Підручник з Захисту Вітчизни. 10 клас. Гнатюк - Нова програма

§ 22. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО, ВОЄННОГО І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

◄ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. РІВНІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ►

Чинний Кодекс цивільного захисту України дає таке означення надзвичайної ситуації.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

У цьому означенні вказано основні причини виникнення надзвичайних ситуацій, а саме: катастрофи, аварії, пожежі, стихійні лиха, епідемії, епізоотії, епіфітотії, застосування засобів ураження або інші небезпечні події.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднювальних речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Пожежа - неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища.

Стихійне лихо - природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків.

До стихійних лих належать: виверження вулканів, землетруси, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа тощо.

Епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Епізоотія - широке поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території.

Епіфітотія - широке поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території.

До сучасних засобів ураження належить зброя масового ураження (ядерна, хімічна, біологічна тощо), а також звичайна зброя (високоточна, променева, з боєприпасами об'ємного вибуху тощо).

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій, на території України виділяють такі надзвичайні ситуації:

1) техногенного характеру;

2) природного характеру;

3) соціальні;

4) воєнні.

Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є:

1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації;

3) суб'єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов експлуатації;

4) ядерні установки з порушенням умов експлуатації;

5) наслідки терористичної діяльності;

6) гідротехнічні споруди;

7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території України техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів;

8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин;

9) наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;

10) суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів;

11) об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації;

12) інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії.

До надзвичайних ситуацій природного характеру належать:

• космогенні (падіння на Землю астероїдів, зіткнення Землі з кометами, кометні зливи, зіткнення Землі з метеоритами і болідними потоками, магнітні бурі);

• геофізичні (землетруси, виверження вулканів);

• геологічні (зсуви, селі, обвали, осипи, лавини, схильні змиви, просадка лесових порід, просадка (обвали) земної поверхні в результаті карсту, абразії, ерозії, куруми, пилові бурі);

• метеорологічні (бурі (9-11 балів), урагани (12-15 балів), смерчі (торнадо), шквали, вертикальні вихори (потоки));

• гідрометеорологічні (великий град, сильний дощ (злива), сильний снігопад, сильна ожеледь, сильний мороз, сильна хуртовина, сильна спека, сильний туман, посуха, суховій, заморозки);

• морські гідрологічні (тропічні циклони (тайфуни), цунамі, великі хвилі (5 балів і більше), сильне коливання рівня моря, сильний тягун у портах, ранній крижаний покрив або припай, натиск льодів, інтенсивний дрейф льодів, непрохідний (важкопрохідний) лід, обледеніння суден, відрив прибережних льодів);

• гідрологічні (високі рівні води, повінь, дощові паводки, затори і зажори, вітрові нагони, низькі рівні води, ранній льодостав і передчасна поява льоду на судноплавних водоймах і річках, підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення));

• природні пожежі (лісові пожежі, пожежі степових і хлібних масивів, торф'яні пожежі, підземні пожежі горючих копалин).

Надзвичайні ситуації соціального характеру - це обстановка на певній території, що склалася в результаті виникнення небезпечних протиріч і конфліктів у сфері соціальних відносин, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров’ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні втрати або порушення умов життєдіяльності людей.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру - це особлива група надзвичайних ситуацій, що виникають на певній території та викликані повсякденною діяльністю військ і впливом сучасних засобів ураження на збройні сили та інші військові формування з їх об’єктами (інфраструктурою), об'єкти економіки і населення. Ці надзвичайні ситуації призводять до людських жертв, шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу, значних матеріальних втрат і порушення умов життєдіяльності населення. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій:

1) державний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 затверджено Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями.

Формуємо компетентності

1. Пригадайте та наведіть приклади надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами.

2. Користуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, визначте, до якого виду та рівня надзвичайних ситуацій належать вибухи у 2017 р. складів боєприпасів поблизу міст Балаклея (Харківська обл.) та Калинівка (Вінницька обл.).

◄ ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ►

Аналіз означення надзвичайних ситуацій та їх класифікації дає підстави виділити такі їхні загальні ознаки:

1. Порушення нормальних умов життєдіяльності населення.

2. Небезпека для життя і здоров'я людей; об'єктів економіки і навколишнього середовища.

3. Істотне порушення екологічної рівноваги в районі надзвичайної ситуації.

4. Вихід з ладу систем життєзабезпечення і управління, повне або часткове припинення господарської діяльності.

5. Значний матеріальний та економічний збиток.

6. Необхідність залучення великих сил і засобів для порятунку людей і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7. Психологічний дискомфорт для великих груп людей.

◄ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЄННИЙ ЧАС ►

На першому місці серед джерел небезпечних ситуацій перебуває застосування сучасних засобів ураження: зброї масового ураження (ЗМУ) і звичайних засобів ураження.

До зброї масового ураження належить ядерна, хімічна і біологічна (бактеріологічна) зброя.

Ядерна зброя - бойові засоби, уражаюча дія яких обумовлена внутрішньоядерною енергією, що виділяється в результаті вибухових процесів поділу або синтезу ядер хімічних елементів.

Офіційно ядерна зброя в досить великих кількостях зараз перебуває на озброєнні п'яти держав (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція). Є ядерні боєприпаси також в Ізраїлі, Індії, Пакистані та Північній Кореї.

Хімічна зброя - бойові засоби, уражаюча дія яких заснована на токсичних властивостях отруйних речовин, переведених у бойовий стан.

Біологічна зброя - це патогенні мікроорганізми або їх спори, віруси, бактеріальні токсини, заражені люди і тварини, а також засоби їх доставки (ракети, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, автоматичні дрейфуючі аеростати), призначені для масового ураження живої сили і населення противника, сільськогосподарських тварин, посівів сільськогосподарських культур, зараження продовольства і джерел води, а також псування деяких видів військового спорядження і військових матеріалів.

Основними вражаючими факторами ядерного вибуху є: ударна хвиля, світлове випромінювання ядерного вибуху, проникаюча радіація, радіоактивне зараження місцевості та електромагнітний імпульс.

Ударна хвиля - це область різкого і значного за величиною стиснення середовища, що поширюється від центра вибуху з надзвуковою швидкістю. Вона може розповсюджуватися в повітрі, воді та ґрунті. У зв'язку із цим її відповідно називають повітряною ударною хвилею, ударною хвилею у воді або сейсмовибуховою хвилею в ґрунті. Більшість руйнувань і пошкоджень озброєння, бойової техніки і споруд обумовлено впливом ударної хвилі.

Уражаюча дія ударної хвилі може бути безпосередньою і непрямою (рухомими уламками і окремими предметами). Найбільшу небезпеку непрямі ураження людей будуть мати місце під час їх перебування в лісі і населених пунктах. Тому в цих умовах необхідно передбачати захист населення від уламків та інших рухомих предметів.

Безпосереднє ураження людей ударною хвилею є наслідком різкого підвищення тиску навколо організму людини і одностороннього впливу рухомого повітря. У таких умовах тіло людини відчуває миттєвий удар і в тканинах тіла виникає хвиля стискання, яка викликає ушкодження внутрішніх органів.

Оскільки розміри людини невеликі відносно розмірів ударної хвилі, то вона швидко охоплює тіло людини і стискає його з усіх боків. Сильне стиснення і подальше розрідження викликають крововиливи, розриви барабанних перетинок і органів черевної та грудної порожнин. Особливо вразливі легені. За значного тиску повітря може потрапляти в легеневі вени, а через них - у серце й артерії. При цьому смерть може швидко настати від повітряної емболії в судинах серця і мозку (повітряна емболія - закупорка судини бульбашкою повітря) або від задухи при набряку легень або крововиливу в них.

Одночасно швидкісний натиск повітря може відкинути людину, яка під час падіння може отримати травму.

Світловим випромінюванням ядерного вибуху є потік променевої енергії в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях спектра електромагнітних хвиль. Воно виникає відразу після вибуху і розповсюджується зі швидкістю світла.

У людей світлове випромінювання ядерного вибуху може викликати опіки шкіри та ураження очей. Матеріальні об’єкти від нього загоряються, обвуглюються та деформуються.

Проникаюча радіація являє собою потік гамма-променів і нейтронів, які утворюються під час ядерного вибуху. Сутність вражаючої дії проникаючої радіації на людину полягає в іонізації атомів і молекул, що входять до складу тканин організму, у результаті чого може розвинутися променева хвороба.

Радіоактивне забруднення місцевості відбувається після випадання продуктів ядерного вибуху на місцевість та об'єкти, що розташовані на ній. Утворюється так званий слід радіоактивного забруднення.

Під час знаходження людей на радіоактивно забрудненій місцевості іонізуючі випромінювання продуктів вибуху впливають на організм людини і викликають його ураження. Цей вплив може проявлятися як у результаті зовнішнього опромінення (радіоактивні речовини знаходяться поза організмом), так і при потраплянні радіоактивних речовин усередину організму через органи дихання, травний тракт, шкіру та відкриті рани (внутрішнє опромінення). У результаті такого впливу, так само як і при проникаючій радіації, може розвинутися променева хвороба.

Електромагнітний імпульс є ще одним уражаючим фактором ядерних вибухів. Вони призводять в атмосфері до виникнення потужних електромагнітних полів з довжинами хвиль 1...1000 м і більше. Ці поля через їх короткострокове існування прийнято називати електромагнітним імпульсом (ЕМІ). У результаті виникнення напруг і струмів у провідниках різної протяжності ЕМІ може вражати радіоелектронну апаратуру та електротехнічне обладнання; апаратуру, кабельні та дротяні лінії систем зв’язку, управління, енергопостачання тощо.

Уражаюча дія ЕМІ проявляється насамперед щодо радіоелектронної та електротехнічної апаратури, у ній наводяться електричні струми і напруги, які можуть викликати пробій ізоляції, пошкодження трансформаторів і напівпровідникових приладів, згоряння розрядників, перегорання плавких вставок та інших елементів радіотехнічних пристроїв. Найбільш піддаються впливу ЕМІ лінії зв’язку, сигналізації та управління. Коли ЕМІ недостатній для ушкодження приладів або окремих деталей, то можливе порушення їх працездатності.

Якщо ядерні вибухи стануться поблизу ліній енергопостачання, зв’язку, які мають велику протяжність, то наведені в них напруги можуть розповсюдитись по дротах на багато кілометрів і викликати пошкодження апаратури й ураження людей, що перебувають на безпечній відстані від інших вражаючих факторів ядерного вибуху.

Хімічна зброя характеризується великою різноманітністю отруйних речовин, які класифікуються за різними ознаками.

Так, за бойовим призначенням отруйні речовини поділяють на дві групи:

• смертельної дії - речовини, призначені для знищення живої сили, до яких належать отруйні речовини нервово-паралітичної, шкірнонаривної, загальноотруйної і задушливої дії;

• ті, що тимчасово виводять живу силу з ладу, - речовини, що дозволяють вирішувати тактичні завдання з виведення живої сили з ладу на строк від декількох хвилин до декількох діб. До них належать психотропні речовини (інкапаситанти) і подразнювальні речовини (іританти).

За фізіологічною класифікацією отруйні речовини поділяють на шість груп (табл. 11):

Таблиця 11

Назва групи отруйних речовин

Назва отруйних речовин

нервово-паралітичні

ві-екс, зарин, зоман

шкірнонаривні

іприт, люїзит

загальноотруйні

хлороціан, синільна кислота

задушливі

фосген

психотропні

бі-зед

подразнювальні

хлорацетофенон, адамсит, сі-ес, сі-ар

Властивості отруйних речовин смертельної дії відображено в таблиці 12.

Таблиця 12

Назва групи отруйних речовин

Властивості

Ознаки ураження

нервово-паралітичні

прозорі без кольору (злегка жовтуваті) рідини без запаху; зоман з камфорним запахом

міоз, слиновиділення, пітливість, спазм кровоносних судин, бронхів, легень і серцевого м’яза, задишка, утруднення дихання, больові відчуття в грудях і в ділянці чола, загальна слабкість і ослаблення свідомості, нудота і блювота, сечо- і каловиділення, задуха і судоми

шкірнонаривні

безбарвні, висококиплячі (киплять при атмосферному тиску), маслянисті рідини

запалення шкірних покривів різного ступеня - від почервоніння до утворення гнійних інфільтратів, які переходять у виразки

загальноотруйні

безбарвні, високолеткі рідини

відчуття гіркоти і металевого присмаку в роті, відчуття першіння в горлі, нудота, головний біль, слабкість, задишка, судоми, втрата свідомості і смерть від паралічу серцевої діяльності

задушливі

речовини з високою летючістю; фосген - безбарвний газ, важчий за повітря, з неприємним запахом прілого сіна або гнилих яблук

металевий присмак у роті, першіння в горлі, яскраво-рожеве забарвлення слизових оболонок і шкіри обличчя, нудота, блювота, біль і відчуття стиснення в грудях, розширення зіниць очей, судоми й зупинка дихання

Інкапаситанти здатні викликати у здорових людей психічні аномалії або фізичну нездатність до виконання поставлених перед ними завдань.

Іритантами є речовини, які подразнюють слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів, а іноді й шкірних покривів.

Сучасну біологічну зброю складають спеціальні боєприпаси (авіаційні бомби, боєголовки ракет, міни, снаряди) і бойові прилади, споряджені біологічними засобами (бактерії, рикетсії, віруси, біологічні токсини), призначені для ураження людей, тварин, рослин з метою вивести з ладу особовий склад збройних сил та/або завдати економічного збитку країні.

На 26-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1971 р. прийнято «Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї та про їх знищення». Незважаючи на цей міжнародний документ, вивчення і розробка засобів біологічної зброї тривають і проводяться низкою держав.

Звичайна зброя як джерело небезпеки характеризується великим розмаїттям та високою ефективністю під час застосування. Великі жертви і руйнування спричиняє ракетна, артилерійська та інші види зброї.

Іншим джерелом небезпечних ситуацій під час ведення воєнних дій є антисанітарія, яка може виникнути через невчасне поховання загиблих, порушення в роботі комунальних служб, недостатнє медичне обслуговування, нестачу медикаментів тощо.

Ще одним джерелом небезпек є складна екологічна та техногенна обстановка, яка може виникнути через руйнування небезпечних об’єктів (хімічні підприємства, атомні електростанції тощо).

Словник термінів

Вітрові нагони - підвищення рівня води в гирлах річок, на узбережжі водосховищ, морів унаслідок дії вітру.

Зажор - скупчення в руслі річки мас шуги та (або) донного льоду в осінній період перед льодоставом. Рухаючись під льодом, шуга утворює зажор, тобто закупорку живого перерізу русла річки в період льодоставу.

Лес (нім. Loss, англ. loess, рос. лёсс) - континентальна ґрунтоутворювальна гірська осадова порода сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору.

Припай - суцільний льодяний покрив, що примерзає до берега.

Рикетсії - група бактеріоподібних внутрішньоклітинних організмів, патогенні види яких живуть в організмі членистоногих різних видів, а також ссавців, птахів і спричиняють у тварин різні хвороби - рикетсіози.

Тягун у портах — коливальні рухи води в портах, бухтах та гаванях, які викликають циклічні переміщення суден, що стоять біля причалів.

Шуга — крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з’являються на воді перед льодоставом.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Що таке надзвичайна ситуація? Назвіть причини виникнення надзвичайних ситуацій та дайте їх класифікацію.

2. Дайте характеристику вражаючим факторам ядерного вибуху.

3. Назвіть, яка зброя належить до біологічної.

Формуємо компетентності

1. Яких загальних правил безпечної поведінки слід дотримуватися при виникненні різних надзвичайних ситуацій?

2. Як надзвичайні ситуації впливають на довкілля і безпеку життєдіяльності людини?

3. Чи виникають надзвичайні ситуації в регіоні, де ви живете? Вони є характерними для регіону чи ні? Які наслідки цих надзвичайних ситуацій для життєдіяльності населення та суб'єктів господарювання?

4. Схарактеризуйте потенційно небезпечні об’єкти міста (району), у якому ви живете.

5. Яких заходів уживають державні органи, органи місцевого самоврядування та населення вашого регіону з метою попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій?

6. Пригадайте з уроків літератури, що таке сенкан. Створіть сенкан на теми: «Рятувальник», «Захисниця», «Безпека» тощо.

Наприклад:

Рятувальник.

Надійний, сміливий.

Оберігає, поспішає, боронить.

Завжди вчасно надасть допомогу.

Рятівник.