Підручник з Захисту Вітчизни. 10 клас. Гнатюк - Нова програма

§ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ

◄ РОЗПОДІЛ ЧАСУ І ПОВСЯКДЕННИЙ ПОРЯДОК ►

Розподіл часу здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і проведення занять з бойової підготовки та створити умови для підтримання порядку, військової дисципліни й виховання військовослужбовців, підвищення їхнього культурного рівня, всебічного побутового обслуговування, відпочинку й харчування. Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів (слухачів) закладів вищої освіти, навчальних центрів, військових частин) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для тих військовослужбовців, які підпадають під зазначений виняток, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов’язків. Ці дні згідно з планами, а також вільний від занять час відводяться для відпочинку, проведення культурно-освітньої роботи, спортивних заходів та ігор.

Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за контрактом, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України. Відповідно до ч. 1 ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Отже, загальна тривалість службового часу військовослужбовців за тиждень також не може перевищувати 40 годин.

Із цього правила є виняток. Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та бойове чергування, несення служби в добовому наряді здійснюються в будь-які дні тижня без обмеження загальної тривалості службового часу.

Командири (начальники) повинні постійно стежити за розподілом часу та не допускати його порушень. Цей обов’язок поряд з іншими заходами забезпечує підтримання в підрозділі і в усій військовій частині статутного повсякденного порядку і дисципліни.

Поняття статутного повсякденного порядку (не слід плутати з поняттям «внутрішній порядок») є досить широким, і його можна визначити як систему суспільних відносин між військовослужбовцями, що складаються під впливом правових норм, установлених статутами. У такому розумінні цього поняття його дотримання створює сприятливі умови для успішного функціонування військового колективу і ЗСУ в цілому. Статутний повсякденний порядок забезпечується чіткою правовою регламентацією багатьох сторін життєдіяльності військового колективу. Так, Статутом внутрішньої служби ЗСУ передбачене, зокрема, регулювання таких елементів функціонування військовослужбовців: підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка; навчальні заняття; сніданок, обід і вечеря; звільнення з розташування військової частини; відрядження, відправлення і прямування підрозділів (команд); відвідування військовослужбовців; прийом молодого поповнення.

◄ РОЗПОРЯДОК ДНЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ПОБУТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ►

Розподіл часу у військовій частині протягом доби і протягом тижня здійснюється згідно з розпорядком дня, яким встановлюється виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів, штабів.

Розпорядок дня встановлює командир (начальник) відповідно до завдань, покладених на військову частину, та залежно від пори року. Він затверджується на період навчання, і командир (начальник) може уточнювати його на час проведення навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді, на варті тощо з урахуванням особливостей їх виконання. У розпорядку дня має бути передбачено час: для проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового й вечірнього туалету; для навчальних занять і підготовки до них; для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального (робочого) одягу, чищення одягу, взуття, миття рук перед їжею, харчування; обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки; для гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, слухання радіо й перегляду телепередач; для приймання хворих у медичному пункті, приймання військовослужбовців командуванням з особистих питань, відвідування військовослужбовців; для особистих потреб військовослужбовців, вечірньої прогулянки, вечірньої перевірки та восьмигодинного сну.

Проміжок між харчуванням не може перевищувати 7 годин. Після обіду протягом не менше ніж 30 хвилин заняття не проводяться і роботи не виконуються.

Збори, засідання, а також концерти, кінофільми та інші заходи мають бути закінчені до вечірньої перевірки.

Заходи, пов’язані із забезпеченням бойової та мобілізаційної готовності військової частини (наприклад, підняття за тривогою), виконуються за наказом її командира в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4 годин відпочинку на добу.

Для обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів, дообладнання і впорядкування парків та об’єктів навчально-матеріальної бази, упорядкування військових містечок, будівель, приміщень і виконання інших робіт у військовій частині встановлюється парко-господарський день.

Для підтримання озброєння, бойової та іншої техніки в постійній бойовій готовності у військовій частині встановлюються паркові дні із залученням необхідної кількості особового складу.

Напередодні днів відпочинку концерти, кінофільми та інші заходи для військовослужбовців строкової служби дозволяється закінчувати на 1 годину пізніше, ніж звичайно. Підйом у дні відпочинку здійснюється пізніше за рішенням командира військової частини.

У дні відпочинку ранкова фізична зарядка не проводиться. Чітке дотримання розпорядку дня є запорукою успішного виконання покладених на військовослужбовців завдань та підтримання повсякденного порядку у військовій частині. Особи, винні в порушенні розпорядку дня, несуть відповідальність, передбачену законодавством.

◄ ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА ОЗБРОЄННЯ ДОБОВОГО НАРЯДУ РОТИ ►

Практично кожному військовослужбовцю доводилось чи доводиться виконувати обов'язки в добовому наряді.

Добовий наряд роти - це визначені відповідним командиром військовослужбовці, які виконують протягом доби визначені Статутом внутрішньої служби ЗСУ обов'язки з несення внутрішньої служби в роті.

Заступник командира взводу призначає рядовий склад взводу в добовий наряд роти. Старшина роти визначає черговість нарядів сержантів. Він також розподіляє наряди між взводами роти.

Добовий наряд роти призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна роти, контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов’язків внутрішньої служби.

У добовий наряд роти призначаються:

• черговий роти (гуртожитку);

• днювальний роти (гуртожитку).

Днювальних може бути кілька.

Кількість змін днювальних у ротах встановлює командир військової частини.

У разі розташування військової частини табором (у наметах) у роті призначаються три зміни днювальних:

• перша чергова зміна несе службу на передній лінійці біля постового грибка;

• друга - охороняє приміщення (намети), зброю;

• третя - відпочиває.

Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх чисельності та умов розміщення за рішенням командира військової частини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпечення в разі їх сумісного розміщення - черговий цих підрозділів. Кількість днювальних у таких випадках встановлюється залежно від розміщення підрозділів, забезпечення охорони й підтримання внутрішнього порядку.

Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із найпідготовленішого рядового складу, а днювальний - з рядового складу. Черговий та днювальні роти повинні мати багнети в піхвах. Багнет кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки.

За наказом Міністра оборони України в деяких військових частинах добовий наряд роти може озброюватися автоматами (карабінами) з двома спорядженими магазинами на одиницю зброї. У такому разі наряд несе службу згідно з інструкцією, яку затверджує командир військової частини.

Днювальний біля постового грибка

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Яка загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень? У яких випадках загальна тривалість службового часу не обмежується?

2. Назвіть основні елементи розпорядку дня військової частини.

3. Яке призначення добового наряду роти? Який склад добового наряду роти?

4. Яка різниця між парковими та парко-господарськими днями?

Формуємо компетентності

Доведіть важливість дотримання розпорядку дня у військовій частині.