Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Німеччина. Романтизм у Німеччині

Німеччина дала початок філософії, естетиці й поетиці романтизму.

О. Білецький

Літературний напрям, течія, романтизм, рання (філософська) течія романтизму, народно-фольклорна течія романтизму, гротескно-фантастичний романтизм

Робота в групах. Підготуйте повідомлення про: а) єнський гурток романтиків; б) гейдельберзький гурток романтиків; в) філософські теорії, узяті за основу романтизму; г) міста-центри німецького романтизму.

Як відомо, романтизм спочатку з'явився в Німеччині. Цьому сприяла філософська та творча спадщина єнських романтиків (А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Й. Фіхте, Новаліс та ін.), які вже в 1790-х роках заклали засади нового напряму й почали розробляти його принципи. Передумовами виникнення німецького романтизму вважають діяльність поетичного угруповання «Буря і натиск», у межах якого було створено культ сильної особистості, генія, протиставленого світові та наповненого стихійно-творчими силами природи, пов'язаного з таємницями буття. Також на розвиток німецького романтизму вплинула творчість Й. В. Ґете та Ф. Шиллера, яких уважають митцями, що поєднали у своїй творчості різні літературні напрями й течії — класицизм (веймарський), просвітницький реалізм, сентименталізм і преромантизм. Усвідомлення таємничості й унікальності людської особистості, захоплення вільним життям природи, розуміння недосконалості світу й бажання знайти сенс буття — усі ці здобутки Й. В. Ґете та Ф. Шиллера творчо засвоїли наступні покоління німецьких романтиків.

«Поет осягає природу краще, ніж розум ученого» (Новаліс).

«Краса є сутністю світу та формою його існування» (Ф. Гельдерлін).

«Поет покликаний пізнати сутність світу своєю уявою та інтуїцією» (Ф. Шлегель).

У німецькому романтизмі виокремлюють чотири етапи.

Перший етап (1795-1806) представлений творами єнських романтиків і Ф. Гельдерліна. У цей час зародилася рання (філософська) течія романтизму, бо художня література розвивалася в тісному зв'язку з філософією.

Другий етап (1806-1815) німецького романтизму припадає на період нашестя війська Наполеона в європейські країни. Німеччина теж опинилася під владою Наполеона, що викликало національний спротив і, як наслідок, — звернення до міфології та фольклору. Рідна культура й мова стали своєрідним засобом боротьби проти навали чужинців. У цей час найяскравішим явищем був гейдельберзький гурток романтиків, представниками якого були А. фон Арнім і К. Брентано. На цьому етапі також велику культурну діяльність здійснювали вчені-філологи й збирачі народних казок і легенд — брати Я. і В. Ґрімм, поет Й. фон Ейхендорф, драматург і прозаїк Г. фон Клейст.

На третьому етапі (1815-1830) формується гротескно-фантастичний романтизм, представлений творчістю Е. Т. А. Гофмана. У цей час починає писати поетичні твори й Г. Гейне.

Німецькі письменники-романтики були патріотами рідної культури. Тому в їхніх творах багато народних міфів, легенд і традицій.

Й. Данхаузер. Ліст за роялем. 1840 р. (Серед слухачів: А. Дюма, Жорж Санд, В. Гюго, Н. Паганіні, Дж. Россіні, на стіні — портрет Дж. Байрона)

Протягом четвертого етапу (1830-1848) розвивалися різні тенденції, виникли угруповання, діяльність яких була зумовлена демократичними процесами підготовки до Німецької революції 1848 р. До цього періоду належить пізня творчість Г. Гейне.

Мистецтво та його сутність, митець і його дар у німецькому романтизмі ставали об'єктом художнього мислення.

Романтизм у Німеччині виявився не тільки в художній літературі, а й у музиці (Р. Вагнер, Р. Шуман, Ф. Ліст та ін.) та інших видах мистецтва.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування іноземними мовами. 1. Якщо ви володієте німецькою мовою, назвіть мовою оригіналу визначні твори німецьких романтиків. Як вони перекладені українською? Компетентності в природничих науках і технологіях. 2. Охарактеризуйте ставлення до природи ліричного героя Г. Гейне. Наведіть цитати з прочитаних творів. Інформаційно-цифрова компетентність. 3. Підготуйте презентацію про одного з видатних представників німецького романтизму. Соціальна та громадянська компетентності. 4. Доведіть, що німецькі романтики були патріотами в період наполеонівського нашестя. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 5. Знайдіть в Інтернеті й прослухайте 1-2 твори німецьких композиторів-романтиків (Р. Шуман, Ф. Ліст, Р. Вагнер). Поділіться враженнями. Які емоції й почуття викликали у вас ці твори?

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 6. Назвіть етапи та представників німецького романтизму. Діяльність. 7. Назвіть провідні ознаки течій німецького романтизму та видатні здобутки. Цінності. 8. Підготуйте усний виступ на тему «Культурні здобутки Німеччини доби романтизму» (10-15 речень).