Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ніколенко

ФУГА СМЕРТІ (1945)

Чорне молоко світання ми п'ємо його надвечір

ми п'ємо його опівдні і зранку ми п'ємо його вночі

ми п'ємо і п'ємо

ми копаєм могилу в повітрі де лежати не буде тісно

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста

коса Маргарито

він пише це й з хати виходить і зорі блищать

і свистить він на псів

Оркестр в'язнів концтабору «Маутґаузен». Фото. 1942 р.

свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі

і грати до танцю наказує нам

Чорне молоко світання тебе ми п'ємо вночі

ми п'ємо тебе зранку й опівдні ми п'ємо тебе надвечір

ми п'ємо і п'ємо

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста

коса Маргарито

твоя попеляста коса Суламіф ми копаєм могилу в повітрі

де буде лежати не тісно

Він гукає глибше рийте землю ви перші ви другі

співайте і грайте

він хапається заліза в кобурі він хитається

очі в нього блакитні

глибше лопатами рийте ви перші ви другі

грайте далі до танцю

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі

ми п'ємо тебе опівдні і зранку ми п'ємо тебе надвечір

ми п'ємо і п'ємо

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито

твоя попеляста коса Суламіф він зі зміями грає

Він гукає солодше грайте смерті бо смерть

це з Німеччини майстер

Маргарита та Суламіф

Для створення образу фашистської Німеччини поет використовує культурні коди, зокрема образ Маргарити, завдяки якій акцентовано на зв’язку з німецькою фольклорною та літературною («Фауст» Й. В. Ґете) традиціями. Цей образ є символом німецької культури й самої Німеччини. Однак П. Целан акцентує на духовній деформації в умовах фашистської ідеології: підміна фальшивими уявленнями про елітарність німецької нації та, як наслідок, знищення вершинних досягнень гуманістичної культури. Рівноцінність єврейської й німецької культур увиразнює паралель Маргарита — Суламіф. Суламіф — єврейська дівчина, героїня біблійної книжки «Пісня над піснями». У вірші П. Целана вона постає як утілення трагічної долі народу. Останні два рядки, відділені від тексту, акцентують на опозиції й водночас подібності цих героїнь: «твоя золотиста коса Маргарито твоя попеляста коса Суламіф». У німецької та єврейської жінок — спільна трагедія.

Т. Баркер. Маргарита в церкві. 1866 р.

Він гукає темніше торкайтеся скрипок ви злинете

димом в повітря

для вас є могила у хмарах де буде лежати не тісно

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі

ми п'ємо тебе опівдні смерть це з Німеччини майстер

ми п'ємо тебе зранку й надвечір

ми п'ємо і п'ємо

Смерть це з Німеччини майстер очі в нього блакитні

він влучить у тебе свинцевою кулею він влучить точно

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито

Він нацьковує своїх псів на нас він дарує нам могилу в повітрі

він зі зміями грає і марить смерть це з Німеччини майстер

твоя золотиста коса Маргарито

твоя попеляста коса Суламіф

(Переклад М. Бажана)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Поясніть назву вірша «Фуга смерті». 2. Поясніть значення слова майстер. У яких творах світової літератури воно використане? Розкрийте його зміст у вірші П. Целана. Інформаційно-цифрова компетентність. 3. Використавши ресурси Інтернету, ознайомтеся з іншими перекладами «Фуги смерті» (В. Стуса, Л. Череватенка, М. Фішбейна, П. Рихла). Порівняйте переклади. 4. Розгляньте репродукцію картини «Герніка» П. Пікассо (с. 240). Знайдіть спільні мотиви для картини П. Пікассо та вірша «Фуга смерті» П. Целана. Уміння навчатися. 5. Робота в групах. Розкрийте значення образів Маргарити (за трагедією Й. В. Ґете «Фауст») і Суламіф (за біблійною книжкою «Пісня над піснями»). Знайдіть їхні зображення в образотворчому мистецтві. Дайте власні тлумачення цих образів у вірші П. Целана «Фуга смерті». Опишіть (усно) образи цих жінок. Поясніть, чому у фіналі вірша вони постають разом. Соціальна та громадянська компетентності. 6. Розкажіть про зв'язок життя та творчості П. Целана з Україною. 7. Доведіть, що Голокост — це трагедія, яка набула всесвітнього масштабу. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 8. У чому полягають музичні принципи художньої організації «Фуги смерті»? Наведіть цитати.

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 9. Визначте проблематику вірша. 10. Які художні засоби втілюють атмосферу трагедії? 11. Знайдіть у вірші приклади контрасту. Поясніть, яку роль він відіграє у творі. Діяльність. 12. Порівняйте образ молока в новелі Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» та у вірші П. Целана «Фуга смерті». Цінності. 13. Напишіть твір на тему «Чорне молоко світання...» (трагедія єврейського народу в Другій світовій війні (за віршем «Фуга смерті» П. Целана).