Географія. 7 клас. Пестушко

§ 4. Рухи Землі, їхні наслідки

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

 • Про добове обертання Землі.
 • Як рухається Земля навколо Сонця.

• Про добове обертання Землі. Земля як космічне тіло здійснює кілька видів рухів, найголовнішими серед яких є обертання навколо своєї осі (мал. 7) та навколо Сонця. Навколо уявної осі Земля обертається із заходу на схід проти годинникової стрілки. Період обертання становить майже 24 години. Цей проміжок часу називають добою.

Мал. 7. Обертання Землі навколо своєї осі

Осьове обертання Землі має велике значення, оскільки завдяки йому змінюється день і ніч, відбуваються припливи і відпливи, відхиляються тіла, що рухаються горизонтально над земною поверхнею, наприклад літаки. Зі зміною дня і ночі пов’язані добові ритми в живій і неживій природі: добовий хід температури повітря і ґрунту, денний і нічний бриз, добова активність людини, тварин, рослин та ін.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Видовищний дослід, що підтверджує обертання Землі навколо осі. Близько 160 років тому французький фізик і астроном Леон Фуко підвісив маятник до стелі в паризькому Пантеоні (усипальниця видатних людей Франції). Якщо дивитися на маятник певний час, видно, як площина його коливання зміщується, що неможливо з погляду фізики. Це насправді свідчить, що зміщується підлога будівлі, де встановлено маятник, а отже, і вся земна куля. Таким чином маятник Фуко (як його називають нині) унаочнив факт обертання Землі навколо власної осі. Український аналог маятника Фуко з’явився нещодавно в Києві. Він встановлений у бібліотеці Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

• Як рухається Земля навколо Сонця. Одночасно з обертанням навколо своєї осі Земля рухається й навколо Сонця по орбіті, яка за формою нагадує еліпс. Земля проходить увесь шлях орбітою за 365 діб 6 год 9 хв 3,6 с. Цей період називають роком. Відстань між Землею і Сонцем протягом року змінюється: найближче до світила наша планета перебуває 4 січня, а найдальше - 6 липня.

Доказом того, що Земля дійсно рухається навколо Сонця, є насамперед безперервна зміна його положення на небі. Основним наслідком орбітального руху є зміна пір року й пов’язана із цим річна ритмічність. Нахил осі Землі до площини орбіти та її рух навколо Сонця зумовлюють також нерівномірність тривалості дня і ночі протягом року на різних широтах.

21 березня і 23 вересня, коли день дорівнює ночі на всій планеті, Сонце у полудень перебуває в зеніті над екватором і рівномірно освітлює обидві півкулі. Ці дні називають днями рівнодення (див. табл.).

22 червня, у день літнього сонцестояння, сонячні промені падають прямовисно на широті 23°27’ пн. ш. Паралель, проведена через цю широту, називається Північним тропіком. 22 червня у Північній півкулі найдовший день і найкоротша ніч року і настає астрономічне літо, хоча календарне літо настає на 22 доби раніше - 1 червня. На широті 66°33’ пн. ш. у цей день Сонце взагалі не заходить за горизонт, і там панує полярний день, а в Південній півкулі на такій самій широті - полярна ніч, оскільки світило не з’являється там над горизонтом. Паралелі, проведені через широту 66°33’ у Північній і Південній півкулях, називаються відповідно Північним і Південним полярними колами.

У день зимового сонцестояння - 22 грудня - сонячні промені в полудень падають прямовисно на Південний тропік (23°27’ пд. ш.). У Північній півкулі розпочинається зима, а в Південній - астрономічне літо. На Південному полярному колі в цей час стоїть полярний день, а на Північному, навпаки, полярна ніч.

Лінії тропіків і полярних кіл є умовними межами поясів освітленості Землі Сонцем (мал. 8).

Таблиця

22.06

23.09

22.12

21.03

Північна півкуля

початок астрономічного літа

початок астрономічної осені

початок астрономічної зими

початок астрономічної весни

Південна півкуля

початок астрономічної зими

початок астрономічної весни

початок астрономічного літа

початок астрономічної осені

Мал. 8. Пояси освітленості Землі

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись мал. 8, назвіть пояси освітленості та визначте, у яких з них Сонце буває в зеніті, а в яких - ні. Чи може бути Сонце в зеніті у вашому населеному пункті? Коли настають астрономічні пори року в вашій місцевості? Уявіть, що Земля не обертається навколо Сонця. Які наслідки цього?

ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 • 1. Які докази осьового обертання Землі?
 • 2. Які наслідки орбітального руху Землі ви спостерігаєте у вашій місцевості?

ЧИ РОЗУМІЮ

 • 3. Чим відрізняється осьове обертання Землі від її орбітального руху?
 • 4. Чим відрізняються пояси освітленості?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 • 5. Чому Земля сплющена біля полюсів?
 • 6. Чому Сонце буває в зеніті не на всіх широтах?

ЧИ ВМІЮ

 • 7. Проаналізуйте рух Землі навколо Сонця, використавши малюнок в атласі. Які головні наслідки такого руху?
 • 8. Обчисліть висоту Сонця у вашому населеному пункті 21 березня, 22 червня, 23 вересня та 22 грудня. Про що свідчать отримані дані?

ПІДСУМУЙМО

Вступ. Форма і рухи Землі

 • Материки та океани - найбільші регіони Землі.
 • Існує шість материків, шість частин світу і чотири океани.
 • Геоїд - це куляста форма Землі, дещо сплюснута біля полюсів.
 • Завдяки кулястій формі Землі сформувалися основні природні особливості материків і океанів.
 • Обертання Землі навколо своєї осі спричинило зміну дня і ночі й добові ритми у природі та житті людини.
 • Наслідками руху Землі навколо Сонця є зміна пір року, нерівномірність тривалості дня і ночі на різних широтах, зональний розподіл сонячної енергії.
 • Основними положеннями Землі щодо Сонця упродовж року є дні сонцестояння та рівнодення.
 • Основними джерелами інформації для вивчення материків і океанів є географічні карти, графіки, діаграми, профілі, хрестоматії, енциклопедії, довідники, ГІС.
 • Карти материків і океанів класифікують за просторовим охопленням, масштабом, змістом і за призначенням.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Форма і рухи Землі

1. Оберіть частину світу, що розташована переважно в Західній півкулі:

 • А Америка
 • Б Африка
 • В Австралія
 • Г Азія

2. Зазначте доказ кулястості Землі:

 • А форма Землі
 • Б зміна пір року
 • В зміна кута падіння сонячних променів упродовж року
 • Г збільшення дальності видимого горизонту з висотою

3. Визначте відповідність між астрономічними порами року та датами настання їх в Південній півкулі:

 • 1 зима
 • 2 весна
 • 3 літо
 • 4 осінь
 • А 23 вересня
 • Б 1 січня
 • В 22 грудня
 • Г 21 березня
 • Д 22 червня

4. Оберіть наслідки обертання Землі навколо своєї осі:

 • 1 зміна пір року
 • 2 зміна дня і ночі
 • 3 річна активність тварин
 • 4 існування поясів освітленості
 • 5 куляста форма Землі
 • 6 денний і нічний бриз
 • 7 сучасні космічні дослідження

5. Зазначте ті широти, на яких Сонце може перебувати в зеніті:

 • 1 0°
 • 2 50°30’ пн.ш.
 • 3 23°27’ пд.ш.
 • 4 66°33’ пд.ш.
 • 5 25°30’ пн.ш.
 • 6 20°30’ пн.ш.
 • 7 90° пн.ш.