Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Італія. Барви італійського Відродження

Ренесанс дав світові важливі духовні надбання, що почали нове літочислення європейської культури.

Д. Чижевський

Відродження, гуманізм

  • 1. Пригадайте відомості про добу Відродження.
  • 2. Які твори епохи Відродження ви читали? Які проблеми в них порушені?
  • 3. Яке нове бачення людини відтворили митці в культурі того часу?

Відродженням називають епоху, коли відбувалися значні зміни в історії духовного життя Європи. Так уважали й самі люди доби ренесансу, і пізніші покоління. Наприкінці XII й протягом XIII ст. в Європі розпочалися такі процеси, які позначили кінець середньовіччя й відлік «нового часу». Ці процеси тривали передовсім в Італії, яку називають «батьківщиною» Відродження. Живопис художника Джотто та мистецтво слова Данте Аліґ'єрі засвідчили перехід від однієї доби до іншої, народження нового бачення людини та світу.

Уперше поняття «Відродження», або «Ренесанс» (з італ. Rinascimento, фр. Renaissance — відродження), використав у XVI ст. художник Дж. Вазарі в трактаті «життєписи знаменитих живописців, скульпторів і архітекторів» (1550). Термін «Відродження» пов'язаний з ідеєю відновлення античної спадщини в нову добу. Але разом з античною традицією велику роль у розвитку Ренесансу відігравали й інші культурні чинники, зокрема мистецтво доби Середньовіччя та народні традиції. Зміна епох — Відродження й Середньовіччя — не була різкою. Нова епоха ввібрала в себе найкращі здобутки попереднього періоду культури. Проте все ж таки це була принципово інша доба в історії людства, що принесла нове світосприйняття й нове розуміння людини, велике духовне піднесення в різних галузях життя.

Джотто. Поцілунок Юди. 1304-1306 рр.

За основу культури епохи Відродження взято принцип гуманізму, утвердження краси й гідності людини, її розуму й волі, творчих сил і можливостей. Давнє мистецтво античності — гімн людині як представникові розумного й прекрасного роду. Образ людини, яка залежна від волі Бога, але шукає недосяжної справедливості, розкрило середньовічне мистецтво. А образ людини вольової, творчої та мислячої з'явився в добу Відродження. Це образ дещо ідеалізований та героїзований, але саме він став сутністю ренесансної культури. Естетичний ідеал Відродження — образ людини, яка живе земним життям і водночас шукає істину, прагне духовного смислу. Люди в зображенні ренесансних майстрів виглядають реальними й водночас надзвичайними, не такими, як усі. Вони належать одночасно й до земного, і до вищого світів. Завдяки цьому сучасне переводилося на рівень вічного, утверджувалася богоподібність реальної людини.

У добу Відродження світ усвідомлюють не статичним, а таким, що здатен розвиватися, удосконалюватися завдяки волі людини.

Нові ідеї в добу Відродження проникли не лише в мистецтво, а й у науку, політику й ідеологію. Отже, епоха Відродження — це оновлення в усіх сферах суспільного життя й передовсім великий переворот у культурі.

«У добу Відродження людство позбавилося страху перед світом і відчуло надзвичайні можливості для духовного розвитку» (М. Бахтін).

«Ренесансна людина опинилася в динамічному світі, де її воля й думка звільнилися від колишніх обмежень і вирушили на пошук істини» (Д. Наливайко).

«Мистецтво Відродження розпочалося як синтез античності й Середньовіччя, а з іншого боку — Середньовіччя й мислення нового часу» (Є. Яковлєв).

СПЕЦИФІКА РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ

1. Підвищення інтересу до особистості, визнання її цінності.

2. Поетизація образу активної, діяльної людини, яка поєднує особисті й суспільні інтереси.

3. Утвердження високого призначення людини в процесі пізнання й перетворення світу.

4. Орієнтація на античну спадщину.

5. Переосмислення християнських образів і сюжетів відповідно до викликів нової доби.

6. Світський характер культури.

7. Формування ренесансного реалізму, настанова на пізнання реального життя людини в аспекті її духовних потреб.

У кожній державі Європи Відродження тривало приблизно з XIV—XV ст. до середини XVII ст., але в кожній країні Ренесанс мав свою специфіку й етапи. В Італії ренесансне світосприйняття сформувалося раніше — наприкінці XII й протягом XIII ст. Цей період називають Передвідродженням, або Проторенесансом. Надалі в італійській культурі виокремлюють три періоди: раннє Відродження (XIV — перша половина XV ст.), Високе Відродження (друга половина XV — перша половина XVI ст.) і пізнє Відродження (друга половина XVI ст.).

Представниками Передвідродження є художник Джотто й поет Данте Аліґ'єрі. До періоду раннього Відродження належить творчість Франческо Петрарки, який прославився любовними сонетами на честь Лаури. Він створив земний та водночас піднесений образ Кохання, що послане людині Богом.

Ф. Ліппі. Мадонна з дитям і двома ангелами. 1598 р.

Сучасником Ф. Петрарки був Джованні Боккаччо, автор численних літературних творів: роман «Філоколо», поема «Філострато», повість «Ф'яметта» та ін., але основним твором письменника стала збірка новел «Декамерон», що дала поштовх для розвитку жанру новели в європейській літературі.

Засновником стилю Високого Відродження в образотворчому мистецтві був Леонардо да Вінчі. Мистецтво для нього було засобом пізнання світу й вираження світоглядної позиції. На полотнах «Мадонна в гроті», «Таємна вечеря», «Мона Ліза (Джоконда)» та ін. Художник утілив духовну глибину ренесансних образів, боротьбу добра і зла у світі й у душі людини.

Мистецтво утверджувало позитивні ідеали й цінності буття, віру в перемогу над темними силами.

Античність і християнська спадщина допомагали митцям відкривати реальну, земну людину в її духовних вимірах.

Світлі й піднесені ідеали Відродження відображені у творчості Рафаеля Санті, який створив образ прекрасної, гармонійної людини на фоні величної природи. Найвідоміше полотно Рафаеля — «Сикстинська Мадонна». Марія з немовлям на руках легко йде по хмарах, її погляд сповнений тривоги за сина й великої надії на Бога...

Мікеланджело. Фрагмент стелі Сикстинської капели у Ватикані. 1508-1512 рр.

Кульмінацією Високого Відродження в Італії є спадщина Мікеланджело Буонарроті, який прославився як скульптор, живописець, архітектор, поет, інженер. Його розпис Сикстинської капели у Ватикані вважають шедевром світового мистецтва. Біблійні персонажі в нього набувають небаченої сили й емоційної виразності. Одним із величних архітектурних творів Мікеланджело є собор Святого Петра в римі.

У період пізнього Відродження творили художники Паоло Веронезе й Тінторетто. Образи людей на їхніх картинах є складними й суперечливими, але водночас вони сповнені високих поривань і прагнень.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Сформулюйте 2-3 визначення «Відродження — це ...». Математична компетентність. 2. Складіть схему «Розуміння образу людини в добу Відродження». Інформаційно-цифрова компетентність. 3. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію й підготуйте презентацію про шедеври доби Відродження: а) «Мона Ліза (Джоконда)» Леонардо да Вінчі; б) «Сикстинська Мадонна» Рафаеля Санті; в) Сикстинська капела Мікеланджело Буонарроті (1 за вибором). Уміння навчатися. 4. Придумайте 5-6 запитань для вікторини «Чи знаєте ви епоху Відродження?». Ініціативність і підприємливість. 5. Уявіть, що ви працюєте гідом в Італії. Підготуйте віртуальну екскурсію для іноземних гостей та розкажіть про пам'ятки культури італійського Ренесансу. Соціальна та громадянська компетентності. 6. Назвіть етапи італійського Відродження й прокоментуйте їх словами: «А в цей час в Україні...» Обізнаність і самовираження у сфері культури. 7. Уявіть, що ви працюєте над енциклопедією. Напишіть короткі статті (до 10 речень) на теми: а) «Гуманізм»; б) «Живопис італійського Відродження»; в) «Література італійського Відродження»; г) «Архітектура італійського Відродження» (1 за вибором).

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 8. Розкрийте вплив різних чинників і традицій на мистецтво Відродження. Діяльність. 9. Порівняйте ставлення митців до кохання в добу античності й добу Відродження (за прочитаними творами). Цінності. 10. Визначте здобутки Ренесансу та їхню роль у розвитку культури Європи.