Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Вечорова гармонія

Надходить час, коли стебло співає росне,

Немов кадило, цвіт димує в тишині;

Мелодій повіви зринають запашні,

Меланхолійний вальс та очманіння млосне!

Немов кадило, цвіт димує в тишині,

І серце скрипки десь тремкоче стоголосне,

Меланхолійний вальс та очманіння млосне,

Як вівтар, небеса високі і смутні.

І серце скрипки десь тремкоче стоголосне,

Те серце, що труну ненавидить і в сні!

Як вівтар, небеса високі і смутні,

Упало в кров свою світило життєносне.

Те серце, що труну ненавидить і в сні,

З минувшини бере світання високосне,

Упало в кров свою світило життєносне,

Та сяє, мов потир, твоє лице мені.

(Переклад Дмитра Павличка)

К. Моне. Копиця (захід). 1891 р.

Вечорова гармонія

Вечірній час прийшов. На кожній стебелині

Вже квіти куряться, немов кадильний дим;

І звуки, й пахощі в повітрі голубім;

Меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні.

Вже квіти куряться, немов кадильний дим;

Ридає скрипка десь, як серце в самотині;

Меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні;

Сумна краса небес в спокої віковім.

Ридає скрипка десь, як серце в самотині,

Зненавидівши те, що чорним звуть нічим;

Сумна краса небес в спокої віковім,

Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині...

Зненавидівши те, що чорним звуть нічим,

Шукає серце втіх в минулій світлій днині.

Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині,

А слід горить в мені потиром золотим.

(Переклад Михайла Драй-Хмари)

К. Моне. Тополі на сонці. 1887 р.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Розкрийте пряме й переносне значення назв творів Ш. Бодлера. Математична компетентність. 2. Складіть у зошиті таблицю «відповідностей» (кольорів, звуків, запахів, сенсів), характеризуючи прочитані вірші поета. Компетентності в природничих науках і технологіях. 3. Розкрийте ставлення Ш. Бодлера до природи, стосунки його ліричного героя з природним середовищем. Інформаційно-цифрова компетентність. 4. Підготуйте презентацію «Шарль Бодлер — романтик і зачинатель модернізму». Уміння навчатися. 5. Складіть конспект статті про Ш. Бодлера з книжки «Поезія французького символізму» (автор О. Ніколенко). Обізнаність і самовираження у сфері культури. 6. Доберіть музику до віршів Ш. Бодлера.

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 7. Визначте місце Ш. Бодлера в історії світової літератури. 8. Про які «квіти зла» писав митець у своїй збірці? 9. Продемонструйте провідні мотиви творчості поета на прикладі прочитаних віршів. Діяльність. 10. Вивчіть напам'ять і проаналізуйте один із віршів Ш. Бодлера. Визначте новації поета. Цінності. 11. Які нові уявлення про митця, суспільство, природу започаткував у літературі Ш. Бодлер?

ВИСНОВКИ

• Збірка «Квіти зла» Ш. Бодлера має глибокий філософський зміст. У центрі уваги автора — напружене духовне буття творчої особистості, яка шукає себе й прагне осягнути непізнану таїну світу.

• Блуканнями душі в нетрях Усесвіту та власного «я» визначаються провідні мотиви збірки:

1) боротьба Бога і диявола, добра і зла, тілесного й духовного, життя і смерті, яка відбувається в душі ліричного героя;

2) захоплення життям і жах від споглядання людського буття;

3) призначення поета та поезії — видобувати красу з усього (навіть зі зла) і зберігати її для вічності;

4) творча незалежність митця від натовпу;

5) утвердження чарівної сили мистецтва — інтуїтивне наближення до істини;

6) проголошення краси єдиною метою мистецтва;

7) визначення сенсу буття особистості — одвічні пошуки істини, постійні поривання, падіння та злети.

• Вірші, що входять до збірки, — різні за тематикою, але їх об'єднує образ ліричного героя. Він перебуває в полоні суперечливих начал — то піднімається вгору, наближаючись до Бога, то спускається до найтемніших куточків землі й навіть до пекла. Ліричний герой веде постійний бій із самим собою та світом, не спиняючись на шляху до краси й істини.