Підручник з Біології. 7 клас. Остапченко - Нова програма

§ 48. СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ УГРУПОВАНЬ ТВАРИН

Пригадайте, яких комах називають суспільними.

• Соціобіологія — науковий напрям, який почав розвиватися в другій половині XX століття. Завданням цієї науки є всебічне вивчення біологічних основ соціальної поведінки та еволюції суспільних груп тварин від найнижчих форм до людини.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПООДИНОКІ ТВАРИНИ ВІД СОЦІАЛЬНИХ? У тваринному світі існує величезна різноманітність форм соціального життя. Одних тварин складно уявити поза співтовариством, інших - об’єднаними в групи.

Мал. 283. Тварини, які ведуть поодинокий спосіб життя: 1 - зозуля звичайна; 2 - заєць сірий; 3 - тигр амурський

Поодинокими називають тварин, у яких контакти між особинами підтримуються зазвичай у шлюбний період, а також (у деяких видів) у період турботи за потомством. До поодиноких видів належить, наприклад, зозуля звичайна (мал. 283). Цей птах підкладає свої яйця у гнізда інших птахів, тому не бачить своїх пташенят. Зозуля стикається з особинами свого виду тільки під час шлюбного періоду.

Соціальними називають тварин, які утворюють постійні групи. Соціальними тваринами є, наприклад, суспільні комахи (терміти, мурашки, деякі види бджіл та ос), бобри, вовки, дельфіни та багато інших. Поведінка тварин у групах ґрунтується на взаємодії двох чинників:

1) соціального інстинкту, який спонукає їх об’єднуватися з родичами й підтримувати з ними постійні контакти;

2) внутрішньовидової агресивності, яка дає змогу встановити й підтримувати певний порядок у співтоваристві.

ЯКІ БУВАЮТЬ УГРУПОВАННЯ ТВАРИН? Конрад Лоренц розрізняв анонімні та особистісні угруповання тварин.

Взаємозв’язки тварин в анонімних угрупованнях є безадресними та однаково спрямованими на всіх представників спільноти. Такий тип угруповань характеризується відсутністю постійної структури. У них немає ієрархії: ані лідерів, ані підлеглих. Анонімні угруповання часто демонструють дивовижну згуртованість і доцільність групових дій. Згадаймо рух косяка ставрид, який збивається в щільну кулю, щоб захиститися від хижаків (акул чи дельфінів) (мал. 284).

Анонімні угруповання, члени яких не проявляють агресії до нових особин свого виду, дістали назву відкритих. До них належить, наприклад, табун жирафів, які приєднуються до групи родичів, а потім так само легко полишають її.

У закритому анонімному угрупованні його члени не розрізняють один одного «персонально», але відразу відчувають «чужинців». До типових закритих анонімних угруповань належать колонії сірих пацюків. У разі появи на території колони чужака всі и дорослі члени накидаються на нього і виганяють. Єдина ознака, за якою пацюки відрізняють «своїх» від «чужих», - це специфічний запах колонії.

Мал. 284. Косяк ставрид збився в щільну кулю

Мал. 285. Приклад особистісних угруповань: 1 - сірої гуски; 2 - вовка звичайного; 3 - косатки

Особистісні угруповання тварин ґрунтуються на особистих контактах тварин однієї з одною (мал. 285). У таких спільнотах можливий розподіл ролей. Прикладом особистісних є угруповання миші хатньої, у яких формуються великі родинні групи. Члени цих груп тримаються ізольовано від інших. Батьком мишенят є один або кілька домінантних самців. Молодих самців із часом виганяють зі спільноти, і вони шукають інші місця. Важливою особливістю особистісних угруповань є турбота старших особин про цілісність спільноти й безпеку її членів. Крім того, для них характерна наявність ієрархії домінування.

Ієрархія домінування - це система «підпорядкування-домінування» в угрупованні соціальних тварин. Вона виникає тоді, коли члени «особистісної» спільноти взаємодіють між собою, часто агресивно, для створення рейтингової системи. Ієрархія дає змогу уникати постійних конфліктів в угрупованні.

Члени соціальних груп зазвичай конкурують за доступ до обмежених ресурсів, за доступ до статевого партнера. Ця боротьба сприяє формуванню соціального порядку, коли домінуючій (тій, що лідирує) тварині не потрібно постійно що-небудь оспорювати в підлеглих особин. Водночас агресивність здебільшого не призводить до справжніх бійок, а частіше проявляється в демонстрації поз.

Порядок домінування науковці позначають буквами грецького алфавіту: від альфи (α) до омеги (ω).

Альфа-особина (домінант) у соціальних тварин зазвичай є лідером в угрупованні. Вона не узгоджує свої дії з діями інших членів угруповання. Останнє місце в ієрархії позначають буквою омега.

Найпростіший вид ієрархії - лінійна (мал. 286).

Вона вибудовується за таким принципом: альфа-тварина домінує над усіма членами угруповання; бета-тварина домінує над усіма членами угруповання, крім альфа-тварини, і так далі - до тварини, що перебуває на найнижчій сходинці ієрархії. Випадки такого абсолютного домінування спостерігають, наприклад, при утриманні самців риби колючки триголкової в обмеженому просторі. Цей вид ієрархії може змінюватися на дворівневу: домінант - і всі інші.

Мал. 286. Схема, що ілюструє лінійну ієрархію

Мал. 287. Бобер європейський

В угрупованнях можуть діяти паралельні системи ієрархії — у самців і в самок. Наприклад, у галок «вдалий шлюб» з альфа-самцем підвищує власний ранг самки.

Ускладнення схеми ієрархії в угрупованнях тварин пов’язане і з розподілом ролей або праці в групі. У різних ситуаціях на перший план можуть виходити особини, більш здібні до того чи того виду діяльності. Такі відносини називають рольовою ієрархією. Так, в угрупованнях бобрів (мал. 287) група тварин, яка мешкає в хатинці, призначає «чергових», які наглядають за малечею. Вони по черзі виконують роль «рятувальників», оскільки дитинчата ще не вміють добре плавати й, покидаючи хатинку, можуть не знайти вхід до неї, задихнутися у воді або загинути на березі. Бобри, що працюють поза хатинкою, також виконують різні функції: постачання їжі в хатинку, охорона, будівництво тощо.

Біологічний словничок: поодинокі тварини, соціальні тварини, анонімні та особистісні угруповавня, домінант, ієрархія домінування.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

У поодиноких тварин, на відміну від соціальних, контакти між особинами підтримуються виключно в шлюбний період, а в деяких - ще в період турботи про потомство.

Соціальна поведінка тварин ґрунтується на взаємодії соціального інстинкту, який спонукає їх об’єднуватися з родичами й підтримувати з ними постійні контакти, та внутрішньовидової агресивності, яка дає змогу встановлювати й підтримувати певний порядок в угрупованнях.

Анонімні угруповання тварин відрізняються від особистісних тим, що в них комунікація безадресна й однаково спрямована на всіх представників спільноти. Такий тип угруповань характеризується відсутністю постійної структури.

Ієрархія домінування - система «підпорядкування-домінування» в угрупованні суспільних тварин.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які риси притаманні поодиноким тваринам? 2. Які риси притаманні соціальним тваринам? 3. Які тварини утворюють анонімні угруповання? 4. За якою ознакою виділяють лідера в угрупованнях тварин? 5. Яка основна функція ієрархії в угрупованнях тварин?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Які переваги соціальної поведінки для виживання тварин?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Які переваги має поодинокий спосіб життя? Які переваги має соціальний спосіб життя?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте малюнок 288. На ньому зображено зграю павіанів. Опишіть соціальну структуру цих тварин.

Користуючись різними джерелами інформації, підготуйте міні-проект на тему «Спільноти тварин».

Мал. 288. Зграя павіанів

Цікаво!

• Конрад Лоренц висловив цікаву думку, що саме в особистісному типі спільнот можлива справжня агресія, тому що вона ґрунтується на понятті «адресності». Тобто «з’ясовувати стосунки» можуть тільки особисто знайомі члени соціуму.

• Особистісні угруповання відмічені в пустельних мокриць. У них пари формуються в результаті тривалих конфліктів, але потім, торкаючися вусиками до шипиків і горбиків на тілі партнера, рачки впізнають один одного.

• Уперше ієрархію описав норвезький учений Шйелдрупп-Еббе в 1924 році на прикладі порядку клювання в курей під час годівлі. Першою клює їжу альфа-курка, бета-курка - другою і т. д. Порушення порядку клювання (наприклад, спроба курки нижчого рангу клювати зерно раніше від курки більш високого рангу) припиняються ударом у голову або тулуб.

• Гієноподібні собаки (африканські дикі пси) живуть і полюють зграями з 7-15 особин. Зграя складається з домінантної пари й потомства альфа-самки; усі самці підкорюються альфа-самцю, а всі самки - альфа-самці. Під час встановлення ієрархії гієноподібні собаки не влаштовують агресивних поєдинків, обмежуються демонстраціями поз підпорядкування або лідерства; винятком є рідкісні сутички між альфа-самкою і нижчими самками під час періоду розмноження.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Тема: Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами чи описом)

Мета: навчитися визначати форми поведінки тварин (або типи угруповань), аналізуючи відеоматеріали.

Обладнання, матеріали та об’єкт дослідження: відеоматеріали з фрагментами поведінки різних форм (кішка вилизує шерсть, птах годує пташенят тощо) або різних типів угруповань тварин (прайд левів, зграя вовків, табун оленів тощо).

Хід роботи

1. Перегляньте запропоновані в підручнику або вчителем відеофрагменти чи описи.

2. Визначте види тварин, зображені в них.

3. Визначте спрямованість поведінкового акту кожної тварини; до якої форми поведінки вони належать (до якого типу угруповання)? Які зв'язки між тваринами в угрупованні?

4. Визначте, досліджена поведінка є вродженою чи набутою. Що забезпечує така поведінка тварині (тваринам в угрупованні)?