Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

США

Американський романтизм: етапи й представники

Американські романтики боролися за демократію та свободу, за звільнення США від рабства та єдність нації.

Д. Затонський

Лірика, трансценденталізм, ліричний герой, символ

Робота в групах. «Історикам» — підготувати повідомлення про історію формування США як держави, Громадянську війну 1861-1865 рр., А. Лінкольна. «Філософам» — за допомогою Інтернету знайти інформацію про американський трансценденталізм та його представників. «Літературознавцям» — підготувати презентації про видатних представників американського романтизму (Ф. Купер, Е. По, В. Ірвінг, Н. Готорн та ін. — 1-2 за вибором).

Формування романтизму в американській літературі та культурі розпочалося в період інтенсивного розвитку Сполучених Штатів Америки як держави. Перемога американських колоній у боротьбі за незалежність (1775-1783), проголошення суверенності США (1776), прийняття конституції (1787) та утвердження республіканського устрою — ці історичні події вплинули на поширення ідей свободи, оптимізму й ентузіазму в розбудові молодої країни. Окремі, досить різні за своїми мовними й культурними особливостями, регіони об'єднувалися в єдину державу. Тому найпершим завданням американської культури стало осмислення американської держави й американської нації як суверенних і самобутніх.

Американський романтизм був органічно пов'язаний з історією становлення США як держави.

Романтизм у США розвивався трохи пізніше від європейського. Його формування розпочалося в 1810-1820-і роки, а завершилося в 1860-х роках (1861-1865 рр. — період Громадянської війни між Півднем і Північчю), хоча й пізніше романтичні тенденції час від часу проявлялися у творчості різних митців. У романтизмі США визначають два етапи — ранній (В. Ірвінг, Ф. Купер) і зрілий, або пізній (Н. Готорн, Е. По, Г. Мелвілл). В. Вітмен, автор поетичної збірки «Листя трави» (1855), був письменником «переходу», він завершував етап американського романтизму, але водночас у його творчості виявилися й окремі реалістичні тенденції, відгуки на актуальні події того часу.

Специфіка американського романтизму полягала не тільки в його націотворчому пафосі й відкритій державницькій позиції, а й у творчому засвоєнні здобутків різних культур, зокрема європейських романтиків (В. Скотта, німецьких романтиків, Е. Т. А. Гофмана, С. Колріджа та ін.). Окрім того, важливу роль у становленні філософських засад романтизму в США відіграли твори французьких просвітителів, ідеї Французької революції. У творчості американських романтиків простежується синтез здобутків Просвітництва та романтичних форм.

А. Івон. Примирення Півночі та Півдня. 1870 р.

У XIX ст. в США була популярною філософія трансценденталізму, що визначала ідейні й естетичні пошуки митців того часу. У 1836 р. в м. Бостоні був організований «Трансцендентальний клуб» на чолі з Р. В. Емерсоном. До клубу входили Г. Торо, М. Фуллер та ін. Трансценденталісти не сприймали капіталістичного накопичення, протиставляли йому духовні цінності. Вони поставили в центр Усесвіту людську особистість, наділену божественною душею, яка не визнає над собою ніякої влади, окрім власного «Я». У трактаті «Довіра до себе» американський письменник і філософ Р. В. Емерсон зазначав, що людину треба цінувати не за багатства, а за особисті якості, вона має покладатися на себе й шукати шляхів до гідного життя. У праці «Природа» він наголошував, що Всесвіт поділяється на Природу та Душу, а людина є органічною частиною Природи, провідником ідей світової душі, невід'ємною складовою Всесвіту. Гасло «довіра до себе», тобто незалежність індивіда, віра у свої сили та свою волю, відчуття причетності індивіда до Всесвіту відображені у творах американських письменників-романтиків.

Значний вплив на розвиток американського романтизму справили філософія трансценденталізму, а також передові ідеї європейського Просвітництва й романтизму.

Американські романтики створили яскравий образ молодої держави, розповіли у своїх творах про її історичний шлях, становлення й здобутки. Окрім того, вони поставили собі за мету створити образи національних героїв США, відобразити американські ідеали й уявлення за допомогою засобів мистецтва. Представники американського романтизму заклали засади національної літератури, творчо засвоїли жанри й стилі інших літератур, давши світові нові цікаві форми прози та поезії. Завдяки здобуткам романтиків світ дізнався про США й американську художню літературу, яка була сприйнята в інших країнах із захопленням і величезним інтересом.

«Нам потрібна така філософія, яка допомагала б рухатися у Всесвіті...

Нам потрібен корабель, який би вільно плив крізь різні стихії буття, нам потрібен капітан, що вів би нас крізь бурі й вітри до берега, де панують Бог і природа.

Чи багато в нашу добу є великих і доблесних особистостей? Наша країна потребує чоловіків і жінок, здатних оновити наше життя, суспільство! Ми боїмося правди, щастя, смерті, боїмося одне одного. Коли настає час побороти долю, ми боїмося й повертаємо назад, не розуміючи, що треба йти тільки вперед, що саме в бою з неправдою й несправедливістю прибувають сили» (Р. В. Емерсон).

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Трансценденталізм (від латин. transcendens — те, що виходить за межі чого-небудь, підсвідоме) — самобутня релігійно-філософська й естетична система, за основу якої було взято вчення І. Канта про апріорне знання, яке нібито одвічно притаманне свідомості та є умовою будь-якого досвіду. Терміном «трансцендентний» позначається потойбічне, те, що знаходиться за межами людського пізнання. Найвідомішими трансценденталістами в США були Р. В. Емерсон, Г. Торо, В. Вітмен, М. Фуллер та ін. Вони сприйняли ідеї німецької філософії І. Канта та Г. В. Ф. Гегеля, а також погляди англійських романтиків С. Колріджа та Т. Карлайла. Трансценденталісти виступали з критикою буржуазної цивілізації та за духовну розбудову людського «Я».

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Дайте визначення принципу трансценденталізму «довіра до себе». Спілкування іноземними мовами. 2. За допомогою Інтернету знайдіть 1-2 висловлювання представників американського трансценденталізму англійською мовою. Прокоментуйте. Соціальна та громадянська компетентності. 3. Яку громадянську місію виконували американські романтики? Обізнаність і самовираження у сфері культури. 4. Підготуйте презентацію «Американський романтизм у різних видах мистецтва». Екологічна грамотність і здорове життя. 5. Як трансценденталісти розуміли природу в контексті діяльності людини?

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 6. Розкрийте історичні умови розвитку американського романтизму, назвіть його етапи та представників. Діяльність. 7. Визначте національну специфіку американського романтизму, його відмінності від європейського. Цінності. 8. Які ідеї американських романтиків, на вашу думку, є актуальними для сучасної України?