Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ніколенко

РЕКВІЄМ (1935-1940)

ЕПІЛОГ 2

Надходить урочий для помину час.

Я бачу, я чую, вчуваю всіх вас:

I ту, що надсилу до кватирки тяглась,

I ту, що недовго топтатиме ряст,

I ту, що легеньким волоссям — як дим —

Стріпнула: «Ходжу, як додому, сюди!»

Хотіла б згадати я всі імена,

Та віднято список, а де він — хто зна?

Широкий покровець зіткала я всім

Із бідних, у них же підслуханих слів.

Про них пам'ятатиму всюди й завжди,

Якої б мені не приспіло біди.

Коли ж мені стиснуть змордований рот,

Яким прокричав стомільйонний народ,

Хтось, може, нівроку, згадає мене,

На проводи тихо мене пом'яне.

Якщо ж у вітчизні, у нашій, трудній,

Поставити пам'ятник схочуть мені,

Я згодна, але заповіту мого

Не руште: край моря не ставте його,

Де я народилась, де сонце й пісок:

Останній урвався із морем зв'язок,

Ні в царськім саду, при таємному пні,

Де постать дівоча ще мріє мені,

Поставте ось тут, де я триста годин

Стояла — й замок не відкривсь ні один.

Ось тут, бо і в смерті спасенній боюсь

Забути про гуркіт зловісних «марусь»,

Про двері, розчахнуті нагло у двір,

Про жінку, що вила, мов ранений звір.

Нехай мені з бронзових мертвих повік,

Як сльози, підталий покрапує сніг,

I голуб в'язничний туркоче в імлі,

I тихо Невою ідуть кораблі.

(Переклад В. Золотовітра)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Поясніть пряме й переносне значення слова реквієм. Чому поетеса так назвала свою поему? Компетентності в природничих науках і технологіях. 2. Використовуючи фінал поеми «Реквієм», з'ясуйте, у якому місці авторка хотіла б, щоб він був поставлений. Опишіть це місце. Інформаційно-цифрова компетентність. 3. За допомогою Інтернету дослідіть місця, пов'язані з перебуванням А. Ахматової в Україні. Складіть літературну карту віртуальної екскурсії. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 4. Здійсніть невеличке дослідження про особливості радянської культури та поясніть, чому творчість А. Ахматової не вписувалася в русло радянщини.

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 5. До якої літературної течії початку ХХ ст. належала А. Ахматова? Як це позначилося на її творчості? 6. Доведіть, що творчість поетеси пов'язана з акмеїзмом і водночас була ширшою за змістом. 7. Назвіть основні збірки письменниці. Як вони відтворюють історичні події й духовний стан суспільства на початку ХХ ст.? Діяльність. 8. Виразно прочитайте й проаналізуйте один з ваших улюблених віршів А. Ахматової. Якою постає у вірші образ ліричної героїні? Як авторка досягає правдивості й задушевності оповіді? 9. Визначте характерні ознаки індивідуального стилю А. Ахматової з прочитаних віршів. 10. Знайдіть у поемі «Реквієм» художні засоби відтворення народної трагедії. 11. Наведіть приклади лексики радянських часів, використаної в поемі «Реквієм», визначте її роль у тексті. 12. Охарактеризуйте біблійні образи в «Реквіємі». Цінності. 13. Про які втрачені цінності пише у своїх творах А. Ахматова?