Вступ до історії. 5 клас. Пастушенко - Нова програма

Слово від автора

Книга, яку Ти тримаєш у руках, створена автором так, щоб Ти навчився мислити історично, тобто в часі. Історичне мислення допомагає зрозуміти себе та світ людей, у якому кожен з нас має знайти своє місце. Ми завжди у таких пошуках, бо щодня ставимо собі запитання: «Що я зробив?», «Як повівся?», «Чому усе вийшло саме так?», «Що мені далі робити?», «Як вийти із ситуації, що склалася?». Подумки повертаючись до того, що вже відбулося, ми, інколи, виявляємо, що не завжди правильно відповідали на перелічені запитання. І, як наслідок, вчиняли те, про що тепер жалкуємо. Особливо часто ми помиляємося в дитячому віці. Помиляємося, бо бракує вправності, щоб аналізувати своє минуле та передбачати найближче майбутнє. Набути потрібних навичок допомагає предмет «історія».

У підручнику пояснено, що таке історія та навіщо її пізнавати. Про це йдеться у Вступі. Опрацьовуючи Теми 1 та 2, Ти дізнаєшся, що означає мислити історично. З Теми 3 довідаєшся, звідки люди черпають відомості про минуле, які треба осмислити. У Темі 4 мова йтиме про спільне бачення українцями минулого нації (народу), а в Темі 5 — про тих, для кого обдумування минулого стало покликанням, та про їх погляди на те, як пояснювати минуле. Підручник також знайомить з важливими для нашого народу подіями, про які нагадують пам’ятки історії та пам’ятники.

Зміст параграфів підручника не потрібно запам’ятовувати. Обмірковувати написане Тобі допоможуть запитання та завдання. У Вступі та перших двох темах вони сформульовані навіть до окремих частин тексту та розміщені на полях. Відповідаючи, Ти розвиватимеш уміння виділяти в тексті головне та аналізувати його основні ідеї.

Важливими в усіх темах є історичні терміни — слова, якими послуговуються історики. У перших темах ці нові для Тебе слова виділені. Завдяки цьому Ти звикнеш задумуватися над змістом слів та навчишся виявляти у текстах ключові (найважливіші) слова. Значення нових слів часто можна зрозуміти, читаючи текст. Уточнити своє розуміння зможеш з розміщених поруч приміток.

Низка завдань у підручнику спрямована на розвиток твоїх дослідницьких умінь. Щоб їх сформувати, до джерел історичної інформації часто додані пам’ятки-інструкції. Вони визначають послідовність дій, необхідних для отримання джерельних відомостей. Виробити навички роботи з джерелами допоможуть матеріали для практичних робіт.

Остання тема підручника задумана одночасно як винагорода всім, хто терпеливо й наполегливо навчався упродовж року, і як випробування для них. Винагорода — це розсип цікавих та маловідомих фактів українського і європейського повсякдення. Випробування ж полягає в тому, щоб спробувати відповісти на запитання, однозначних відповідей на які немає. Автор очікує, що Ти навчишся відповідати на ці запитання. Можливо, не все вдаватиметься, та в Тебе попереду ще п’ять років навчання.

Щоб знати, чого Ти можеш навчитися, перед кожною темою поміщено очікувані результати. Допомагатимуть Тобі досягнути успіху Твоя вчителька/вчитель, однокласники, рідні. Не бійся попросити допомоги та допомагай іншим, виконуючи завдання в парах або групах. Наприкінці кожної теми цього підручника всіх сумлінних чекає подарунок. Подані загадки та головоломки, які Ти, безсумнівно, можеш розгадати, — це не тільки розвага. Переконайся у своїй кмітливості та вмілості і порадій за себе.

Автор намагався зробити Твій шлях до історії зручним. Йди цим шляхом сміливо та наполегливо, опрацьовуючи параграф за параграфом. Почуватися впевнено Тобі допоможуть своєрідні дорожні знаки:

Вибудуваний у підручнику шлях до історії непростий, але посильний для всіх, хто вирушить у подорож сторінками цієї книги. Обміркувати цей шлях для Тебе Автора спонукало спілкування з Аліною Соколенко та Яриною Неборак. Дякую за щирі судження та запитання про потребу пізнання історії!

Удосконалити підручник, зробити його доступнішим та зрозумілішим для користувача допомогли науковці Галина Івануса і Мар’ян Мудрий, учителі історії Ірина Васильків, Тетяна Формос та Леся Хлипавка. Автор вдячний їм за виділений для читання книги час і поради до змісту, ілюстрацій та завдань. Щирю дякую художникові Олегу Щупляку за дозвіл використати його чудові картини як ілюстративний матеріал до книжки. Спасибі також моїй дружині за розуміння і терпеливе редагування, синові — за вдумливу оцінку зробленого, працівникам видавництва — за досконале оформлення і коректуру.

Висловлюю вдячність і Тобі, читачко/читачу, за старанність і волю до результативного навчання. Розраховую на Твою співтворчість та винахідливість. Успіхів Тобі на шляху до мети: бути співтворцем історії!

Автор

Вступ. Що таке історія

§ 1. Історія — наука про Людину

Завдання перед читанням тексту параграфа

Подумай, чи пам’ятаєш Ти все, що з Тобою та за Твоєю участю відбувалося, наприклад, учора, рік тому. Якщо Ти пам’ятаєш не всі події, які бачив чи про які чув, і навіть не всі, у яких брав участь, то поясни чому.

Поради

1. Читаючи текст параграфа частину за частиною, намагайся знайти відповіді на запитання до кожної з них, пробуй виконати кожне завдання.

2. Якщо у класі вчитель пропонує прочитати цей текст уголос, виконуй настанови вчителя. Читаючи текст удома, з’ясуй з допомогою старших, наскільки Ти його розумієш.

3. У тексті виділено окремі слова. Виділене слово та його тлумачення треба записати у словник. Пояснення, як укласти словник історичних термінів, знайдеш далі, на с. 9-10.

Навіщо люди раз по раз передумують прожите?

Кліо — муза історії

Ми часто пригадуємо минулі пригоди, думаємо про людей, з якими спілкувалися, відтворюємо думки, які вони висловлювали. Ми також розповідаємо іншим про те, що побачили або почули, уважно вислуховуємо подібні розповіді, обговорюємо їх. Навіщо ми це робимо? Не лише тому, що приємно ще раз пережити тодішні враження або поділитися своїми успіхами. Нам хочеться обміркувати те, що трапилось, порадитися. Ми прагнемо зробити висновки з минулого.

Найчастіше люди повертаються думкою в минуле, якщо хочуть пізнати себе, свої чесноти та вади. Вони прагнуть зрозуміти, як досягнути успіху в подібних життєвих ситуаціях, упевнитися, що вчинили правильно, виявити зроблені помилки. Люди обдумують минуле, щоб зрозуміти сьогодення та знати, як діяти в майбутньому. Таке знання про себе і життя, засноване на пережитому, випробуваному, називається досвідом.

Поясни на прикладах, що таке «життєвий досвід».

Добери приклади взаємопов'язаності минулого, теперішнього і майбутнього.

Які завдання природничих наук?

Наше незнане майбутнє

Що вивчає наука історія?

Існують різні науки, які пропонують важливі для кожного з нас висновки з того, що відбувається з нами і навколо нас у світі природи та в суспільстві — світі людей. Люди послуговуються висновками вчених, виробляючи різні речі, керуючи державою, борючись із хворобами, плануючи власне життя. Одні науки займаються вивченням і поясненням природи: фізика, хімія, біологія. Інші — досліджують людину та створений людьми світ. Однією з таких наук є історія.

Історія — це наука про людину, її минуле: про дії та прийняті нею рішення. Історики дізнаються про минуле людей, збираючи та опрацьовуючи письмові й усні свідчення (спогади, розповіді, документи тощо), шукаючи і досліджуючи матеріальні пам’ятки (житла, знаряддя праці, малюнки та інші твори мистецтва). Історики вивчають не лише життя видатних людей, їх цікавить усе, що створено людьми. Досліджують, наприклад, історію іграшок, одягу, меблів, житла, медицини, письма, грошей, гербів, родин. Укладають навіть історію самої історичної науки історіографію. Вони роблять це для того, щоб виявити, яким смислом люди наділяли свої вчинки та висловлювання.

Слово «історія» потрапило в нашу мову з грецької і означало «розповідь», «переказ відомого», «розпитування про минуле». В українській мові воно має декілька значень. Ми користуватимемося терміном «історія», розуміючи, що це одна з наук, історична наука. Її завдання — дослідити різні свідчення про те, що діялося колись, та пояснити минуле. Праця істориків спрямована на те, щоб допомогти нам здобути досвід, обрати життєву позицію, спланувати своє життя, більш-менш достовірно уявляючи майбутнє.

Навіщо вчені-історики досліджують минуле усього, створеного людьми?

Знайди у тлумачному словнику, за допомогою Інтернету різні пояснення слова «історія».

Чому корисно вивчати історію?

Завдання на застосування умінь і знань

1. Добери приклади з власного життя або з життя Твоїх улюблених літературних героїв, коли доводилось використовувати набутий досвід.

2. Поясни, що означає знати історію.

Помісти у словник

Досвід — те, з чим доводилося зустрічатися, здобуті в повсякденні знання та вміння.

Історія — послідовність змін, розвиток чогось; перебіг подій у житті народу, окремої групи, однієї людини.

Історик — дослідник, учений, який вивчає минулі діяння та творіння людей. Майбутнє — усі явища і події, які ще не здійснились, не відбулися для людини, що перебуває в більш ранньому часі.

Минуле — усі явища та події, які вже відбулися.

Наука — взаємопов’язані знання про розвиток природи і суспільства та способи впливу на довкілля.

Сьогодення — незавершені події, все, що тепер відбувається.

Словник історичних термінів

Зазвичай, коли радять укладати словник, виникає запитання: навіщо? Відповідь надзвичайно проста. Це не лише зібрання слів, розташованих в алфавітному порядку. Це — довідник спеціальних слів, якими користуються науковці, щоб порозумітися. Слова ці важливі тим, що всі вчені вкладають у них однаковий зміст, а тому й розуміють їх однаково. Саме такі, однозначні для науковців слова, називають термінами. Кожна наука, а значить й історія, послуговується своєю термінологією. Історичні терміни, зокрема, відображають нагромаджений та осмислений (обдуманий) науковцями досвід життя людини у суспільстві. Тож твій термінологічний словник — це один із засобів нагромадження знань про минуле та способи його дослідження, продукт твого досвіду пізнання історії.

Термін — слово або вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху, які розуміють його однаково.

Як укласти словник історичних термінів?

Можеш виділити для словника сторінки в кінці зошита, а то й цілий зошит. Але краще будувати словник у електронному варіанті, створивши для цього окремий файл. Терміни у словнику треба записувати в алфавітному порядку, від А до Я. Тоді легко буде і записати, і відшукати потрібний термін. Для внесення записів треба побудувати таблицю, як показано далі (Табл. 1).

Таблиця 1

Словник історичних термінів

Буква

Слово

Зміст (пояснення слова)

С

Свідчення

Подія, річ, обставина, що підтверджують що-небудь.

Словник історичних термінів

Упорядкований в алфавітному порядку список слів, зміст яких передає важливі висновки-узагальнення історичної науки, а також слів, які використовувалися колись і характеризують минуле.

Вписувати історичні терміни та їх визначення у таблицю найкраще зразу після того, як опрацюєш відповідний параграф підручника. У тексті підручника кожний історичний термін, який зустрічається тут уперше, виділено. Пояснення окремих термінів поміщене на сторінках цього та інших його розділів.

Обміркуй вислови

1. Спробуй обґрунтувати або спростувати вислів іспанського філософа:

Людина — це те, що з нею відбулося.

Хосе Ортега-і-Гассет

2. Побудуй логічний ланцюжок подій свого або іншого, відомого Тобі, життя, що підтверджує думку українського кінорежисера та письменника:

Сучасне — завжди на дорозі з минулого в майбутнє.

Олександр Довженко

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст