Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 8. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ

1. Як виникали історико-географічні регіони?

На попередньому уроці ми дізналися, що відповідно до Конституції, «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною». Втім, це не означає, що життя в усіх регіонах держави одноманітне. Україна представлена розмаїттям регіональних особливостей, які втілюються в заняттях населення, його традиціях, побуті, кулінарії, обрядах, типах житла, хатньому начинні, одягу. Тому вчені виокремлюють певні історико-географічні регіони України.

Кожен історико-географічний регіон України має свою історію. їхні назви зафіксовані в історичних документах та в історичній пам’яті людей. Особливості розвитку різних регіонів залежали також від природних умов, властивих певному краю.

Працюємо у парі

Ознайомтеся з текстом і визначте, які чинники впливали на формування історико-географічних регіонів.

Запам'ятайте

Історико-географічний регіон — територія, яка за історичною долею та особливостями в господарській діяльності населення, його традиціях, одязі, типів житла, побуті є самобутньою.

Обговоріть у класі

Порівняйте карту «Історико-географічні регіони України» та адміністративну карту України (розміщена на форзаці підручника). Що в них є спільним, а що — відмінне?

2. Які історико-географічні регіони є на теренах України?

Поділ України на історичні регіони має умовний характер. Історико-географічні регіони, на відміну від сучасних адміністративних областей, не мають чітких меж і територіально не збігаються з ними. Це зумовлено тим, що протягом історії кордони таких регіонів змінювалися; деякі з них у різний час входили до складу різних держав.

У вчених немає єдиної думки, щодо кількості та назв історико-географічних регіонів на теренах України. Втім, більшість із них вирізняють такі: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Закарпаття, Буковина, Покуття, Бессарабія (Південна), Таврія, Причорномор’я, Буджак, Запорожжя, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина.

Історико-географічні регіони України

Експозиція «Поділля»

Національного музею народної архітектури та побуту України. На фото — хата з с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. (1842 р.) та церква з с. Зелене Гусятинського району Тернопільської області (1817 р.)

Довідатися про особливості розвитку кожного регіону можна в музеях народної архітектури та побуту, музеях і центрах народного мистецтва, етнографічних музеях, музеях стародавнього побуту і народних ремесел. Відвідавши їх, ви зможете побачити типи жител, хатнє начиння, знаряддя праці, одяг, твори народного мистецтва того чи іншого регіону в різні часи.

Найбільше пам’яток про життя та побут населення України зберігається в Національному музеї народної архітектури та побуту України (розташований у селі Пирогові на південній околиці Києва) та Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (Переяслав-Хмельницький, Київська обл.).

Тож радимо подорожувати Україною, відвідувати музеї, де співробітники дадуть вичерпну інформацію про свій край, його історію та особливості.

Традиційні костюми Східного Поділля (ліворуч) та Східного Полісся (праворуч) Кінець ХІХ — початок ХХ ст. (сучасний малюнок)

3. Практична робота «Історико-географічні регіони на карті України»

Працюємо у парі

1. Уважно проаналізуйте карту «Історико-географічні регіони України». Визначте межі історично-географічного регіону, де ви проживаєте. Позначте на контурній карті його розташування.

2. Позначте на контурній карті два-три регіони (за вказівкою вчителя або ті, які ви відвідували чи бажаєте відвідати).

3. Обміняйтеся із сусідом/сусідкою по парті контурними картами. Оцініть та обговоріть зроблену роботу. Поділіться враженнями від зробленої роботи.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що таке історико-географічний регіон?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Які історико-географічні регіони виокремлюють на теренах України та чим вони різняться?

2. Які чинники впливали на формування історико-географічних регіонів?

Здійсніть віртуальну подорож на сайті Національного музею народної архітектури і побуту України або іншого краєзнавчого музею України (на ваш вибір). Ознайомтеся на сайті з його експозиціями. Які враження вони на вас справляють? Що нового ви довідалися?

1. Поміркуйте, чому межі історико-географічних регіонів не збігаються з межами сучасних адміністративних областей. Свою думку обґрунтуйте.

2. Висловіть судження, чому поділ України на історико-географічні регіони має умовний характер.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Спробуйте встановити, як природні умови історико-географічного регіону, на теренах якого ви проживаєте, вплинули на одяг, їжу, житло, заняття та звичаї його населення.