Українська література. Профільний рівень. 10 клас. Пахаренко

Сам собі пан

Оповідання «Сам собі пан» (1902) — це своєрідна притча про реальне тогочасне станове суспільство, просякнуте дискримінацією, безправ'ям, а також бажане — громадянське, демократичне, засноване на рівноправності всіх людей.

Завдання основного рівня

  • 1. Поміркуйте, з якою метою селянин Данило дає урок демократії пихатому панству.
  • 2. Який зміст, на ваш погляд, укладає герой у формулу «сам собі пан»? Які риси українського національного характеру виявив Данило?
  • 3. Чи актуальні в наш час проблеми, порушені в цьому творі? Які саме? Чому?
  • 4. Раніше ви вже довідалися, що характерним для реалізму є поєднання типізації та індивідуалізації персонажів. Знайдіть і повторно прочитайте епізод, де описано Данила та двох його товаришів, і картину у вагоні першого класу, де змальовані пани. І там, і там автор вдається до портретних і мовних деталей. Які з цих деталей підкреслюють, що персонажі — типові представники своїх суспільних станів, а які увиразнюють їхню індивідуальність?
  • 5. Доведіть, що «Без хліба» і «Сам собі пан» є за жанром оповіданнями.

Переслідуваний царатом, Б. Грінченко залишався в немилості й у комуністичну добу, хоча сповідував ліві, революційні політичні погляди. Йому не пробачили українського патріотизму, державницької настанови, великої праці задля пробудження національної самосвідомості народу. Понад 30 років твори письменника були заборонені, його ім'я замовчуване.

Нині твори митця вивчають в школах, його ім'ям названо вулиці й бібліотеки в містах і селах України, університету у Києві.

Підсумовуємо вивчене

  • 1. Доведіть, що патріотизм і співчуття до людського горя — визначальні життєві цінності Б. Грінченка.
  • 2. Реконструюйте логіку Б. Грінченка й М. Драгоманова, що зумовили дискусію цих інтелектуалів.
  • 3. Які основні мотиви, жанри й образи поезії Б. Грінченка?
  • 4. З'ясуйте проблематику, жанрову своєрідність прози митця. Які суспільні типи й за допомогою яких художніх прийомів змальовує автор?