Підручник з Захисту Вітчизни. 10 клас. Гнатюк - Нова програма

Розділ 4. Стройова підготовка

§ 9. СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І РУХ БЕЗ ЗБРОЇ

◄ СТРОЇ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ ►

Стройова підготовка має за мету вироблення у військовослужбовців стройової виправки, підтягнутості та витривалості, уміння правильно і швидко виконувати команди, стройові прийоми, а також підготовку підрозділів до злагоджених дій у різних строях.

Стрій - визначене Стройовим статутом ЗСУ розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.

Види строїв

Строї поділяють на шеренгові (одно- або двошеренгові) та стрій під назвою колона.

Одношеренговий стрій, або шеренга, - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.

Стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної, називається не шеренгою, а лінією машин.

Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями другої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються. Одношеренговий і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.

Одношеренговий розгорнутий стрій (вид зверху)

Двошеренговий розгорнутий стрій (вид зверху)

Одношеренговий розгорнутий стрій: а - зімкнутий; б - розімкнутий (вид зверху)

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.

У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.

Колона - стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених Стройовим статутом або командиром.

Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по чотири та більше військовослужбовців, підрозділів (машин). Розрізняють також розгорнутий та похідний строї.

Розгорнутий стрій - стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими Стройовим статутом ЗСУ або командиром. Цей стрій застосовується для проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

Похідний стрій - стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених Стройовим статутом ЗСУ або командиром. Похідний стрій застосовується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем або з піснею та в інших необхідних випадках. Елементи строю

У строях вирізняють такі елементи (частини):

• шеренга (лінія машин);

• фланг - правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються;

• фронт - бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини - лобовою частиною;

• тильний бік строю - бік, протилежний фронту;

• ряд - два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним.

Похідний стрій - колона по два (вид зверху)

Одношеренговий стрій (шеренга) та його елементи

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає в першу шеренгу;

• напрямний - військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має переміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин);

• замикаючий - військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається останнім у колоні.

Характеристики строю

Характеристики строю визначають такі його геометричні параметри:

• інтервал - відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами;

• дистанція - відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами;

• ширина строю - відстань між флангами;

• глибина строю - відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).

Стрій: а - колона по одному; б - колона по два

◄ ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ПЕРЕД ШИКУВАННЯМ І В СТРОЮ ►

Обов'язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю визначені Стройовим статутом ЗСУ для командирів, які проводять шикування, та для кожного військовослужбовця, який бере в ньому участь.

Командир зобов’язаний:

• визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а також озброєння і техніку; у разі потреби призначати спостерігача;

• перевіряти й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу (підрозділів, частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шанцевого інструменту;

• перевіряти зовнішній вигляд підлеглих, а також наявність спорядження і правильність його припасування;

• підтримувати дисципліну в строю і вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями - своїх обов'язків у строю;

• під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;

• проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, якщо підрозділи шикуються з нею; перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться; нагадувати особовому складові заходи безпеки; під час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості та правил руху.

Військовослужбовець зобов’язаний:

• перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

• мати коротку охайну зачіску;

• охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;

• знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити зі строю (машини) без дозволу;

• у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;

• передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.

◄ ПІДГОТОВЧА ТА ВИКОНАВЧА КОМАНДИ ►

Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикладом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів. Команди, які подаються голосом, поділяють на підготовчу та виконавчу, проте можуть бути лише виконавчі.

Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають у строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й приймають стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) подається після паузи гучно, уривчасто й чітко. Така команда виконується негайно і точно.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ або військове звання військовослужбовця. Наприклад, «Взвод (3-й взвод) - СТІЙ»; «Солдат Левченко, кру-ГОМ». Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від ширини і глибини строю.

◄ ВИКОНАННЯ КОМАНД «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО» (СТРОЙОВЕ ПОЛОЖЕННЯ), «ВІЛЬНО» ►

Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється за командою «СТАВАЙ». За цією командою треба швидко стати в стрій на визначені Стройовим статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.

До цієї команди можуть бути приєднані інші слова, які вказують підрозділ, якому командир дає команду, наприклад «Відділення, в одну шеренгу (у дві шеренги) - СТАВАЙ».

У разі потреби вирівняти стрій на місці подається команда «РІВНЯЙСЬ» або «Ліворуч - РІВНЯЙСЬ».

За командою «РІВНЯЙСЬ» усі, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи себе першим. За командою «Ліворуч - РІВНЯЙСЬ» усі, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя трохи підняте).

Виконання команди «Ліворуч - РІВНЯЙСЬ»

Під час рівняння військовослужбовці можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік. За командою «СТРУНКО» приймається стройове положення. За цією командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт утягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.

Без команди стройове положення на місці приймається під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд. Під час руху похідним кроком за командою «СТРУНКО» слід перейти на стройовий крок.

За командою «ВІЛЬНО» слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не можна зрушувати з місця, треба бути уважним і не розмовляти.

Виконання команди «СТРУНКО»

◄ ПОВОРОТИ НА МІСЦІ ►

Повороти на місці виконуються за командами: «Праворуч», «Півоберта право-РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Півоберта ЛІВОРУЧ», «Кру-ГОМ».

Повороти виконуються за командами: «Кру-ГОМ» - на півкола, «Ліво-РУЧ» - на чверть кола, «Півоберта ліво-РУЧ» - на одну восьму кола - і проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; «Право-РУЧ» і «Півоберта право-РУЧ» - у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку, відповідно, також на чверть кола та на одну восьму кола.

Повороти виконуються на два рахунки: на «раз» військовослужбовці повертаються у визначений бік, зберігаючи правильне положення корпуса та не згинаючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на ногу, що попереду, на «два» - найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.

Повороти на місці: а - праворуч; б - ліворуч; в - кругом

◄ РУХ СТРОЙОВИМ І ПОХІДНИМ КРОКОМ ►

Рух здійснюється кроком або бігом. Нормальна швидкість руху кроком - 110-120 кроків за хвилину. Довжина кроку - 70-80 см.

Крок буває стройовий і похідний.

Стройовий крок

Стройовий крок застосовується: під час проходження підрозділів урочистим маршем; при виконанні ними військового вітання під час руху; при підході військовослужбовця до начальника та відході від нього; при виході зі строю та поверненні на місце, а також під час занять зі стройової підготовки.

Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.

Рух стройовим кроком починається за командою «Стройовим кроком - РУШ», а рух похідним кроком - за командою «Кроком - РУШ». За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед, перенести вагу тіла більше на праву ногу, зі збереженням стійкості. За виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком.

Під час руху стройовим кроком ногу з витягнутим уперед носком винести на висоту 15-20 см від землі та поставити її твердо на всю стопу, піднімаючи водночас другу ногу. Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух біля тулуба: уперед - руки згинаються в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тулуба до рівня ліктя; назад - до упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті. Під час руху стройовим кроком голову та корпус слід тримати прямо, дивитися вперед.

Під час руху похідним кроком ногу потрібно виносити вільно, не відтягуючи носка, і ставити її на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснювати вільні рухи біля тулуба. Під час руху похідним кроком за командою «СТРУНКО» слід перейти на стройовий крок, а за командою «ВІЛЬНО» - на похідний крок.

Для зміни швидкості руху подаються команди: «ДОВШИЙ КРОК», «КОРОТШИЙ КРОК», «ЧАСТІШИЙ КРОК», «РІДШИЙ КРОК», «ПІВКРОКУ», «ПОВНИЙ КРОК».

◄ ПОВОРОТИ ПІД ЧАС РУХУ ►

Повороти під час руху кроком виконуються за командами: «Право-РУЧ», «Півоберта право-РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Півоберта ліво-РУЧ», «Кругом - РУШ».

Для повороту праворуч і півоберта праворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту ліворуч і півоберта ліворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою слід зробити ще один крок лівою ногою (на рахунок «раз»), витягти праву ногу на півкроку вперед, трохи ліворуч, і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на рахунок «два»), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок «три»).

Під час поворотів рух руками здійснюється в такт кроку.

Повороти та півоберти праворуч і ліворуч під час руху бігом виконуються за тими самими командами, що й під час руху кроком, поворотом на одному місці на два рахунки в такт бігу. Поворот кругом під час бігу здійснюється в бік лівої руки на одному місці на чотири рахунки в такт бігу.

Повороти під час руху

Словник термінів

Шанцевий інструмент - ручний інструмент, який використовується особовим складом для самоокопування, зведення фортифікаційних споруд, прокладання шляхів, улаштування загороджень. Назва «шанцевий інструмент» походить від застарілої назви окопу - «шанець».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Що таке стрій? Назвіть його елементи.

2. Назвіть обов’язки солдата перед шикуванням і в строю.

Практичні завдання

1. Потренуйтесь у відданні та виконанні команд: «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО», «ВІЛЬНО».

2. Потренуйтесь виконувати повороти на місці і під час руху стройовим і похідним кроком.