гейзери. Особливо їх багато на острові Ісландія і півострові Камчатка.

У Центральній Азії під зовні безжиттєвими пісками подекуди утворилися величезні підземні резервуари прісної води. Ці води надходять з гірських систем, розташованих на відстані 500 км. Саме тут унаслідок танення снігу й утворюються підземні потоки, які непомітно для людського ока рухаються підземними шляхами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії

Позначте на контурній карті озера: Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Байкал, Мертве море.

ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  • 1. Які найбільші озера Євразії?
  • 2. Що таке багаторічна мерзлота?

ЧИ РОЗУМІЮ

  • 3. Чому сучасне зледеніння поширене далеко на південь Євразії?
  • 4. Завдяки чому в пустелях Євразії утворилися величезні підземні запаси води?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  • 5. Яка є залежність між походженням озерних улоговин і їхніми розмірами?
  • 6. Як утворилися солоні озера Євразії?

ЧИ ВМІЮ

  • 7. Знайдіть на карті Євразії озера, що за походженням подібні до Великих озер Північної Америки.
  • 8. Позначте на контурній карті гірські області Євразії чи Північної Америки, де утворилися найпівденніші гірські льодовики.