Підручник з Мистецтва. 9 клас. Назаренко - Нова програма

Роль засобів масової інформації (ЗМІ) у поширенні мистецьких цінностей

Поміркуємо разом

Які канали і передачі ви дивитесь по телебаченню? Що вас цікавить в Інтернеті? Чи збігаються ваші інтереси з інтересами ваших друзів? Чому?

У сучасному світі все більше людей сприймають культурні цінності не безпосередньо, а через засоби масової інформації — радіо, телебачення, пресу, Інтернет. ЗМІ заповнюють інформаційний простір, у якому живе людина, впливають на формування суспільної думки, на становлення світогляду багатьох людей. Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна мати інформаційну культуру.

Інформаційна культура — це сукупність норм, правил і стереотипів поведінки і мислення, пов'язаних з інформаційним обміном у суспільстві.

Стереотипи поведінки і мислення людини — це алгоритми, програми поведінки і мислення, яким людина слідує, не замислюючись. Частина з них є вродженою, а частина, придбаною в процесі виховання та самої життєдіяльності. Це комплекси умовних і безумовних рефлексів людини на чинники зовнішніх і внутрішніх змін навколо людини і всередині її самої.

Міні-диспут

Чи вважаєте ви, що ЗМІ впливають на формування вашого світогляду? А на поведінку і мислення ваших друзів, вашого оточення?

Свою думку обґрунтуйте і наведіть приклади:

«Я вважаю, що ...».

«Тому що ...».

«Наприклад, ...».

«Таким чином, ...».

Оцінювання духовної діяльності з точки зору економічних понять і потужний розвиток засобів масової інформації, що характерні для другої половини XX—XXI ст., привели до створення нового явища — масової культури, при якому духовні цінності мають чітко визначену матеріальну вартість.

Справжній розквіт масової культури почався у другій половині XX ст.

Вона з’явилася в країнах Європи і США завдяки засобам масової інформації. Під «масовою інформацією» розуміється загальнодоступна інформація. Виник цілий ряд подібних сталих словосполучень: «масові видання», «масові пісні», «масові видовища», «місця масового відпочинку», «товари масового вжитку», «масове виробництво», «масове споживання» тощо. Вважається, що завданням масової культури є заповнення дозвілля людини.

Масова культура — це не тільки твори «масового мистецтва», але й своєрідний спосіб життя, певні ідеали і цінності, формування у глядача, слухача, читача споживчої свідомості. Поступово виникає новий тип людини. Така особистість досить легко піддається зовнішньому впливу, тому що їй притаманне некритичне сприйняття продуктів масового виробництва. Ця культура має здатність маніпулювати психікою людини. Зростає вплив засобів масової інформації на світосприйняття особистості, її уявлення про оточуючу реальність, визначення людиною свого місця у світі.

Що обумовлює розвиток масової культури? Визначте її позитивні й негативні риси. Наведіть приклади.

Важливе значення ЗМІ полягає і в тому, що вони здатні об’єднати великі маси людей. Так, останню олімпіаду дивилось понад три з половиною мільярди людей на планеті. Це означає, що більше половини населення Землі долучилось до грандіозного свята спорту.

Що, на вашу думку, об'єднало людей, які дивилися олімпіаду?

Саме через засоби масової інформації можна ознайомитися з найвідомішими цінностями мистецтва. На телебаченні існує ряд програм, які розповідають про різні види і жанри мистецтва, проводять віртуальні екскурсії залами провідних музеїв світу, транслюють театральні вистави. Таким чином, телебачення дає можливість глядачам долучитись до світової культури.

Які музичні канали телебачення ви знаєте? Чи задовольняють вас їхні програми? Які пізнавальні програми ви дивитесь із задоволенням? Чому? У якому телевізійному проекті ви хотіли б узяти участь і у якості кого?

Велике значення у розповсюдженні пізнавальної та цікавої інформації про митців та їхні твори в галузі художньої культури має також Інтернет.

Чи користуєтесь ви Інтернетом? Як ЗМІ допомагають вам розширювати світогляд?

Поширення інформації про мистецькі цінності пов’язане і з сучасним телекіномистецтвом. Фільми, зняті за творами класиків, дають нове дихання літературній спадщині. Вони дають можливість побачити сучасну інтерпретацію минулого, сприяють популярності авторів, режисерів, акторів, пропонуючи згадати і перечитати джерело.

Життя сучасної людини складне і напружене. Багатомільйонні міста, величезна кількість транспорту, інформаційний потік, який спрямовується на людину з екранів телевізорів, моніторів комп’ютерів, радіоканалів швидко виснажує нервову систему і часто призводить до стресового стану, забираючи психічні сили. В той час як більша частина масової культури легка та розважальна та сприяє проведенню легкого дозвілля і відпочинку. Наприклад, умикаючи телевізор із черговим серіалом, людина на певний час забуває про свої проблеми й негаразди, переймаючись долею героїв фільму, а вимкнувши — відразу ж про них забуває. Саме ця функція масової культури обумовлює її популярність і живучість.

Чи дивитесь ви телесеріали? Які?

Чи відчували ви негативний вплив ЗМІ? Проаналізуйте, чому і як це відбувалось?

Багатьох філософів, лікарів, психологів, педагогів турбує панування масової культури у суспільстві. Тут ЗМІ виконують не останню роль. Це пов’язано, передусім, із тим, що завдяки ЗМІ легко оперувати суспільною свідомістю. Через засоби масової інформації іноді подаються позанаукові ідеї, квазірелігійні цінності, створюються певні стереотипи поведінки і стилю життя. Суттєвою загрозою сучасному суспільству стає нівелювання особистістю. Відбувається інтенсивна уніфікація свідомості. Активно використовують Інтернет та інші засоби масової інформації політичні партії, релігійні рухи тощо.

Потрапляючи під шквал інформації, людина поступово засвоює масову культуру, набуваючи рис усередненої особистості. Сучасні засоби масової інформації створюються з розрахунку на комерційний успіх, тому вони у своїй більшості є високопрофесійними, хоч і зустрічається «продукція», яка виправдовує термін «кітч» — дешева продукція.

Безумовно, вибір інформаційних продуктів і послуг сьогодні багатий і кожен може сформувати особисте інформаційне оточення за своїм смаком. Критерієм вибору стає рівень індивідуальної культури особистості. Тут умикаються механізми самоконтролю і вибору.

Яку роль відіграє інформаційний простір у формуванні світогляду сучасної людини? Обґрунтуйте свою думку.

Отже, ЗМІ є важливою складовою сучасності. їхні позитивні й негативні риси можна довго перелічувати, сприймати чи відкидати. Однак не треба забувати, що людина — особа багатогранна. Сьогодні ми із задоволенням йдемо до театру та дивимось чудову п’єсу, а завтра, втомившись після напруженого дня, сідаємо дивитися улюблений кітч-серіал. Тому не варто давати категоричні визначення — «добре-погано», «круто-відстало». Краще виховувати у себе культуру сприйняття ЗМІ. Тільки такий підхід дає можливість власного відкриття багатств всесвітньої культури, зокрема засобів масової інформації.