Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Наровлянський - Нова програма

Перевірте себе

1. Пригадайте, що означають слова: закон, мораль, право.

2. Порівняйте різні види соціальних норм, різні джерела права.

3. Поясніть, чим норми права відрізняються від інших правил чи соціальних норм.

4. Наведіть приклади різних видів соціальних норм.

Тестові завдання

1. Визначте, яке з поданих визначень відповідає поняттю «соціальні норми»

А правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством або об’єднаннями громадян

Б загальнообов’язкові формально визначені норми чи правила, які встановлені та підтримуються державою, регулюють найважливіші суспільні відносини, за порушення яких настає юридична відповідальність

В правила, які надають можливість фізичній або юридичній особі власними діями створювати, змінювати чи припиняти права й обов’язки громадян

2. Визначте, який нормативний акт має найвищу юридичну силу в Україні

А постанова Кабінету Міністрів України

Б рішення Верховного Суду

В Указ Президента України

Г Закон України

3. Визначте, яке джерело права не використовується в Україні

А нормативно-правовий акт

Б нормативно-правовий договір

В міжнародно-правовий договір

Г правовий прецедент

4. Визначте, яка із зазначених дій є виконанням внутрішніх функцій держави

А громадянин К. замовив фотографії в лабораторії «Kodak»

Б посол України в США провів переговори з представником Державного департаменту щодо угоди про обмеження озброєнь

В співробітники поліції затримали озброєного злочинця, який зробив спробу пограбувати банк

Г громадська організація «Міжнародна амністія» опублікувала звіт про порушення прав людини в країнах світу за минулий рік

Д об'єднання профспілок України й об’єднання приватних роботодавців провели переговори щодо змісту генеральної угоди на наступний рік

5. Визначте, які із зазначених понять є формою державного устрою

А демократія

Б диктатура

В імперія

Г монархія