Українська література. Профільний рівень. 10 клас. Пахаренко

Арслан-киз

Серед найвідоміших творів І. Гаспринського — оповідання-притча «Арслан-киз» («Дівчина-левиця»). У ньому йдеться про боротьбу уйгурів з китайськими загарбниками (XVIII — поч. ХІХ ст.). Уйгури — це корінний народ Східного Туркестану, що належить до тюркської сім'ї, мусульмани за віросповіданням.

Завдання основного рівня

 • 1. Прочитайте оповідання «Арслан-киз» (адреса в Інтернеті: http://milletyuzu.blogspot.com/2012/12/blog-post_1975.html) і виконайте завдання. Автор зацікавлює читачів злободенною проблематикою та напруженим пригодницьким сюжетом. Сформулюйте конфлікти, на яких побудований твір. Визначте етапи розгортання цих конфліктів — експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію та розв'язку. Якими художніми засобами досягається динамізм у змалюванні подій? Зверніть увагу, зокрема, як подані портрети, пейзажі, інтер'єри, діалоги.
 • 2. Доведіть, що Ґульджемал є різнобічною, гармонійною особистістю. Які ідеї джадидизму втілює цей образ?
 • 3. Чому дівчина після рішення пробиратися крізь ворожу облогу відразу не зробила цього? Про що це свідчить? Знайдіть пояснення в тексті.
 • 4. Які риси характеру Арслан-киз виявилися під час її небезпечної мандрівки та в Кашгарі? Простежте крок за кроком і прокоментуйте логіку дій дівчини.
 • 5. Якими художніми аргументами автор доводить можливість і потребу емансипації мусульманської жінки?
 • 6. Як Ґульджемал удається розв'язати проблему поєднання, взаємодії мусульманських традицій та викликів нового часу?
 • 7. Перечитайте й проаналізуйте три промови Арслан-киз — на нараді старшин удома, на мурі лазні в Кашгарі та перед боєм. У цих промовах розкриваються дві взаємопов'язані ідеї оповідання. Сформулюйте їх.
 • 8. Якими художніми вузлами та проблемами оповідання «Арслан-киз» перегукується з повістю «Мотря» Б. Лепкого? Які персонажі двох творів психологічно та світоглядно споріднені між собою? Докладно обґрунтуйте свій вибір, використовуючи тексти.
 • 9. Чому, на ваш погляд, це оповідання є притчею? Наскільки актуальна його проблематика для сучасних кримських татар та українців? Відповідь обґрунтуйте.

Сьогодні в нашій країні, що пережила два Майдани й обороняється від підступного загарбника, часто звучать крилаті вислови кошового отамана Запорозької Січі І. Сірка: «Рабів до раю не пускають» і письменника-борця за свободу України І. Багряного: «Сміливі завжди мають щастя». Використовуючи ці афоризми, напишіть есе про секрет перемоги Арслан-киз.

Кримськотатарський народний танець «Хайтарма», що символізує вічний рух і перемогу життя

Отже, як бачимо, й українська, і кримськотатарська література, суспільна думка на межі ХІХ-ХХ ст. привертають увагу сучасників і наступних поколінь до тих самих проблем. Обстоюють ідеї соціального й духовного звільнення, розкріпачення людини, створення умов для її творчої самореалізації. Гаряче виступають за емансипацію жінок, пригноблених народів, суспільних верств. Тобто втілюють у життя найвищу гуманістичну місію художнього слова.

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Розкажіть про історію та культуру Криму, співжиття українського та кримськотатарського народів.
 • 2. З'ясуйте основні факти біографії й подвижницької праці І. Гаспринського.
 • 3. Сформулюйте тему, ідею та проблематику оповідання «Арслан-киз».
 • 4. Складіть план характеристики образу Ґульджемал і підготуйте за ним усний виступ.