Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Фантазія

В кишені руки вклав, ішов собі бульваром,

Одягнений в самий лиш спогад про пальто,

Та вірний був тобі, о Музо, як ніхто,

I повний — о-ля-ля! — палким кохання жаром!

Хлопчак замріяний, я рими добирав,

А з дірки у штанах світило голе тіло,

I небо зоряне тихенько шелестіло —

Ген на Ведмедиці у корчмі я бував.

В осінні вечори сидів я край дороги,

Прислухавшись до зір, і крапельки вологи

На чолі відчував, немов хмільне пиття;

Між тіней-привидів складав я вірші щирі,

Коліном в груди вперсь і грав, немов на лірі,

На гумі, видертій з розбитого взуття.

(Переклад Юрія Покальчука)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Створіть словесний психологічний портрет поета (усно). Математична компетентність. 2. Створіть кольорову абетку за віршем А. Рембо «Голосівки». Компетентності в природничих науках і технологіях. 3. Запропонуйте тези до виступу «Філософсько-естетичні погляди Артюра Рембо». Інформаційно-цифрова компетентність. 4. Створіть презентацію про творчість А. Рембо «Мандри душі поета». Уміння навчатися. 5. Порівняйте ліричних героїв П. Верлена та А. Рембо. Визначте спільне та відмінне. Ініціативність і підприємливість. 6. Поміркуйте, чому поет називав себе мандрівником та ясновидцем. Які символи у творчості А. Рембо втілюють духовне, а які — матеріальне? Соціальна та громадянська компетентності. 7. Охарактеризуйте ставлення поета до суспільних проблем. Яку роль у суспільстві, на його думку, відіграють митці? Обізнаність і самовираження у сфері культури. 8. З якими картинами художників-мариністів можна порівняти поезію А. Рембо «П'яний корабель»? Екологічна грамотність і здорове життя. 9. Розкрийте авторське ставлення до природи у вірші «Відповідності».

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 10. Наведіть приклади контрастних образів у поезії А. Рембо. Діяльність. 11. Елементи яких літературних напрямів і течій виявилися в поезії А. Рембо? Доведіть. Цінності. 12. У чому полягає художня цінність віршів поета?

ВИСНОВКИ

• А. Рембо розумів поезію як утілення поривань людського духу, а поета — як ясновидця.

• У ліриці А. Рембо органічно поєдналися елементи імпресіонізму й символізму.

• Велику роль у творах поета відіграють кольори, звуки та символи.