Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Наровлянський - Нова програма

Перевірте себе

1. Назвіть і поясніть особливості юридичного статусу Конституції як Основного Закону.

2. Визначте, яку форму має сучасна держава Україна.

3*. Поясніть систему противаг і стримувань гілок влади в Україні.

4. Які групи прав людини вам відомі. Наведіть приклади прав, які належать до кожної з груп.

5. Визначте, які підстави набуття українського громадянства передбачено законодавством України.

Тестові завдання

1. Визначте, хто з цих осіб має права на отримання українського громадянства

А хлопчик, батьками якого є громадяни Туреччини, народився на території України, куди його батьки приїхали на лікування

Б 21-річна дівчина народилася та до 19 років постійно жила в Празі, потім переїхала в Україну, де живе й працює нині, вивчила українську мову, історію та Конституцію України

В 36-річна жінка п’ять років тому одружилася з українцем, переїхала до Полтави, але не відмовляється від російського громадянства

Г хлопчик, мати якого — особа без громадянства, батько — невідомий, народився у Львові

Д усі зазначені особи мають право на отримання українського громадянства

2. Визначте конституційний статус Верховної Ради України

А вищий орган законодавчої влади України

Б вищий орган представницької влади в Україні

В вищий орган у системі органів виконавчої влади України

Г єдиний орган представницької влади України

Д єдиний орган законодавчої влади України

3. Визначте, яку з поданих справ має розглядати Конституційний Суд України

А справу щодо конституційності чинного договору між Україною та Францією за поданням Кабінету Міністрів України

Б справу щодо незаконного звільнення з роботи колишнього народного депутата С. за поданням 68 народних депутатів України

В справу про конституційність рішення Одеської обласної ради щодо заборони проведення демонстрації на трасі Київ-Одеса за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Г справу про конституційність Закону України за поданням Кабінету Міністрів України

4. Визначте, який із зазначених органів стосується органів державної виконавчої влади

А Вищий господарський суд України

Б виконком Тернопільської міської ради депутатів

В Броварська районна державна адміністрація

Г Рада національної безпеки та оборони України

5. Визначте, до якої групи прав людини належить право на життя

А економічні

Б культурні

В особисті

Г політичні

Д соціальні

6. Визначте, яка умова НЕ є обов’язковою для отримання іноземцем українського громадянства

А відмова від іноземного громадянства

Б володіння українською мовою

В знання історії України

Г наявність законних джерел існування

Д проживання на території України протягом п’яти років

7. Який із зазначених органів НЕ є органом виконавчої влади України

А Президент України

Б Кабінет Міністрів України

В Міністерство освіти і науки України

Г Одеська обласна державна адміністрація