Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 6. УКРАЇНА НА МАПАХ УПРОДОВЖ ІСТОРІЇ

1. Як користуватися історичною картою?

Для того щоб отримати необхідну інформацію з карти, потрібно вміти з нею працювати. Під час роботи з картою як джерелом інформації, варто дотримуватися таких правил:

1. Прочитайте назву карти. Вона завжди включає вказівку історичного часу та історичного простору. Наприклад, «Світ напередодні Другої світової війни», «Європа у ХV ст.», «Виникнення та становлення Русі-України IX-XI ст.» тощо.

2. Знайдіть і уважно вивчіть легенду карти, яка містить умовні позначки, використані для відображення історичних подій чи особливостей розвитку території. Найчастіше її розміщують в одному з кутів карти.

Зазвичай на історичних картах наводять такі умовні позначення:

• Щоб відобразити спрямування руху різних учасників подій (пересування в просторі народів, війська), використовують стрілки різної форми і кольору.

• Місця важливих битв позначають схрещеною зброєю (мечі, списи, штики тощо).

• Міста позначають кружечками або квадратиками, а невеликі поселення — кружечками малого розміру чи крапкою.

Поміркуйте

На основі тексту визначте, яких правил варто дотримуватися під час роботи з історичною картою.

Запам'ятайте

Легенда історичної карти — це перелік використаних на карті умовних позначок, кольорів і пояснень до них, які допомагають відобразити хід історичних подій чи особливості розвитку країни (регіону) в певний історичний час.

• Щоб позначити кордони держав та інші межі, використовують різнокольорові лінії (суцільні, пунктирні, штриховані тощо).

• Території розселення різних племен та народів, країн і держав позначають різними кольорами.

3. Описуючи територію держави варто показати не лише її кордони, а й назвати сусідні країни, вказати найбільші міста, річки, моря, гори, пустелі, степи на її території.

4. Варто пам’ятати, що верхня частина карти — це напрям на північ, нижня — на південь. Тому, показуючи на карті об’єкти, варто використовувати такі слова: «на північ», «на південь», «на захід», «на схід». Уникайте слів «вище», «нижче», «праворуч», «ліворуч». Річки слід показувати за течією — від витоків до гирла. Напрямки руху різних учасників подій (наприклад, воєнні походи) показуйте за стрілками, позначеними на карті.

2. Практична робота «Українські землі на історичній карті»

Об’єднайтеся у групи

Спільно проведіть дослідження однієї з історичних карт України (кожну може досліджувати кілька груп). Розподіліть між собою завдання та підготуйте на них відповіді. Дотримуйтесь пам’ятки щодо роботи в малих групах (с. 173).

Результати вашого дослідження представте однокласникам.

Група 1. Карта «Київська держава за часів Ярослава мудрого (1019-1054 рр.)»

1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі Київської держави за часів Ярослава Мудрого. Використайте при цьому назви річок, морів та гір. Вкажіть назви сусідніх держав та племен. 3. Назвіть столицю Київської держави. 4. Яку ще додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 2. Карта «Галицько-Волинська держава напередодні монгольської навали»

1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі Галицько-Волинської держави напередодні монгольської навали. Вкажіть назви сусідніх держав.

3. Назвіть міста, які входили до складу Галицько-Волинської держави напередодні монгольської навали. 4. Яку ще додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 3. Карта «Українська козацька держава — Гетьманщина за часів Богдана Хмельницького»

1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі Козацької держави — Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.). Вкажіть назви сусідніх держав. 3. Назвіть столицю Козацької держави 4. Яку ще додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Обговоріть у класі

Після завершення групової роботи обговоріть у загальному колі, що було важливим на цьому уроці. Що виявилося найцікавішим? Продовжіть речення:

«Після практичної роботи я знаю... ...; вмію... ..., розумію... ... .»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що...»

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

1. Що означає такий термін?

• легенда історичної карти

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Чим історичні карти відрізняються від географічних? Про що можна дізнатися з історичних карт?

2. Про що можуть «розповісти» умовні позначення на історичних картах?

1. Яких правил потрібно дотримуватися при роботі з історичною картою?

2. Порівняйте карти, які вивчали на цьому уроці, між собою.

Що в них є подібного, а що — відмінного?

Знайдіть у мережі Інтернет історичні карти України різних часів. Скористайтеся для цього Вікіпедією або сайтом: http://vkraina.com. Порівняйте їх із сучасними історичними картами. Що в них подібного, а що відмінного?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Висловіть судження, чому історична карта є важливим джерелом інформації.