Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Англія. Культура англійського Ренесансу

Англійське Відродження створило образ буття, пронизане палкими пристрастями, нестримними стихіями й злободенними питаннями.

З. Кирилюк

Ренесанс, театр, літературна мова

Робота в групах: а) «історики» мають зібрати відомості про історичні події в Англії в XIV—XVII ст.; б) «мовознавці» готують повідомлення про функціонування мови в Англії того часу; в) «культурологи» готують презентацію про розвиток англійського театру доби Відродження.

Передумови гуманістичної культури в Англії почали формуватися в XIV ст. Специфіку англійського Відродження зумовили бурхливі історичні події: Столітня війна (1337-1453), війна Червоної та Білої троянд (1455-1485), народні повстання, рух Реформації. Англійський Ренесанс розвинувся в історичну добу правління династії Тюдорів, першим королем якої став Генріх VII, йому вдалося встановити мир після міжусобних воєн між династіями Йорків і Ланкастерів. Важливу роль в укріпленні абсолютизму відіграв король Генріх VIII, який зміцнив позиції Англії в Європі. Вершиною англійського абсолютизму вважають правління Єлизавети I (1558-1603). За її царювання було створено могутній флот, що значно розширив колоніальні володіння Англії.

Розвиток англійської літератури в той час був уповільнений через те, що в середні віки після норманського нашестя офіційною мовою в Англії була французька, а народ розмовляв і творив англосаксонськими діалектами.

Формування англійської літературної мови на основі лондонського діалекту вплинуло на становлення англійської літератури доби Відродження.

Передвідродження в Англії охоплює період наприкінці XIV ст. Перший період тривав у першій половині XVI ст., другий — майже вся друга половина XVI ст., третій — на межі XVI—XVII ст.

Невідомий художник. Портрет Єлизавети І на честь перемоги над іспанською армадою. 1588 р.

Родоначальником англійського Ренесансу вважають письменника Джефрі Чосера (приблизно 1340-1400). Як і у творчості Данте, у його літературній спадщині виявилися середньовічні традиції, але водночас формувалося й нове ренесансне бачення. Увага до людини та її внутрішнього світу, глибоких почуттів у творчості Дж. Чосера засвідчує перехід до «нового часу».

Іншим представником перехідного періоду був Томас Мелорі (1416-1471), який написав роман «Смерть Артура», де були зібрані лицарські легенди про короля Артура й братство Круглого столу. Король Артур зображений як володар Європи, але ідеальне лицарське товариство гине у феодальних чварах. Цей твір став своєрідним прощанням із середньовічною культурою лицарства.

У XVI ст. в Англії сформувалася національна самосвідомість, що виявилася в загальному інтересі до національної історії та подій державотворення. Англійська історія — найпопулярніша тема мистецтва тих часів.

Видатним митцем раннього англійського Відродження став Томас Мор (1478-1535), автор знаменитої книжки «Утопія», у якій відображено мрію про ідеальне суспільство.

В. Холлар. Види Лондона. Театр «Глобус». 1642 р.

Формування міської культури супроводжувалося розвитком театру. Поширені в епоху Середньовіччя міраклі, містерії й мораліте поступалися творам професійних митців. Помітним явищем у літературі Англії доби Ренесансу були так звані публічні театри. Вони мали постійний склад виконавців і драматургів, які нерідко були й акторами. Ці театри були доступні всім верствам населення. Цензура того часу забороняла показувати сцени із сучасного життя, однак у п'єсах певною мірою були порушені проблеми тогочасного суспільства. Уперше такий театр побудував у 1576 р. Дж. Бербедж, який став і керівником трупи. Пізніше було відкрито ще декілька театрів: «Rose Theatre» (1587), «Globe Theatre» (1599) і «Hope Theatre» (1613). Театр «Глобус» («Globe Theatre») визнали найбільшим серед інших лондонських труп. Це була будівля шестигранної форми із солом'яним дахом. Свою назву театр отримав від статуї Геркулеса, який тримав на плечах земну кулю. Саме з цим театром доля звела Вільяма Шекспіра.

А попередником Великого Барда вважають драматурга Крістофера Марло (1564 — приблизно 1593). У його драмах «Тамерлан Великий», «Мальтійський єврей», «Історія доктора Фауста» утілено новий образ титанічного героя, людини могутніх пристрастей та великих прагнень. К. Марло відіграв велику роль у становленні ренесансної драматургії, не випадково деякі вчені навіть приписують йому авторство шекспірівських п'єс.

Король Артур. Мініатюра. 1385 р.

Англійський театр у добу Ренесансу нерідко ставав ареною боротьби різних соціальних угруповань, об'єктом, довкола якого тривала запекла політична боротьба. У середині XVII ст. внаслідок цієї боротьби для англійського театру настали погані часи. У 1642 р. указом англійського парламенту театральні вистави були заборонені. Актори зазнавали публічного покарання різками. Занепад театру, знищення рукописів п'єс і документів призвели до знищення відомостей про життя В. Шекспіра. Лише у XVIII ст. виник інтерес до вивчення творчості В. Шекспіра — найяскравішого представника мистецтва англійського Ренесансу.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Дайте визначення понять «літературна мова», «діалект». Як вони співвідносяться між собою? Інформаційно-цифрова компетентність. 2. За допомогою Інтернету дізнайтеся більше про життя та спадщину Т. Мора, К. Марло, Дж. Чосера. Підготуйте повідомлення. Соціальна та громадянська компетентності. 3. Розкрийте суспільне значення театру в Англії доби Ренесансу. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 4. Які культурні пам'ятки доби англійського Ренесансу вам відомі? Розкажіть про них.

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 5. Назвіть хронологічні межі англійського Ренесансу та його видатних представників. Діяльність. 6. Порівняйте умови розвитку культури Відродження в Італії та Англії. Визначте подібність і відмінність. Цінності. 7. Які твори англійського Ренесансу ви вважаєте найбільшими цінностями для мистецтва? Аргументуйте.