Підручник з Мистецтва. 9 клас. Назаренко - Нова програма

Телереклама

Існує ще один важливий напрям телебачення. Це — реклама. Продаж ефірного часу на ТВ рекламу є істотною підмогою в економічному існуванні каналів.

Створення телевізійної реклами — це ремесло і мистецтво. Опрацювання матеріалу, розуміння психології аудиторії, робота з акторами, операторське мистецтво — все це повинно бути на найвищому рівні.

Ефект присутності зближує телебачення з формами міжособистісного спілкування, тому саме воно в сприйнятті телеглядачів ближче інших засобів масової інформації і є прямим, безпосереднім, двостороннім спілкуванням. Телебачення є одним із найбільш потужних та ефективних засобів доставки реклами до різних типів телеглядачів і при цьому забезпечує максимально можливе сукупне охоплення аудиторії. Завдяки цим якостям воно стало пріоритетним каналом поширення інформації для рекламодавців, виробників товарів і послуг масового споживання.

Реклама представляє собою не просто засіб передачі інформації про товар або послугу. Вона буквально проникає в свідомість людини, формує потребу в спілкуванні, формує смаки, захоплення на підсвідомому рівні. Формуючи стиль життя, світосприйняття, смак, реклама відіграє величезну роль не тільки в економічній сфері, а й здатна впливати на духовне життя суспільства.

За формою телереклама може бути рекламним повідомленням або відеофільмом (відеороликом). Наймасовіший вид телереклами — рекламні ролики, що поділяються за тривалістю на розгорнуті (30 секунд і більше) і бліц-ролики (15—20 секунд). За ознакою цільової ідеї реклама поділяється на три основних види: комерційну, соціальну і політичну.

Для допитливих

Одна з особливостей сучасної цивілізації полягає в переході до інформаційного суспільства, бурхливого розвитку телебачення та інтернет-технологій. Але найбільший винахід людства XXI ст. — глобальні комп'ютерні мережі.

Поява в кожному будинку телевізора і комп'ютера призвела до того, що значну частину вільного часу багато людей проводять перед їх екранами. Зустрічі з друзями, прогулянки, читання книг, заняття спортом замінив багатогодинний перегляд телепередач, гру у комп'ютерні ігри, або «сидіння» у комп'ютерних мережах. У книзі «Як пережити технологічну зміну мозку» її автор Гаррі Смолл пише: «...Оскільки Інтернет зменшує здатність концентруватися і споглядати, то... мислення стає уривчастим, читання — поверхневим. Користувачі лише по діагоналі переглядають заголовки і анотації. А зони мозку, що відповідають за абстрактне мислення і співпереживання, практично атрофуються». Навантаження на мозок безперервно знижується. Інтелектуальна деградація в таких умовах гарантована.

Ситуація, що формується теле- або інтернет-залежністю змінює не тільки здібності та психологічні якості, але й змінює мозок людини. Група китайських вчених із Центру магніторезонансних досліджень сканувала мозок 17 дорослих людей, у яких була виявлена інтернет-залежність. Ці результати вчені порівняли з даними 16 здорових людей. Дослідження медиків переконливо показали, що у тих, хто проводить в Інтернеті багато часу, швидко розвиваються дві області головного мозку — частина, що відповідає за короткочасну пам'ять, і центр, відповідальний за прийняття швидких рішень. Однак ті зони мозку, які відповідальні за детальний аналіз, глибоке продумування проблеми, по суті, залишаються без навантаження.

Розвиток культури, духовності, інтелекту, науки — це питання майбутнього кожної країни, культури та інтелекту своїх співгромадян. Не зможе держава лише грошима або військовою силою, тим більше диктатурою влади, зміцнити свої позиції в світі. Питання культури сьогодні переплітаються з питаннями політики і національної безпеки. У сучасному світі могутність і майбутнє країни визначають не ресурси і продуктивні сили, а в більшій мірі наука і мистецтво, духовність нації.

Отже, екранні мистецтва допомагають суспільству виховувати особистість, її естетичний смак, критичне мислення, стимулюють потреби в самоосвіті та саморозвитку, формують індивідуальність і її громадянську позицію.

Мистецтво екрана, по суті, стало синтезом усіх мистецтв: живопису, літератури, музики тощо. Це мистецтво розвиває здатність бачити загальне в різних і різне в подібних явищах, активізує творчий початок і прагнення до самовираження, прагнення до самостійного пошуку і відбору необхідної інформації, формує творче мислення, здатність самостійно розібратися в складних питаннях сучасності, усвідомлювати важливу роль мистецтва в житті суспільства.

Кінематограф, телебачення, відео дають можливість пов’язати світ власних переживань і відчуттів із конкретною реальністю навколишнього світу. Саме екранне мистецтво в XXI ст. дало досить наочний приклад неймовірної за розмахом і швидкістю системи поширення аудіовізуальної інформації в художній формі, сформувало найширше коло глядачів.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Назвіть одну правильну відповідь.

1. Які основні жанри кінематографа:

а) детектив, мелодрама, фантастика;

б) документальні, науково-популярні кінострічки;

в) вестерн, трилер, бойовик.

2. Визначте: детектив, мелодрама, фантастика тощо — це:

а) жанри кінематографа;

б) види кінематографа;

в) види екранного мистецтва.

II. Дайте стислу відповідь на запитання.

1. Чи подобаються вам мультфільми?

«Мені подобаються (не до вподоби) мультфільми, тому що...»

2. Чому Францію вважають батьківщиною мистецтва кіно?

3. Як впливає телебачення на розвиток кіномистецтва?

III. Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

1. Чи можна стверджувати, що інтерес до фільму визначається тільки його жанром? Обґрунтуйте вашу думку.

2. Яку роль виконує музика у фільмах жахів та фантастичних стрічках? Чи допомагає вона розкривати характери героїв?

3. Як телебачення і комп’ютерні технології впливають на розвиток культури суспільства?

IV. Поміркуйте...

Який із жанрів кіномистецтва вам подобається найбільше? Чому? Чи вважаєте ви, що американський кінематограф є ідеологічним знаряддям, символом сучасної Америки і засобом формування іміджу цієї країни на світовій арені? Як він впливає на глядачів інших держав, зокрема України?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжіть речення: «При вивченні цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

2.2. Напишіть міні-сценарій до одного з творів зарубіжної літератури, що вивчаються за програмою «Зарубіжна література».

3. Рольова гра

3.1. Організуйте «фотопроби» на виконання ролей у «екранізації» цієї вистави. (Можна зробити міні-фільм).

3.2. Проведіть конкурс на кращі відеозйомки, фотозйомки до «кінопроб». У журі запросіть учителів, а також, по можливості, професійних фотографів та кіно- чи відеооператорів.

4. Колективна робота

4.1. Підготуйте відеовечір на тему: «Чому я люблю кіноматограф», в ході якого продемонструйте уривки з ваших улюблених кінострічок.

4.2. Підготуйте доповідь на тему: «Мій улюблений вид екранного мистецтва». Доповідь повинна супроводжуватися ілюстративним матеріалом.

VI. Протягом другого півріччя виконуйте мистецький проект.