Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Місце в лісі

По дорозі туди була пара переляканих крил, що

гуртувалися, — оце й усе. Ти ідеш на самоті. Високий

будинок, збудований всуціль із тріщин, будинок, що

вічно хитається, але не може впасти. Тисячосильне

сонце випливає крізь тріщину дому. У цій грі світла

закон гравітації діє навпаки: будинок тримається якорем

за небо, щоб не впасти, і падатиме вгору. Там ти

можеш розвернутись. Там ти можеш горювати. Там ти

можеш зустрітися з декотрими старими правдами, що

зачинені в комірчині. Ролі, які я маю й ношу глибоко в

собі, виринають, висять, наче висохлі черепи у батьківській

хатинці на якомусь загубленому меланезійському острівці.

Дитяча аура кружляє навколо огидних трофеїв.

Так м'яко в лісі!

(Переклад Дмитра Павличка)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Прочитайте поезії Т Транстремера «Ранок і в'їзд» і «Шторм». Визначте пряме й переносне значення назв. 2. Яке значення метафори «морська чайка — шкіпер сонця»? 3. Які асоціації викликає у вас образ «чорно-зелена фортеця вересневого моря»? 4. Вислів «північний шторм» можна прочитати як «шторм на півночі» чи «шторм опівночі». Яке з двох прочитань, на вашу думку, є ближчим до авторського? Математична компетентність. 5. Вільні вірші Т. Транстремера мовою оригіналу є неримованими. Вибудуйте гіпотезу, якщо перекладачі спробують заримувати такі вірші. Компетентності в природничих науках і технологіях. 6. Які наслідки людської діяльності в природному середовищі відображені в поезіях Т. Транстремера? Інформаційно-цифрова компетентність. 7. Напишіть відгук на одну з прочитаних поезій Т. Транстремера для публікації в соціальній мережі. 8. За допомогою Інтернету перевірте, чи є у вільному доступі українські переклади поезій Т. Транстремера, а також твори його співвітчизників — поетів Ґ. Екельофа та Й. Сонневі. Уміння навчатися. 9. Знайдіть і випишіть імена інших шведських письменників, які отримали Нобелівську премію з літератури. Чи знайомі ви з їхньою творчістю? Ініціативність і підприємливість. 10. Створіть рекламний плакат до літературного вечора, присвяченого поезії Т. Транстремера. Соціальна та громадянська компетентності. 11. Проведіть опитування серед однолітків: якби створювали антологію поезії ХХ ст. й потрібно було б вибрати лише один вірш Т. Транстремера, який би вони обрали й чому. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 12. За допомогою Інтернету дізнайтеся, у чому полягають особливості двох Симфоній Гайдна № 45 фа-дієз мінор («Прощальна симфонія») і № 94 соль мажор («Сюрприз»), а також, що означає музичний термін «алегро». 13. Поміркуйте, чи міг ліричний герой вірша «Алегро» грати одну з цих двох симфоній. Поясніть свою думку. Екологічна грамотність і здорове життя. 14. Як історія про реабілітацію поета після інсульту вплинула на ваше ставлення до збереження здоров'я?

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 15. Назвіть, у яких національних літературах і /чи літературних напрямах і стилях розробляють жанри хайку та вірша в прозі. 16. Як у поезії Т. Транстремера реалізується зв'язок національних традицій і сучасних тенденцій розвитку літератури? Діяльність. 17. Визначте особливості індивідуального стилю Т. Транстремера. 18. Порівняйте ліризм Транстремерових поезій «Ранок і від'їзд» і «Шторм» з «Осінньою піснею» П. Верлена й «Голосівками» А. Рембо. Цінності. 19. Знайдіть у наведених поезіях образи буденного життя, поясніть їхню символічність. 20. Чи наголошує Т. Транстремер на збереженні загальнолюдського культурного надбання? Які цінності є важливими для поета?

ВИСНОВКИ

• Поезія Т. Транстремера отримала визнання за лаконізм та ясність стилю.

• Т. Транстремер писав переважно в жанрах хайку та вірша в прозі.

• Поетичні образи Т. Транстремера дають можливість читачам побачити красу повсякденного буття.

• Любов митця до музики виражена в поетичних образах і стильових ознаках поезії.

• Ліричний герой поета — самотня людина, сучасник поета.