Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШКАЛІ ЧАСУ

1. Важливі періоди історії України на шкалі часу

Працюємо в парі

Нарисуйте шкалу часу. Позначте на шкалі часу періоди, пов’язані зі становленням української державності. Пам’ятайте, що останній період ще триває.

Український народ має давню історію.

Історики виокремлюють такі тривалі періоди, пов’язані зі становленням української державності.

Епоха Київської держави (княжа Русь-Україна. ІХ—ХІІІ ст.).

Центром цієї держави було місто Київ, а найвідомішими правителями — князь Володимир та його син Ярослав Мудрий. У цей період в Київській державі почало поширюватися християнство, будувалися церкви, виникали школи, були налагоджені зв'язки з багатьма державами Європи.За наступників Ярослава Мудрого Київська держава розпалася на кілька самостійних князівств. Навала кочових орд монгольського хана Батия призвела до занепаду могутньої держави, яка з часом припинила існування.

Облога Києва монгольським військом (сучасна реконструкція)

Олексій Штанко. Данило Галицький

Епоха Королівства Руського (Галицько-Волинська держава. ХІІІ — середина ХIV ст.). З розпадом Київської держави у XII ст. традиції державності перейшли до Королівства Руського. Ця держава була утворена на західноукраїнських землях унаслідок об’єднання Волинського та Галицького князівств, а в окремі періоди об’єднувала й землі Наддніпрянської Русі-України. Найвідомішим правителем Галицько-Волинської держави вважають короля Данила Галицького. За його часів було засновано Львів.

Епоха Козацької республіки (Військо Запорозьке — Гетьманщина. середина ХVІ — ХVIII ст.).

Це період виникнення та розвитку козацтва, осередком якого стала Запорозька Січ. Козацька держава була утворена в результаті Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Вона проіснувала до кінця XVIII століття і була ліквідована російською царицею Катериною ІІ.

Михайло Хмелько. Богдан Хмельницький

Епоха творення нової України (ХІХ—ХХІ ст.). Втративши державність, український народ опинився в межах двох імперій — Російської та Австрійської. Протягом XIX — на початку XX ст. зароджується й розвивається національний рух, який завершився Українською революцією 1917-1921 pp. та відродженням державності (період існування Української Народної Республіки). Втім, відстояти державність у той час не вдалося.

< Маніфестація в Києві з нагоди проголошення Української Народної Республіки. 20 листопада 1917 р.

> Мітинг на площі біля Верховної Ради України в день проголошення Незалежності України. Київ, 24 серпня 1991 р.

Найважливішою подією цієї епохи стало проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність із розбудови своєї держави. Нині українських народ відстоює свою незалежність та свої кордони від агресії Росії.

Запам’ятайте

Хронологічна таблиця — конкретний перелік історичних подій, розташованих у хронологічній послідовності. Це один зі способів упорядкування історичних подій за часом.

2. Що таке хронологічна таблиця?

Для історика важливо відобразити тривалість, хронологічну послідовність і пов’язаність між собою історичних подій. Якщо історичних подій досліджується чи вивчається багато, то стрічкою часу користуватися не завжди зручно — адже багато дат на ній не позначиш. У таких випадках використовують хронологічну таблицю, де показують перелік важливих подій того чи іншого періоду та їхні дати.

Хронологічна таблиця зазвичай має такий вигляд:

№ з/п

Дата

Подія

1.

1019-1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого в Києві

1710 р.

Ухвалення Конституції Пилипа Орлика — Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького

3. Практична робота «Хронологія подій історії України»

Працюємо в парі

Впишіть зазначені події в хронологічну таблицю, розмістивши їх у хронологічній послідовності:

1253 р. — коронація Данила Романовича

988 р. — запровадження князем Володимиром християнства як державної релігії Русі-України

1932-1933 рр. — Голодомор в Україні

1240 р. — захоплення Києва монголами

24 серпня 1991 р. — прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України

1648 р. — початок Національно-визвольної війни. Обрання гетьманом Богдана Хмельницького

VII—VI ст. до н.е. — заснування грецьких міст у Північному Причорномор’ї

Початок 1918 р. — прийняття IV універсалу Української Центральної Ради

Листопад 2013 р. — лютий 2014 р — Революція Гідності

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

1. Що таке хронологічна таблиця?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

В яких випадках використовують хронологічну таблицю?

Розташуйте періоди, пов’язані зі становленням української державності, у хронологічній послідовності: Епоха Козацької республіки, Епоха творення нової України, Епоха Королівства Руського (Галицько-Волинська держава), Епоха Київської держави (княжа Русь-Україна). Співвіднесіть події, зазначені в практичній роботі, з відповідним періодом.

Уявіть, що вам випала можливість потрапити в минуле України на «машині часу». В яку б епоху історії України ви хотіли б потрапити. Чому? Про що з життя людей в цю епоху Ви хотіли б дізнатися більше?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Складіть разом із рідними (батьками, дідусем, бабусею) хронологічну таблицю історії своєї родини (зазначте в ній 5-7 основних подій). Чим важливі зазначені в хронологічній таблиці події для вашої родини? Складіть 3 задачі на відлік часу, використовуючи наведені в хронологічній таблиці дати.